Facebook Twitter RSS

O CFP!  | 

ads

VYJÁDŘENÍ TŘÍDNÍ UČITELKY NA STÍŽNOST RODIČŮ

Dobrý den, paní Králová,

reaguji na Vaši stížnost ohledně převlékaní na hodiny tělesné výchovy, kdy je Vaše dcera nucena se převlékat ve společném prostoru se spolužačkou Františkem Dolákem, která se sice narodila jako chlapec, ale identifikuje se jako dívka.

  • vyjadreni-tridni-ucitelky-na-stiznost-rodicu

Pochopili jsme, že Vaší dceři je krajně nepříjemné, že spolužačka František se při převlékání zcela odhaluje a jsou vidět její genitálie, konkrétně penis. Danou situaci jsme před začátkem tohoto školního roku konzultovali na poradě, a rozhodli jsme se navýšit počet převlékacích místností na čtyři, a to takto:

První je pro dívky, které se identifikují jako dívky

Druhá je pro žáky s mužskými pohlavními orgány, kteří se identifikují jako dívky či jinak.

Třetí je pro chlapce, kteří se identifikují jako chlapci.

Čtvrtá je pro žáky se ženskými pohlavními orgány, kteří se identifikují jako chlapci či jinak.

Jelikož hodiny tělocviku dívek a chlapců nejsou ve třídě Vaší dcery souběžné, jsou pro třídu Vaší dcery vyhrazené pouze první dvě místnosti, zbylé dvě místnosti jsou obsazeny jiným ročníkem.

Vaše dcera se převléká ve druhé místnosti společně s výše zmíněnou spolužačkou Františkem. Jak Vaše dcera Karel, tak spolužačka František mají penis, nechápeme proto pohoršení Vaší dcery Karla, když sama Vaše dcera Karel penis má. Nejsme schopni zajistit další vhodné prostory pro dívky s penisem, které mohou mít trauma z pohledu na jiný penis.

Dále bych potřebovala vyřešit situaci s Vaším dalším potomkem, Vladimírem.

Tento se někdy identifikuje jako chlapec, jindy jako dívka. Bohužel změnu identifikace provádí i několikrát týdně, a zjistili jsme, že se tak vyhýbá hodinám tělocviku, kdy tělocvik pro dívky je v rozvrhu třídy v pondělí, a tělocvik pro chlapce ve středu. Hrozí tak, že nebude z tělesné výchovy klasifikován.

Situaci ohledně obou Vašich potomků jsem samozřejmě konzultovala s naším panem ředitelem, který kontaktoval MŠMT pro metodický pokyn, jak v dané situaci postupovat.

Bohužel stále čekáme na odpověď.

Samotnou reakci pana ředitele se zde neodvažuji reprodukovat, nicméně bych to slušně shrnula asi takto, ať jde Vaše celá rodina do hajzlu.

S úctou,
Jana Nováková
třídní učitelka

+ BONUS -----------------------------------------------------

Vysvětleni učitelky, které to ještě myslí.

Piráti usoudili, že vše ve školství je špatně a my učitelé učíme prý jak za Marie Terezie. Která mimochodem svou povinnou školní docházkou nastartovala průmyslový rozvoj Čech, dnes bezpečně zlikvidovaný!

Tak předně: 

ve školách se neučí téměř nic nazpaměť podle pokynů odborníků ve věku 20+, protože to je "týrání dětí", výsledky podle toho vypadají. Každý má názor nepodložený vědomostmi, čím blbější, tím lépe. Občas se zřejmě museli naučit vzoreček a dodnes z toho mají trauma.

Za druhé:

Marie Terezie potřebovala vzdělané poddané – do začínajícího průmyslu, úředníky, vojáky. Dnes je důležitý postoj, nikoli vzdělání, vzdělání naopak škodí. Jinak by lidem totiž mohlo dojít, že například celý Green Deal je z fyzikálního i ekonomického hlediska úplná pitomost.

Za třetí: 

ve školách byla za Marie Terezie kázeň jako řemen. O tom dnes nelze vůbec hovořit, každý učitel stojí dnes a denně proti přesile sebevědomých neználků, kteří na rozdíl od něj mohou cokoli. Ptám se tedy Pirátů: co je ve školách jak za Marie Terezie? Že by lavice? 

U vchodu do Stellenbohmovy univerzity v Jihoafrické republice visí cedule, na které je tento text: 

"Ke zničení jakéhokoli státu na světě není třeba atomových bomb ani raket dlouhého doletu. Stačí snížit kvalitu vzdělávání a nechat studenty podvádět při zkouškách. Pacienti umírají rukama takových lékařů. Budovy se hroutí rukama takových inženýrů a architektů. Peníze se ztrácejí vinou takových ekonomů. Spravedlnost mizí v rukou takových právníků a soudců. Úpadek vzdělání je úpadkem národa!"

To platí při této vládě v ČR na 1 000 %!

 

PodporteCFP QR 22 KAFE KÁVAS

Komentáře

Komentáře  

#7 Jara 2024-06-11 20:02
Naneštěstí tu vznikají paradoxy, kdy jsou vlastenecky smýšlející lidé vmanipulováni do situace, kdy se pak zastávají takové ludry, jíž titíž stavějí novodobé pomníky.
Marie Terezie zavedla školní docházku jenom proto, že byla neustále zahanbována mnohem vyspělejším Pruskem.
Jestliže bývaly Čechy centrem vzdělanosti a po jistou dobu dokonce náboženské svobody, kdy sem imigrovali učenci z Itálie, pak s nástupem Habsburků a po Bílé Hoře definitivně, byly české země drženy v zaostalosti. Už nikdy jsme neměli takové učence a slavná jména, jako do Bílé hory.
Že by to bylo záhodno, pokud zde hodlá mít dobovou montovnu, to jí asi vysvětlili, jinak byla blbá a arogantní. Jak "geniálně" projela právě industrializova né Slezsko, škoda mluvit. No a Kladsko. S Habsburky Koruna česká jen územně tratila a tratila. Možná i pochopila, že se tak dá nejenom vzdělávat, ale také ideologicky vymývat mozky od útlého věku.
A pak, jaká industrializace ? Jakou potřebovali oni. Např. zbrojní průmysl zde nesměl být vůbec.
S poddanými zacházela tak špatně, že tu nikdy v historii nebylo tolik selských povstání, jako za ní.
V neposlední řadě neměla na trůnu co pohledávat, kontinentální tradice držela mužskou rodovou linii.

---------------------------------------------------------------------
Nejlépe by bylo děcka vzdělávat doma, s domácí výukou jsou velmi dobré zkušenosti. Ani žádnou izolací netrpí, hrajou si normálně s ostatními, jako dřív. Bohužel růst životních nákladů to komplikuje.
U vyššího vzdělání, pokud možno, vymluvit děckám humanitní obory, to jsou indoktrinační centra. Na přírodovědných jsou ještě lidi normálnější..
Bohužel, .....škola je teď nepřítel.
Citovat
#6 zdeněk kubát 2024-06-11 16:56
Skutečně hodno Laciny nebo ˇCapka , ZM Kuděj by na to neměl ...
Citovat
#5 P.A.Semi 2024-06-11 16:24
Cituji donBon:
Jaromíre, co si budem...ono i mezi těmi faráři vždy bylo hodně a vždy bude hodně "sodomitů" a pedofilů...

Zejména když ty vyjímky Lžidomédia patřičně rozmáznou, aby cíleně vytvářela dojem, že jich tam je víc nebo aspoň srovnatelně, než třeba mezi sportovními trenéry nebo jakoukoliv jinou částí populace...
πα½
Citovat
#4 donBon 2024-06-10 15:17
Jaromíre, co si budem...ono i mezi těmi faráři vždy bylo hodně a vždy bude hodně "sodomitů" a pedofilů...
Citovat
#3 Filipes@volny.cz 2024-06-10 12:34
Každá vláda má v programu reformu školství. A jak tyto reformy dopadly vidí snad každý.
Citovat
#2 Jaromír Jaroslav 2024-06-09 15:52
Kedysi učiteľ a farár hrdo chodili po dedinách, a boli pýchou študentov! Dnes sú obaja často hanbou dedi y a zvideteľňovaný len v sudnych sieňach a v zprávach z ciernej kroniky, zatiaľčo ich ulohy výchovy detí prevzali sodomiti a
pedofili...
Citovat
#1 Pipek 2024-06-09 13:42
Znám dobře jednoho učitele, dnes již bývalého. Je nesmírně šťastný že po asi 10letí učitelských zkušeností už nemusí učit, i když měl uznané vynikající pedagogické výsledky. Z učitelování je vysvobozen.
Citovat

Přidat komentář

Bezpečnostní kód Obnovit

Facebook komentáře