Facebook Twitter RSS

O CFP!  | 

Czech English French German Russian Spanish

ads

Pohrdání miliony diváků, rezignování na Etický kodex ČT, ignorování zákona o ČT

Hodnocení uživatelů:  / 2
NejhoršíNejlepší 

Vážený pane generální řediteli,
vážené zpravodajství ČT24,

Vojenské zpravodajství AČR mohlo sdělit prezidentu České republiky Miloši Zemanovi jen to, co bylo již veřejným tajemstvím. O existenci výroby vzorků Novičoku v ČR jsme redakci zpavodajství ČT24 informovali a pod stanoviskem zbrojního analytika Jaroslava Štefce k dalším zveřejněným nesmyslům ČT24, námi zaslané informace připomínáme.

Korunu tomu všemu dalo zpravodajství ČT24 odvysíláním zprávy o použití až 100g Novičoku 230.

  • pohrdani-miliony-divaku-rezignovani-na-eticky-kodex-ct-ignorovani-zakona-o-ct

Kauzu ,,Novičok" dokazatelně použilo zpravodajství ČT24 k rozpoutání další kampaně proti prezidentu České republiky Miloši Zemanovi a kontinuálně od jeho zvolení za prezidenta republiky v roce 2013 v ní čím dál agesivnějí formě pokračuje.

Zpravodajství ČT24 má snahu cíleně narušit ústavní řád ČR,  znevažovat volbu prezidenta ČR, vyvolat ve společnosti neklid a nenávist mezi skupinami obyvatel, nenávist k některým politickým stranám, nenávist k jiným státům světa.
Zpravodajstvím ČT24 jsou k těmto cílů zneužívány koncesiponářské poplatky milióny diváků, kteří s takovým záměrem zpravodajství ČT24 nesouhlasí.

Otevřeme na základě doložených výzev redaktorů a moderátorů ČT24 vyzývajících  k narušení ústavníhp pořádku ČR požadavek,  aby diváci nesouhlající s nenávistným pojetím zparavodajství ČT 24 nemuseli platit koncesionářský poplatek v plné výši.

Věříme, že nás v ukončení zneužívání koncesionářských poplaků podpoří další a i oni si nenechají líbit nestoudné jednání zpravodajství ČT24 a to nejen v kauze Novičok.

Myslící a rozumní koncesionáři se tak v budoucnu mohou vyhnout obvinění, že i oni přispěli k nenávistné atmosféře v ČR, možnému podílu na rozpoutání občanských nepokojů, nebo válce.
 
za Iniciativu Ne základnám
Eva Novotná, mluvčí
--------------------------------------

Zbrojní analytik, Jaroslav Štefec

NYT zveřejnil 3. 5. 2018 článek „Large Dose of Nerve Agent Used in Attack in Britain, Says Weapons Watchdog“ (odkaz je dole pod textem), podle něhož generální ředitel OPCW, Ahmet Uzumcua, uvedl, že množství otravné látky, použité k otravě otce a dcery Skripalových, činilo 50 až 100 GRAMŮ (!!!), a látka byla použita jako sprej.

Čistě pro připomenutí: u látky VX, která je údajně 8x slabší než „novičok“ A-234, identifikovaný britskou premiérkou pouhým pohledem jako použitá otravná látka, činí smrtelná dávka 1 MILIGRAM v případě vdechnutí, a maximálně 10 MILIGRAMŮ při kontaktu s pokožkou, a smrt nastává do dvou minut.

To znamená, že v závislosti na množství látky VX, rozptýlené jako jemná mlha v ovzduší, případně nastříkané na pevný povrch nějakým sebevrahem, by v případě útoku mohlo zemřít něco mezi 5 až 100 tisíci lidmi. V širokém okolí místa útoku by nemělo šanci přežít cokoliv živého, počínaje prvoky a konče lidmi, o ptácích, krysách, kočkách, psech a dalších domácích mazlíčcích nemluvě.

Pokud by se jednalo o látku A-234, byla by tato teoretická čísla ještě daleko vyšší – něco mezi 48 až 800 tisíci (!) lidmi. Tolik obyvatel nemá nejen samotné Salisbury (45 tisíc), ale ani celé hrabství Wiltshire (cca 650 tisíc). Podobné hekatomby by určitě neunikly bdělému oku nejen Theresy May a jejího věrného psíka Borise Johnsona, ale dokonce ani zrakům světové veřejnosti. Asi bychom se o nich dozvěděli.

Ale nic. Žádné postřikování dusících se britských dětí hadicemi, žádné spreje, žádné kyslíkové masky před TV kamerami. Nebo že by Bílé helmy v Británii byly silně nevýkonné? Mají tam přece sídlo! Ale možné to je, USA už jim ostatně zastavily financování.

Aféra „Skripal“ je vůbec zajímavá. Naši „klíčoví spojenci v NATO“ o ní naprosto prokazatelně a nepokrytě lhali a lžou. Důvod jejich lhaní je nasnadě: potřebují otestovat, zda jsou obyvatelé ovládaných kolonií (my) dostatečně zblblí propagandou a hrou na jakousi fiktivní „spojeneckou loajalitu“, aby jim prošla sebevětší lež a nesmysl (ve spojení s Ruskem nebo s kýmkoliv, na koho „bude ukázáno“), který nám předestřou k věření. A také zda budeme ochotni zahodit své osobní i národní zájmy a necháme se klidně jako ovce nahnat třeba i do války za jejich cíle, když se pro ni „klíčoví spojenci“ rozhodnou. Bez ohledu na Chartu OSN, mezinárodní právo, smlouvy, cokoliv.

Je velmi únavné naslouchat ohlušujícímu proudu ohlupujících lží a polopravd, neustále se valícímu z tak zvaných „mainstreamových médií“. Ještě únavnější je stavět se tomuto proudu do cesty a snažit se uvádět tyto z nejvyšší politické a mocenské linie podporované lži na pravou míru.

---------------------------------------------------
Cvičí protichemické experty.
Promluvil o dění v Sýrii


Než se plukovník stal ředitelem odboru výcviku aliančního Centra ochrany proti zbraním hromadného ničení, zúčastnil se několika zahraničních expedic

V našem centru působí dvanáct států: Nemecko, USA, Velká Británie, Francie, Řecko, Rumunsko, Slovinsko, Slovensko, Itálie, Madarsko a Polsko. Z hlavních hráčů NATO se na jeho činnosti podílejí téměř všichni. Školíme ovšem i experty z partnerkých zemí - Rakušany, Švédy či Finy. A v rámci středomořského dialogu i odborníky z některých arabských států. Učíme je zásadám likvidace incidentů spojených s únikem radioaktivních, chemických či biologických látek při ochraně obyvatel.

Chemické zbraně mělo ještě v roce 1997 prokazatelně sedm zemí. A ty to také deklarovaly. Dnes už pouze čtyři - Rusko (ještě z dob Sovětského svazu), USA (které je likvidují), Indie a Sýrie.

Zejména proto bych byl zdrženlivý v závěrech, kdo vlastně chemické látky v Sýrii použil.

Pokud chcete dokázat přítomnost chemických bojových látek, musí experti k tomu povolaní vzorky odebrát přímo v prostoru jejich použití, přepravit je do národní referenční laboratoře a tam je analyzovat. Jen tato laboratoř může sdělit k čemu došlo. Pokud ale donesu jen tak z plezíru do laboratoře vzorek látky, který může pocházet odkukoliv - vůbec nic to nedokazuje.

Zdroj: https://zpravy.aktualne.cz/zahranici/cvici-protichemicke-experty-promluvil-o-deni-v-syrii/r~4a40d0e6120311e3ac710025900fea04/
 
-------------------------------
Prof. Ing. Emil Halámek, CSc., prof. Ing. Zbyněk Kobliha, CSc.
Poslední generace chemických zbraní


Samotné novičoky jsou sloučeniny snadno syntetizovatelné řadou postupů. Výchozími látkami, počínaje fosforem, mohou být nejen klasické chloridy a oxochloridy fosforu, ale řada dalších meziproduktů z organické chemie fosforu, používaných zejména při výrobě pesticidů, plastifikátorů a detergentů. Ostatní sloučeniny lze považovat za látky pomocné. [18-22]

Souhrnně lze konstatovat, že byla vytvořena nová generace BCHL s řádově vyšší toxicitou než dosud známá nejtoxičtější BCHL, látka VX, a navíc následky intoxikace jsou trvalé, prakticky nevyléčitelné. Pro tuto generaci CHZ je charakteristická relativně jednoduchá technologie využívající dostupné základní a běžné suroviny, což nepochybně způsobí problémy kontrolních režimů v budoucnu. Mechanismus účinku těchto nových BCHL je shodný s předcházející generací CHZ. Jedná se o velmi silné ireverzibilní inhibitory neuronální ACHE, tedy látky s nervově paralytickými účinky. Vzhledem k řádově vyšší toxicitě BCHL typu A 230, 232 a 234 ve srovnání s druhou generací CHZ, založených na využití toxicity klasických látek série G a V, je možné konstatovat, že obecně současné prostředky detekce již nemají potřebnou citlivost a selektivitu pro účinnou ochranu živé síly. Výjimkou jsou pouze prostředky chemického průzkumu, případně postupy chemické kontroly, založené na biochemické cholinesterasové reakci, která je shodná s podstatou specifického toxického účinku všech NPL. Jen v takovém případě vyšší toxicita znamená i nižší detekční limit, vyšší citlivost daného prostředku chemického průzkumu nebo metody chemické kontroly. Vzhledem k tomu, že systém technických prostředků chemického průzkumu a kontroly chemického vojska AČR zahrnuje již tradičně řadu detekčních prostředků od jednodušších detektorů až po automatické přístroje, včetně polních chemických laboratoří, využívajících

----------------------------------------------------------------------------------

Novičok se u nás skutečně vyrábí, přiznal ředitel Vojenského výzkumného ústavu v Brně

(Výňatek)

 

Autor: Pavel Kopecký | Publikováno: 27.3.2018

Podle ředitele Vojenského výzkumného ústavu v Brně Bohuslava Šafáře se tyto látky u nás dosud vyrábějí - ovšem "výhradně pro laboratorní účely". Podle zprávy, kterou přinesla ČTK a kterou zapracoval do svého zpravodajství již 19. března deník Právo, Šafář tuto informaci potvrdil. „Malé množství jich vyrábí i Vojenský výzkumný ústav v Brně“. Ústav k tomu má podle ředitele souhlas Organizace pro zákaz chemických zbraní. Řádově jde prý o gramy, takže vlastně nejde o výrobu. Spíše o laboratorní přípravu „malého množství“, kvůli testování jejich vlastností. Ano, laboratorní podmínky. Neviděli jsme právě jeden z těch "testů" náhodou v Británii?

Možná ano, možná ne. Je totiž otázka, zda onen slavný "novičok" vůbec existuje, nebo zda si toto označení nevymysleli Britové ve spolupráci s několika dalšími "dvojitými agenty". Právě o tom hovoří ředitel Šafář, když říká, že vidí problém již v tom, co se za novičok označuje. „Nikde oficiálně nebylo řečeno, co je to za látku. Není to v žádné odborné literatuře, že zrovna tato látka je novičok“. Možná je také agent Kremlu, protože téměř doslova opakuje to, co od začátku říkají Rusové.

Z toho vyplývá ovšem něco docela podstatného: V Brně ve vojenském výzkumném ústavu se dosud vyrábějí podobné nebo možná zcela identické látky, neboť nikdo neví, čím přesně byl Skripal napaden. Britové totiž tvrdošíjně odmítají vzorky látky vydat, aby je mohli prozkoumat nezávislí odborníci (a už vůbec ne ti ruští). Za dvacet čtyři hodin sice "identifikovali" onen tajemný "novičok", ale mezinárodnímu týmu expertů bude prý jeho identifikace trvat nejméně několik týdnů. 

V každém případě však zjištění, že se u nás k „laboratorním účelům“ pracuje "jen s malým množstvím" těchto nebezpečných látek, je v tomto případě směšné, neboť několik gramů by bohatě stačilo ke stovkám útoků podobných tomu ze Salisbury.

Ve světle všech těchto faktů je přirozené a naprosto pochopitelné, že prezident Miloš Zeman uložil šéfovi Bezpečnostní informační služby (BIS) Michalu Koudelkovi, aby služba pátrala po tom, zda byl na území ČR vyvíjen nebo skladován jed novičok nebo podobné látky. Vycházíme-li ze slov ředitele onoho výzkumného ústavu, pak je jasné, nejenže byl, ale že dokonce stále je.

Ředitel Laboratoře obranné vědy a techniky (DSTL) v Porton Downu G. Aitkenhead k výsledkům jejich šetření lakonicky prohlásil, že „Byli jsme schopni látku identifikovat jako „Novičok“ a potvrdit, že jde o armádní nervový jed. Nezjistili jsme však přesný zdroj a původ, neboť nebylo naším úkolem říci, kde byla vyrobena, ale poskytli jsme vládě vědecké informace.“ Pozoruhodné je však konstatování pana ředitele DSTL, že prý „látka vyžaduje extrémně složité metody výroby a jen některé metody má k dispozici jedině stát“. Toto tvrzení je tak neskutečně naivní, že pan ředitel by za toto vyjádření měl jít zpátky do školy. Je to naprostý nesmysl, když zvážíme, že Novičok je schopen vyrobit každý zkušený chemik, pokud k němu zná příslušný chemický vzorec. Ten je ostatně dispozici takřka v každé odborné knihovně, viz také web stránky University of Melbourne. 

Komentáře

Pro přidávání komentářů se musíte přihlásit / registrovat

Komentáře  

#1 Bedrich Pavelka 2018-05-05 06:26
Pěkný a pravdivý člànek. ČT je potřeba zrušit. Neplatit žádné poplatky!!!! A hlavně nesledovat jejich lži!!!

Facebook komentáře