Facebook Twitter RSS

O CFP!  | 

Czech English French German Russian Spanish

ads

Ovoce II. Vatikána po 50 letech

Hodnocení uživatelů:  / 4
NejhoršíNejlepší 

Vážená redakce,

dáváme Vám k dispozici kopii první části našeho dopisu, který se vztahuje k II. Vatikánskému koncilu, pod názvem „Kryptofašismus na II. Vatikánu“.

Děkujeme.

S úctou

Biskupové-sekretáři Byzantského katolického patriarchátu

vkpatriarhat.org.ua, uogcc.org.ua, Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Ovoce II. Vatikána po 50 letechgloria.tv/media/28ZpVUZk61j1.část – Kryptofašismus na II. Vatikánu

2.část – Citace z Nostra aetate a odpovědi

3.část – Největší neštěstí 20. století

  • ovoce-ii-vatikana-po-50-letech

1. část

Kryptofašismus na II. Vatikánu

 

28. října 1965 byl vyhlášen dekret Nostra aetate. Tím byl puštěn duch – démon lži a smrti, který za 50 let způsobil katastrofální stav v církvi i ve světě. De facto zlikvidoval pravdivou misii a otevřel dveře k antimisii uvnitř křesťanství!

Duch hereze, vypuštěný na koncilu skrze dvojznačné pojmy, skrytě prosazuje lež a smrt. Pod pláštíkem pozitivních pojmů přešel tento duch lži a smrti i do politické sféry USA a EU. Zde tento duch neofašismu prosazuje globalizační sebevraždu národů.S uzákoněním homosexualismu (LGBTQ) je prosazováno uzákonění kradení dětí a jejich devastace. Například termín: „práva dětí“ v praxi znamená tuto největší krutost kradení dětí rodičům a jejich tyranizování, dokonce sexuálním zneužíváním až k jejich satanizaci. Pod pojmem „násilí v rodině“ je ve skutečnosti likvidována správná výchova. Tzv. „antidiskriminační zákony“ zavádějí bezpráví vůči většině společnosti. Trestají ty, kdo brání své děti proti teroru sexuálních zvrhlíků. Rodiče jsou ocejchováni jako homofobové a odsouzeni až na 3 roky vězení. Skrze tzv. „právo na důstojný odchod ze života“ je zaváděna eutanázie – masová vražda tzv. „nepotřebných strávníků“, ale dnes už i mladých a zdravých lidí. Pod pojmem „lidská práva“ prosazují všechny sexuální zvrácenosti od homosexuality přes pedofilii až k zoofilii a nekrofilii... Tzv. „právo na ochranu zdraví“ skrze povinnou vakcinaci ve skutečnosti způsobuje neplodnos t a mrzačí děti. Fašisti rovněž používali pozitivní pojmy. Když vedli lidi do plynových komor na smrt, lhali jim, že jde o hygienu a čistotu.

V roce 1965 už bylo 20 let po válce, ale němečtí církevní kryptofašisté prosadili tohoto ducha smrti do církve skrze hereze a synkretismus. Za fašismem i 2. světovou válkou byla filosofie Nietzscheho. Za II. vatikánským koncilem byl duch hereze německých teologů, kteří měli rovněž ducha kryptofašismu, ducha smrti – ducha Nietzscheho. Na II. vatikánském koncilu použili fašisty vyzkoušené pozitivní pojmy s duchem lži a smrti, a tak skrytě započal holocaust církve a lidstva.

V roce 1965 byla už na křesťanských územích masově prosazována hinduistická jóga jako součást nového náboženství New Age. Rovněž byly prosazovány buddhistické meditace a bojová umění s cílem pohanské misie v křesťanských národech. Vatikán jim připravil cestu. Místo prorockého hlasu se stal hlasem falešného proroka. Kardinál König uvedl na celosvětovou scénu tibetského představitele buddhismu dalajlámu, který se prohlašuje za převtěleného boha, a ten od té doby dělá intenzivní antimisii na křesťanských územích. Vatikán dekretem Nostra aetate zcela vyřadil vnitřní obranu církve p řed invazí pohanství a zároveň paralyzoval pravdivou křesťanskou misii. Tuto cestu apostaze potvrdil za další dvě desetiletí Jan Pavel II. gestem v Assisi.

Nostra aetate nepřímo schvaluje všechny formy okultismu, tedy věštění, magie a spiritismu. Dle Ř 1,18n důsledkem hříchu proti 1. přikázání je homosexualismus a všechny formy sexuálních zvráceností. Ty už dnes byly vedením USA a EU postaveny za prioritu politiky, a to v národech, kde je většina křesťanů. Jenže za zvráceným homosexualismem přichází duch smrti, který se projevuje zevnější katastrofou anebo vlastním sebezničením dnes už celých národů. Globalizace s autogenocidními antizákony má dnes za cíl vyhlazení lidstva na tzv. zlatou miliardu.

Antimisii nekoná jen buddhismus, hinduismus, ale i rocková hudba, která má kořeny v satanském voodoo. Transsexualismustvrdí, že muž může být i ženou a opačně, žena – mužem. Toto debilní tvrzení je skutečně znakem pohanské temnoty, kteránerozlišuje pravdu od lži, realitu od ireality a ani Boha od ďábla, protože dle buddhismu a hinduismu prý všechno je jedno (kóan, nirvána). Jde tu už o ztrátu svědomí a rozumu. V současné době pseudopapež František propaguje tento satanistický program tím, že líbá nohy transsexuálům, přednostně se setkává s homosexuály a mlčením podporuje proces i církevního sch válení sňatků homosexuálů. František rovněž 6. 9. 2015 podává projekt celoplošné islamizace Evropy – do každé farnosti, do každého kláštera i na každé poutní místo v EU skupinu – tzv. rodinu muslimů. Vatikán má dnes jednotu ducha s těmi, kteří prosazují celosvětovou globalizaci a satanismus. Po 50 letech je dovršeno heslo II. Vatikána „aggiornamento“ – přizpůsobení se světu – i propagace pohanství zahájená dekretem Nostra aetate. Jde o zradu Krista, zradu církve a vyhnání Ducha svatého. Dochází k infikování i posledních členů církve skrze falešnou poslušnost apostatické struktuře. Už zbývá či pizace jen na ruku a na čelo s číslem šelmy 666, o níž píše Bible. I v čipizaci učinil Vatikán už první krok. Jde o zpustošení na místě svatém, o němž mluví Ježíš, když připomíná proroka Daniela. Ustavičná oběť (liturgie) je už od všech biskupů a kněží, kteří tvoří jednotu s apostazí Vatikánu odňata! Kněz, který ve svaté liturgii vyjadřuje jednotu s pseudopapežem Františkem, veřejně dává najevo, že jeho liturgie jsou už neplatné!

Německý filosof Nietzsche je pokládán za duchovního otce fašismu. Důsledkem jeho ideologie o nadčlověku a čisté rase jsou koncentrační tábory. Hinduismus i buddhismus mají s filosofii Nietzscheho stejný démonský kořen profesionální lži, přikryté pozitivními pojmy. Jejich ovocem je smrt. V dnešní době se tento duch skrze II. vatikánský koncil vtělil do církve i do křesťanských národů, a proto dnes už samy ke svému sebezničení přijímají autogenocidní zákony. Pokud by bylo křesťanství uchráněno herezí a ducha II. Vatikána, tak by katastrofální stav v Evropě a v Americe, způsobený neofašismem NWO, nenastal. Vatikán vytvořil podmínky pro satanizaci křesťanských území.

Scholastická filosofie byla postavena na zdravých principech lidského myšlení a respektování objektivní pravdy, morálních zákonů, spravedlivosti, a nakonec i smyslu a cíle lidského života.

Fašismus byl v roce 1945 fyzicky přemožen, ale bohužel ne duchovně. Protestant Bultmann, čelný představitel historicko-kritické metody, v jednotě s německými katolickými teology, tohoto ducha kryptofašismu uchovali. Pod pozitivními pojmy, v nichž byl Nietzsche mistr, útočili proti základním pravdám křesťanské víry a vnášeli ducha hereze. Tragedií zůstává, že tento duch Nietzscheho, duch antikrista, duch hereze a pohanství, vešel skrze německé teology do II. vatikánského koncilu. Duch za buddhismem, Nietzschem i fašismem je stejný. Hitler měl údajně 4 buddhistické mnichy z Tibetu jako rádce.

Nyní po 50 letech vidíme ovoce. Tento duch z koncilu, duch lži a manipulace s pojmy, vešel do psychologie, sociologie, politiky, a pod pozitivními pojmy vede k sebezničení národů a lidstva.

Tedy za plánovanou globalizační autogenocidu národů a lidstva nese hlavní vinu II. vatikánský koncil, protože nebojoval proti herezím, nebojoval proti duchu pohanství, ale naopak, v klíčovém momentu mu otevřel dveře. Po 50 letech bylo v Evropě odstraněno Desatero a všechny morální zákony a vyhlášeno antidesatero Lisabonské smlouvy s prioritou antizákonů a sodomismu.

Citace Nostra Aetate: „Církev zavrhuje jakoukoliv diskriminaci nebo jakékoliv utiskování lidí pro jejich rasu, nebo barvu pleti, sociální postavení nebo náboženství.“

Přesně tento výrok je v Lisabonské smlouvě. V Nostra aetate jen chybí termín „sexuální orientace“, ale je zde obsažen skrytě, pod vyjádřením „jakoukoliv diskriminaci“. Termín diskriminace je ve stejném duchu použit v katolickém katechismu (KKC), který už skrytě propaguje homosexualismus.

Termínem „lidská práva“ jsou vyřazena všechna občanská práva a všechna spravedlnost. Pod termínem diskriminace je zaváděna diskriminace 99 procent obyvatelstva, jsou privilegováni zločinci a sexuální devianti a likvidována normální rodina. Je zajímavé, že tento princip manipulace pozitivními pojmy, který přijala EU, už byl naprogramován a formulován v Nostra aetate.

Pod praporem zákazu náboženské diskriminace jsou prosazovány všechny sekty, včetně těch, které se zabývají terorismem, pašováním drog a zbraní. Pravověrní křesťané jsou naproti tomu pronásledováni a zde už se o jejich diskriminaci nehovoří. Naopak, jsou ještě dále diskriminováni jako homofobové. Ideologie, která prosazuje homosexualismus i úctu k jiným religiím, má společný princip: oběti jsou trestány za to, že se brání před zločinci, obrana víry i morálky je kvalifikována jako diskriminace útočníků.

Tento duch lži a smrti se v Nostra aetate skrývá za tzv. antidiskriminační postoj vůči pohanství: „zavrhuje jakoukoliv diskriminaci“. To ve skutečnosti znamená, že křesťanství se nesmí bránit proti invazi pohanství, což ale vede k sebezničení.

V dokumentech koncilu není zdůrazněna podstata křesťanské identity ani pokání. Nebylo zde vyhlášeno ani aktuální varování před nebezpečím herezí a silného vlivu pohanství především skrze hinduismus a buddhismus.

Dnes katolická církev není sloupem pravdy ani prorockým hlasem. Místo toho, aby před destruktivními vlivy varovala, vytváří jim slovy i gesty podmínky!

Pseudopapež František vyhlásil celoplošnou islamizaci Evropy (anathema na Bergoglia již 15. 9. 2009). Kam přijde, tam gestem prosazuje morální devastaci, homosexualismus, transsexualismus a všechny sexuální zvrácenosti – líbá nohy transsexuálům, v Bílém domě se vítá s transsexuály a homosexuály, blahopřeje lesbě k její tvorbě a při té příležitosti zdraví její partnerku, na svých zahraničních cestách upřednostňuje setkání s homosexuály a jejich „partnery“... Před celým světem ukazuje, že považuje homosexualismus za prioritu. Když se s ním chtěla setkat bojovnice za lidské hodnoty, která byl a perzekuována a vězněna za to, že nechtěla schválit tzv. manželství homosexuálů, návštěvu s ní nazval pouze formální. Těmito gesty dává najevo, že ho mají biskupové, církevní hodnostáři i všichni katolíci následovat. To je ale zrada Krista a cesta do pekla. Toto je ovoce ducha vatikánského koncilu, především Nostra aetate. Tento duch udává tón celé struktuře katolické církve, takže proti hříchu a zvrácenostem se teď už nikdo nesmí postavit, a dokonce je ani zvrácenostmi nazvat. Naopak, hřích musí nazvat láskou, tolerancí, právem, milosrdenstvím... V Německu se už letos řeholní představení postavili za církevní l egalizaci homosexualismu a nazvali ho „právem na plnohodnotné partnerství“. Je už popřeno evangelium, tradice apoštolů i 2000letá tradice křesťanství.Oficiální katolická církev (hierarchie) dokázala, že už není katolická, ale heretická a apostatická!

 

 

+ Eliáš

Patriarcha Byzantského katolického patriarchátu

 

+ Metoděj OSBMr                     + Timotej OSBMr

Biskupové sekretáři

 

vkpatriarhat.org.ua/cz/?page_id=27936

 

Doněck – Praha, 16.10.2015

Kopie:

Katolickým biskupským úřadům

Pravoslavným biskupům Ukrajiny, Ruska

Poslancům Evropského parlamentu

Masmédiím

Facebook komentáře