Facebook Twitter RSS

O CFP!  | 

Czech English French German Russian Spanish

ads

Plný text rezolúcie, prijatej na kongrese ukrajinského frontu v Charkove

Hodnocení uživatelů:  / 0
NejhoršíNejlepší 

Nelegálne ozbrojené skupiny nezložili zbrane. Pokračujú v obsadzovaní ústredných orgánov štátu, zabíjaní civilistov a zamestnancov poriadkových síl. Najvyššia rada Ukrajiny pracuje v prostredí teroru, pod hrozbou použitia zbraní a zavraždenia. Rozhodnutia ukrajinského parlamentu, prijaté v týchto podmienkach, vyzýva k pochybnosti o ich dobrovoľnom rozhodovaní, legitimity a zákonnosti.

  • plny-text-rezolucie-prijatej-na-kongrese-ukrajinskeho-frontu-v-charkove
  • 1358766

Ústredné orgány štátu sú paralyzované. Pre obdobie do ustanovenia ústavného poriadku, zákonnosti a zabezpečenia normálnych podmienok práce poslancov bez hrozby im a členom rodiny,my, orgány miestnych samospráv všetkých úrovní, Najvyššia rada AP (parlamentu autonómie) Krymu a Sevastopoľská mestská rada, sme rozhodli vziať na seba zodpovednosť za zabezpečenie ústavného poriadku, zákonnosti práv občanov a ich bezpečnosti na svojich teritóriách.

Do ustanovenia ústavného poriadku a zákonnosti v krajine, legitimizácie práce ústredných orgánov vlády, celú vládu na miestach berú na seba orgány miestnej samosprávy.

Regionálnym, okresným radám a Sevastopoľskej mestskej rade, Vrchnej Rade AP Krym – odovzdávame delegovanú plnú moc orgánom štátnej výkonnej moci.

Schôdzky, vrátane rokovaní prejednávať na zasadnutiach regionálnych rád,Vrchnej rady AP Krym, Sevastopoľskej mestskej rady.

Obraciame sa k miestnym orgánom činným v trestnom konaní. Vzhľadom na nedostatok koordinácie v práci ústredných štruktúr a možnosti ich zákonnej práce, zabezpečiť tesnú súčinnosť s miestnymi orgánmi moci, kvôli zaisteniu bezpečnosti občanov pri rešpektovaní zákonných práv a ochrany ústavnosti.

Odporúčame obyvateľom organizovať sa kvôli súčinnosti s miestnymi poriadkovými orgánmi.

Obraciame sa k ozbrojeným silám Ukrajiny : Zostať na miestach dislokácie, zabezpečiť ochranu skladov zbraní, munície a vojenským vybavením. Nezasahovať do roztržiek a konfliktov.

Ponúkame poslancom Ukrajinskej najvyššej rady návrat do svojich volebných obvodov a prácu s voličmi na mieste, do plného ustanovenia zaručenej bezpečnosti a stability práce najvyššieho zákonodarného orgánu štátu.

Obraciame sa ku krajinám, garantom územnej celistvosti a bezpečnosti Ukrajiny, – vaše povinnosti nie sú splnené. Územná celistvosť a bezpečnosť je ohrozená. Páť jadrových elektrární, 15 jadrových reaktorov sa stalo predmetom priamej hrozby zo strany extrémistov a teroristov. Dôsledky môžu byť nepredvídateľné.

Je potrebné zabezpečiť bezpečnosť občanov a normálnu prácu orgánov miestnej samosprávy, na ustanovenie ústavnosti a zákonnosti na území celej Ukrajiny.

Táto rezolúcia je prístupná pre všetky orgány miestnej samosprávy, meniť a dopĺňať sa bude v súlade s politickou situáciou.

Zdroj: http://belarus-eot.livejournal.com/22820.html

http://vaseforum.sk/blog/?p=339

Facebook komentáře