Facebook Twitter RSS

O CFP!  | 

ads

Prohlášení DSZ - ZA PRÁVA ZVÍŘAT k petici za ukončení používání a prodeje zábavní pyrotechniky, petard, ohňostrojů i tzv. lampionů štěstí

Demokratická strana zelených - ZA PRÁVA ZVÍŘAT důrazně žádá o zákaz, resp. ukončení používání a prodeje zábavní pyrotechniky, petard, ohňostrojů i tzv. lampionů štěstí. Petici DSZ - ZA PRÁVA ZVÍŘAT za ukončení používání a prodeje zábavní pyrotechniky, petard, ohňostrojů i tzv. lampionů štěstí podpořilo za necelý rok od sepsání a zveřejnění již více než 7 000 občanů.


V Domažlicích 27. 12. 2023---
Prohlášení: https://dsz321.webnode.cz/…ti/
---
Petice: https://www.petice.com/…roj

  • prohlaseni-dsz-za-prava-zvirat-k-petici-za-ukonceni-pouzivani-a-prodeje-zabavni-pyrotechniky-petard-ohnostroju-i-tzv-lampionu-stesti
 

Text petice:

My, níže podepsaní, žádáme o zákaz používání a prodeje tzv. zábavní pyrotechniky, dělobuchů, petard, ohňostrojů i tzv. lampionů štěstí. A to z těchto důvodů:

1.) Při používání zábavní pyrotechniky dochází ke zranění lidí i zvířat, k otravám, výbuchům a úniku jedovatých látek do ovzduší. Ročně se eviduje velké množství popálených či poraněných lidí, poškozených a zničených aut nebo jiného majetku, ale zábavní pyrotechnika a ohňostroje mají rovněž na svědomí nezanedbatelné číslo vyděšených, ztracených, zraněných a mrtvých zvířat, a to jak domácích mazlíčků, tak vyplašené a vystresované lesní zvěře, nemluvě při tom o znečištění vzduchu a vody.

2.) Zábavní pyrotechnika, včetně ohňostrojů, vytváří hluk, výbuchy, světlo, resp. světelné znečištění, zápach, znečišťuje ovzduší, vody a půdu. Škodí životnímu prostředí tím, že kontaminuje oblast jedovatými chemikáliemi a působí znečištění vodních ploch a zdrojů. Dochází ke kontaminaci ovzduší, kdy se těžké kovy z ohňostrojů, jako barium a stroncium, dostávají do vzdálenosti několik stovek metrů. Exploze pyrotechniky a ohňostrojů uvolňují chemické látky, resp. jedovaté zplodiny, které negativně působí na zdraví lidí a zvířat, kontaminují půdu, rostliny a vodu. Do vody se dostávají zdraví ohrožující perchloráty, které zabraňují vstřebávání jódu a způsobují např. onemocnění štítné žlázy. Pevné částice, např. popílek v kouři, poškozuje ovzduší a životního prostředí. Zábavní pyrotechnika a ohňostroje přispívají také k ničení ozónové vrstvy.

4.) Při současné bezpečnostní situaci může být zábavní pyrotechnika lehce zaměnitelná s reálným nebezpečím teroristických útoku. 5.) Negativní dopady zábavní pyrotechniky jsou i vůči lidem. Jde o hluk, který negativně působí na psychický stav starších osob, malých dětí a nemocných nebo citlivých osob. Hluk obtěžuje i ostatní lidi. Dochází ke škodám na majetku a nezřídka i k požárům. Dochází též k otravám těžkými kovy z ohňostrojů. Riziko zranění při neopatrné manipulaci nebo v blízkosti výbuchu, např. poškození sluchu či očí, popálení, utržení prstů, šok a trauma. Světelné záblesky a výbuchy mohou vyvolat u lidí trpících epilepsií i záchvat. 6.) Zvířata mají mnohem citlivější smysly než lidé, např. mají až 50 krát lepší sluch, a proto snášejí bouchání petard hůře a je pro ně velice traumatizující a bolestivé. Zejména pro mláďata přímo ohrožují na životě. Zvířata bývají zmatená, dezorientovaná a vystresovaná. Používání zábavní pyrotechniky znamená pro zvířata šok, trauma, zmatek, úzkost a strach. Jsou vyděšená, schovávají se a snaží se před hlukem a výbuchy uniknout. 7.) Zábavní pyrotechnika se používá výhradně za tmy a následkem slepé paniky dochází k vážným zraněním, doživotním traumatům a zvířata mohou fyzickým či psychickým následkům podlehnout. Používání zábavní pyrotechniky znamená trauma i pro domácí zvířata a domácí mazlíčky. Psi a kočky se velmi lehce zaběhnou a ztratí se. Zvířata v panice dezorientovaně utíkají a střetávají se s motorovými vozidly nebo vlaky, způsobují nehody a umírají. Postižené panikou a šoky jsou volně žijící zvířata, ale i zvířata zavřená na farmách. Ptáci v úleku narážejí do drátů elektrického vedení, do pevných překážek a skleněných ploch. Zbytky ohňostrojů uvolňují škodlivé látky, které škodí ovzduší a vodě. Tam pak vodním ptákům a zejména rybám. 8.) V posledních letech se nárůst používání zábavní pyrotechniky dostal do neúnosného stavu, a proto vidí jako jediné řešení úplný zákaz používání a prodej zábavní pyrotechniky. Zákaz používání zábavní pyrotechniky řeší i v jiných státech. Zákaz používaní petard a zábavní pyrotechniky platí v Maďarsku, v Itálii, ale i celé řadě měst jako např. v Bruselu, Paříži, Miláně, Neapoli. Tento zákaz platí rovněž v řadě německých měst. Je zde omezený prodej a používání zábavní pyrotechniky a uvažuje se o dalším zpřísnění, či dokonce o úplnému zákazu používání pyrotechniky. V Rakousku platí od roku 2013 úplný zákaz prodeje zábavní pyrotechniky a od roku 2016 je už její prodej a držení trestným činem.

DSZ - ZA PRÁVA ZVÍŘAT
- ochrana zvířat a jejich práv
- ochrana přírody, životního prostředí, ovzduší a podnebí, resp. klimatu
- ochrana krajiny a kulturního dědictví„DSZ - ZA PRÁVA ZVÍŘAT si klade za cíl prosadit důslednější ochranu zvířat, živočichů, přírody, vody, ovzduší, podnebí, životního prostředí, ale též větší práva pro zvířata, resp. jejich větší právní ochranu.

DSZ - ZA PRÁVA ZVÍŘAT vystupuje proti všem druhům týrání zvířat či krutému zacházení s nimi. Odsuzuje každou činnost, která způsobuje utrpení zvířat.

DSZ - ZA PRÁVA ZVÍŘAT se zasazuje o důslednější ochranu zvířat, přísnější tresty za týrání a zlepšení podmínek chovu.

DSZ - ZA PRÁVA ZVÍŘAT je dvacátou registrovanou politickou stranou za práva zvířat ve světě, resp. Česká republika je dvacátou zemí, ve které existuje strana zaměřená primárně na obranu práv zvířat.
                                                                                                    ŘV DSZ - ZA PRÁVA ZVÍŘAT

Prohlášení:https://dsz321.webnode.cz/…ti/

Petice: https://www.petice.com/…roj

PodporteCFP QR 22 KAFE KÁVAS

Komentáře

Komentáře  

#1 Burák 2023-12-29 12:42
Komunisti se vrátili jen v jiném podání. Tehdy jsme stáli jako blbci na balkónech a zapalovali jen prskavky. Když jsme se konečně dostali k petardam, tak máme přestat? Přesně naopak vážení. Vaše snaha bude lichá, protože v návaznosti na tyto zákazy lidi nakoupili ještě více pyrotechniky. Já se vydal stejnou cestou a také přikoupil. A jako dlouholetý chovat upozorňuji, že se mi po ohňostroji nepřeruší ani snáška vajec. Moje psi nedostanou psotník a divoká zvířata kolem se nevezmou do strže, když pár minut budu slavit s pyrotechnikou silvestra. Je to pár minut v roce. To vysílače 5g škodí zvířatům více ale kdo by se tím trápil. Hlavně když běží sociální sítě i v lese, že mravokárci!
Citovat

Přidat komentář

Bezpečnostní kód Obnovit

Facebook komentáře