Facebook Twitter RSS

O CFP!  | 

ads

Prohlášení DSZ - ZA PRÁVA ZVÍŘAT k návrhu na ukončení prodeje živých ryb v obchodech a na stáncích

Demokratická strana zelených - ZA PRÁVA ZVÍŘAT podporuje iniciativy vedoucí k ukončení prodeje živých ryb v obchodech či na stáncích.

DSZ – ZA PRÁVA ZVÍŘAT se ztotožňuje s názory ochránců zvířat a požaduje zákaz prodeje živých ryb v obchodech či na stáncích. Primárně se to týká prodeje vánočních kaprů.

DSZ – ZA PRÁVA ZVÍŘAT souhlasí s peticí požadující, aby Parlament ČR zakázal prodej živých ryb v obchodech či na stáncích, kterou pořádá Compassion in World Farming /CIWF/ Česká republika:

  • prohlaseni-dsz-za-prava-zvirat-k-navrhu-na-ukonceni-prodeje-zivych-ryb-v-obchodech-a-na-stancich

"Prodej živých ryb je z hlediska životní pohody (welfare) zvířat problematický z několika důvodů:

Prvním z nich je přechovávání ryb v nevhodných podmínkách. V obchodech jsou ryby umístěny do malých nádrží, na stáncích pak do nevelkých kádí. V obou případech dochází k tomu, že zvířata jsou na sebe natěsnána, nemohou projevovat své přirozené chování a kvalita vody v těchto nádržích bývá špatná. To vše jim způsobuje strach a stres.

Dalšími důvody jsou pak častá a nadbytečná manipulace (při výlovu, sádkování, přemísťování do transportního kontejneru, kádě/nádrže) a transport. Při překládce jsou ryby většinou „přesypávány“, přičemž mohou padat až z metrové výšky. Mohou se uhodit jedna o druhou, o vodu či o stěnu nádrže, což jim způsobuje bolest. Pokud má voda v nádržích různou teplotu, dochází k teplotnímu šoku, což může vést až k úhynu zvířete (kapr například přestane trávit nestrávenou potravu). Dalším stresovým faktorem je náhlá změna intenzity světla (například ze tmy v transportním voze na denní světlo).

Pro takové utrpení zvířat není ospravedlnitelný důvod, neboť ryby mohou být usmrceny bez nadbytečného transportu, přechovávání, či manipulace v místě výlovu či na nejbližších jatkách a prodávány v obchodech již zpracované.

Nejnovější vědecké poznatky prokázaly, že ryby jsou inteligentní a citlivá zvířata, která jsou schopná vnímat fyzickou bolest i psychické utrpení podobně jako savci a ptáci. Je třeba, aby naše legislativa na tento vývoj v oblasti vědeckého poznání reagovala a ryby lépe chránila. Je proto nezbytné upravit naši legislativu tak, aby byl prodej živých ryb v obchodech a na stáncích zakázán a ukončilo se jejich zbytečné utrpení."

 

DSZ - ZA PRÁVA ZVÍŘAT se k této petiční akci samozřejmě připojuje. DSZ - ZA PRÁVA ZVÍŘAT vystupuje proti všem druhům týrání zvířat či krutému zacházení s nimi. Odsuzuje každou činnost, která způsobuje utrpení zvířat.

 

DSZ - ZA PRÁVA ZVÍŘAT má za cíl prosadit důslednější ochranu zvířat, živočichů, přírody, vody, ovzduší, životního prostředí, ale též větší práva pro zvířata, resp. jejich větší právní ochranu.

 

ŘV DSZ – ZA PRÁVA ZVÍŘAT

 

V Domažlicích 14. 12. 2021

***
Petice za ukončení prodeje živých ryb v obchodech či na stáncích:
Nekupujte živé kapry:
 
 
Nekupujte živé vánoční kapry:
 
 
 

www.facebook.com/…168 

www.facebook.com/…184


 
 
FB stránky DSZ - ZA PRÁVA ZVÍŘAT: www.facebook.com/…158
 
FB stránky Demokratičtí zelení: www.facebook.com/…tze
 
 
DSZ - ZA PRÁVA ZVÍŘAT
Demokratická strana zelených - ZA PRÁVA ZVÍŘAT
***ochrana zvířat a jejich práv***

PodporteCFP QR 22 KAFE KÁVAS

Komentáře

Přidat komentář

Bezpečnostní kód Obnovit

Facebook komentáře