Facebook Twitter RSS

O CFP!  | 

Czech English French German Russian Spanish

ads

Podal jsem trestní oznámení na redakci idnes.cz za podporu islámu

Hodnocení uživatelů:  / 8
NejhoršíNejlepší 

Vážení přátelé, včera jsem podal trestní oznámení na redakci idnes.cz za podporu hnutí, které směřuje k potlačení práv a svobod, konkrétně podpora islámu. Redakci jsem poslal mail a fotokopii policejního spisu.

  • podal-jsem-trestni-oznameni-na-redakci-idnes-cz-za-podporu-islamu

Text mailu:

Vážená redakce,Jste jeden ze serverů, který často čtu a dovídám se tak nejrůznější zpravodajské informace, za což si Vás velice vážím. V poslední době mě však zaujal seriál s názvem: "Muslimové v Ćesku", ale bohužel byl jsem velmi zklamán. Očekávál jsem vyvážené, neutrální informace a zejména poukázání na kontroverzní body islámu, které jsou v rozporu s naším právním řádem. Ze všech Vašich dosavadních článků však jasně vyčnívá snaha přesvědčovat lidi a podporovat myšlenku vidět islám jako něco naprosto v pořádku a jen díky neznalosti čtenářů dochází k tomu, že mají lidé z islámu obavy. Proti takovému přístupu, který jste zaujali, mám zásadní námitky a bohužel jsem předvědčený že jste naplnili skutkovou podstatu trestního činu podle paragrafu 403.Dovolím si ocitovat jeho část:

§ 403

Založení, podpora a propagace hnutí směřujícího k potlačení práv a svobod člověka

(1) Kdo založí, podporuje nebo propaguje hnutí, které prokazatelně směřuje k potlačení práv a svobod člověka, nebo hlásá rasovou, etnickou, národnostní, náboženskou či třídní zášť nebo zášť vůči jiné skupině osob, bude potrestán odnětím svobody na jeden rok až pět let.

Pokud by byl islám jen náboženské hnutí, tedy soubor různých článků víry ( víra v Alaha, pátek jako sváteční den, modlení se, nejíst vepřové atd ), pak by bylo vše v naprostém pořádku. islám je však také zároveň politické hnutí a existují ( nejméně ) dva jeho body, které potlačují práva a svobody člověka:

jedná se o:

1) Svobodu slova - ve všech islámkých zemích je veřejná kritika Mohameda trestná

2) Nesvoboda opustit nebo přejít na jinou víru ( veřejně ) - taktéž všude tresté

Jestliže je to v muslimských zemích trestné, pak to dokazuje, že islám je hnutí, které směřuje k potlačení práv a svobod. Jestliže však vy jako redakce vytváříte sérií článků, kde záměrně mlčíte o těchto dvou bodech, pak Vaše jednání nemohu chápat jinak, než jako podporu islámu a to je podle našeho právního právního řádu nelegální a trestné. Zejména se jedná o článek s názvem: "Co muslim to terorista. Experti vyvrátili mýty a polopravdy o islámu", který se tváří jako snaha rozebrat všechny kontroverzní body islámu, ale o těch prvcích islámu, který ho staví z právního hlediska do nelegálního hnutí, je záměrně pomlčeno.Protože si myslím, že je to z Vaší strany úmyslené ( nebo jednánte z důvodu nějakého zastrašení, to nevím ), nezbývalo mě než podat trestní oznámení na policii.Dovolím si na závěr několik poznámek:

Právní hodnocení islámu jako nabožensko-politického hnutí nijak nesouvisí s tím, jací lidé jsou muslimové. I kdyby všichni muslimové byli ti nejlepší lidé na světě, tak to nemění nic na tom, že propagace islámu je v České republice nelegální právě kvůli tomu, že potlačuje práva a svobody člověka.

Dovolím si uvést příměr se systémem, který taktéž potlačuje práva a svobody člověka a to je komunistická Čína. Nepochybně můžeme spousty věcí na Číně obdivovat ( např. ekonomický úspěch), charakter tamních lidí mnohdy může být lepší než Čechů atd, nicméně pokud by někdo chtěl podporovat podobný systém, který je v Číně ( vedoucí úloha jedné strany, nemožnost kritizovat vládu), bylo by to prostě nelegální a trestné.

V příloze je fotokopie trestního oznámení podaného dne 16.8 2018 na policejní služebně v Odolené vodě.S pozdravem

Mgr. Zdeněk Macura

Zdroj: https://zdenekmacura.blog.idnes.cz/blog.aspx?c=675244

Facebook komentáře