Facebook Twitter RSS

O CFP!  | 

Czech English French German Russian Spanish

ads

Proč vláda nezveřejní SKUTEČNOU důvodovou zprávu k Istanbulské úmluvě?

Hodnocení uživatelů:  / 2
NejhoršíNejlepší 

Vladimíra Vítová, předsedkyně ANS

Kolem Istanbulské úmluvy, která je úplně zásadním dokumentem měnícím koncept rozvoje celé společnosti jako celku, je naštěstí dost živo a doufejme, že nebude přijata naším parlamentem - stejně jako ji nepřijal parlament Slovenské republiky. V Jazzové sekci v Praze se dne 2. 12. 2019 konala veřejná beseda, jejímž tématem byla genderová problematika. Panelu se zúčastnili zástupci politických stran (zleva): SPD - Robert Vašíček, Trikolora - Monika Čírtková, Zelení - Anna Gümplová, Piráti - Georgia Hejduková, KSČM - Monika Hoření, ANS - Vladimíra Vítová.

  • proc-vlada-nezverejni-skutecnou-duvodovou-zpravu-k-istanbulske-umluve

Zde je skutečná a velmi obsáhlá 65 stránková Výkladová zpráva Rady Evropy k Istanbulské úmluvě, které nebyla nikdy přeložena do češtiny, ačkoliv odpůrci Istanbulské úmluvy její překlad a analýzu požadovali na Úřadu vlády ČR nebo na PS PČR.

https://rm.coe.int/CoERMPublicCommonSearchServices/DisplayDCTMContent?documentId=09000016800d383a&fbclid=IwAR1KuJEWb-3wbpzA4dOg1YK5vFm1DdZYtrIRpLa4Yl-RzupKaXh9C9p0R-s

Zde je česká analýza Výkladové zprávy Rady Evropy  k Istanbulské úmluvě, kterou připravili členové spolku Tradiční rodina.

http://www.rukojmi.cz/clanky/zahranicni-politika/7770-zdenek-chytra-rozborova-zprava-k-istanbulske-umluve-5-3-2019#_Toc3071526

A zde je Důvodová zpráva k Istanbulské úmluvě, která je oficiálně přeložena do češtiny. 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/CS/TXT/HTML/?uri=CELEX:52016PC0109&from=CS

Vážení sympatizanti ANS, porovnejte si obě verze tzv. důvodových zpráv - a budete velmi překvapeni.

 

 

Facebook komentáře