Facebook Twitter RSS

O CFP!  | 

ads

Otevřený dopis ukrajinské vládě k otázce gay pride

Kongres Spojených států, Washington, DC 20515, zaslal 27. 5. 2016 přes velvyslance dopis ukrajinské vládě. Píše se v něm:

Citace: „Žádáme, aby ukrajinská vláda vyzvala systém trestního soudnictví, aby postavil viníky před soud a podpořil nadcházející gay pride (12. 6. 2016).“

Odpověď: Ať si tito kongresmani zkusí přikázat Turecku, Číně, Saudské Arábii, Pákistánu, Iránu či Iráku, aby byl v jejich hlavním městě gay pride, a když neuposlechnou, že zavedou systému trestních sankcí.

  • otevreny-dopis-ukrajinske-vlade-k-otazce-gay-pride

 

Koho vlastně chtějí američtí kongresmané odsoudit a potrestat? Odpovědí je citace z jejich dopisu: „Aktivisté hlásili alarmující prohlášení duchovenstva a členů místních městských a oblastních rad, kteří vyzvali jednotlivce, aby ‚bojovali‘ proti gay pride“. Z toho vyplývá, že kněží, mniši, biskupové, pastoři, ale i členové místních a oblastních rad, kteří vyzývali k záchraně morálních hodnot i ukrajinského národa před amorální degradací, mají být odsouzeni a potrestáni. Jak absurdní požadavek USA! Představitele náboženského i veřejného života chtějí kongresmani trestat za to, že plní svou povinnost a postavili se za ochranu národa a jeho hodnot proti demoralizaci a devastaci. Práva ukrajinského národa se už hájit nesmí? Za to se dávají tresty? Ukrajinští duchovní už nesmí hlásat Boží slovo? Podle požadavků USA je pak už Bible zakázanou knihou, protože je údajně diskriminační, neboť nazývá homosexualitu ohavností (srov. Lev 18,22). Jasně ukazuje na to, že trest ohně z nebe na Sodomu a Gomoru je jen obrazem věčného ohně pro ty, kdo se té ohavnosti oddávají (srov. Jud 7). Potom ale podle těchto kongresmanů Ukrajina musí přestat být křesťanským národem a současně i celé křesťanství je jako tzv. diskriminační těmito americkými mudrci odsouzeno.

Skuteční odborníci ve zdravotnictví, pedagogice, justici, sociologii, psychiatrii vidí homosexualismus a transsexualismus jako velmi škodlivé pro jedince, rodinu i národ. Homosexuálové žijí nečistým, nezdravým, nebezpečným, nešťastným a často násilným životem – je napsáno nad krátkou statistikou už z roku 2001:

• 25. dubna 2001 CDC (tj. Center for Disease Control, americké Centrum pro kontrolu chorob – pozn. překl.) vydalo zprávu, v níž se říká: „Na četných místech této země pozorujeme značný nárůst sexuálně přenosných chorob mezi muži, kteří mají sex s muži.“

• Homosexuálové jsou zodpovědní za „první sexuálně přenosnou nákazu tyfové horečky“ v dějinách Spojených států. Tato choroba je zapříčiněna polykáním lidských výkalů.

• K dnešnímu dni homosexuálové tvoří stále více než 50 % známých případů AIDS ve Spojených státech (ač je jich 1-2 %).

• Péče o každou oběť AIDS stojí přibližně 300.000 USD.

• Asi 67-80 % homosexuálů lízá anebo vkládá svůj jazyk do konečníku svých partnerů (tzv. „rimming“, anilingus, fecal sex atd.) a polyká biologicky významné množství výkalů, což je mezi homosexuály hlavní příčina hepatitidy a infekcí parazity.

• Močení na sebe („zlatá sprcha“) 29 %. Mučení se mezi homosexuály se od 40. let 20. stol. zdvojnásobilo a „fisting“ narostl astronomickou měrou.

• Na počátku 70. let 20. stol nechali homosexuálové vyškrtnout homosexualitu ze seznamu mentálních chorob tím, že v průběhu let brali útokem výroční konferenci Americké společnosti psychiatrů.

• John Martaugh, hlavní policejní soudce Trestního soudu města New York prohlásil: „Homosexuálové se ve velkých městech podílejí na polovině všech vražd, (ač je jich asi 1-2 %).“

• Kapitán William Riddle z policie Los Angeles říká, že „30.000 sexuálně zneužitých dětí v Los Angeles jsou obětmi homosexuálů.“

• Případy hepatitidy: 70-80 % v San Franciscu , 66 % v New Yorku.

• 37 % homosexuálů provozuje sadomasochismus, což má za následek mnoho úmrtí.

• V závislosti na městě je až 59 % homosexuálů nakaženo střevními parazity, jako jsou červi, motolice a améby (měňavka).

• Průměrný věk, kdy homosexuálové umírají, je 42 let (jen 9 % zůstává naživu po dosažení 65. roku). Průměrný věk úmrtí normálního muže je 75 let.

• Průměrný věk, kdy umírají lesby, je 45 let, u vdané normální ženy je 79 let.

• U homosexuálů je 100krát větší pravděpodobnost, že budou zavražděni (obvykle jiným homosexuálem) než u průměrné osoby.

• 21 % leseb umírá z důvodu vraždy, sebevraždy či dopravní nehody, což je 534krát více než u normálních žen.

• Asi 50 % žen v cele smrti jsou lesby.

• 73 % všech homosexuálů má sex s chlapci mladšími 19 let.

• Homosexuálové ve Spojeném království požadují, aby se děti učili o zvráceném sexu už ve 4 letech.

Na Ukrajině tyto dny Pravý sektor vytvořil organizaci, která se jasně postavila za ochranu morálních hodnot a křesťanství a nazývá homosexualismus pravým jménem – extremismus. Homosexualismus je psychickou chorobou, která byla z politických důvodů v roce 1992 vyškrtnuta ze seznamu chorob. Ministerstvo zdravotnictví RF ji v tomto roce opět zařadilo mezi choroby. Kdo má zdravý rozum a přečte si jen tuto kratinkou statistiku, musí přiznat, že skutečně jde o psychickou chorobu. Lízat výkaly, močit na druhého člověka, dopouštět se zvráceností, násilí i vražd, zamořovat děti od 4 let, to všechno je znakem psychické choroby, ale nejen to. Je to i znakem posedlosti nečistými démony. Ježíš démony netoleroval, ale vyháněl. Proto pro homosexuála nestačí, aby se jenom léčil u psychiatra, je také třeba, aby nad ním byl pronášen exorcismus a vyhnáni z něho nečistí démoni. Následně musí svádět tvrdý boj, aby se nevrátil zpět do tohoto otroctví.

Navrhujeme, aby 38 podepsaným kongresmanům žádný katolík ani žádný jiný křesťan v Americe ve volbách nedal ani jeden hlas, protože se ukázali jako nástroje degenerace jedince, rodiny i národů a iniciátoři likvidace křesťanství.

Citace z dopisu kongresmanů: „Apelujeme, aby vaše vláda vyzvala bezpečnostní složky, aby se spojili s organizátory gay pridu, propracovali plány pro bezpečnou akci a odstranili všechny překážky, které by mohly stát v cestě.“

Odpověď: Město Kyjev je posvátným městem, a to především pro slovanské národy Ukrajiny, Běloruska i Ruska. Zde je kolébka křesťanství, zde v Kyjevopečerské lávře jsou neporušené ostatky mnoha světců. Bránit toto město před amorální a démonskou infekcí, a tím zároveň i celý ukrajinský národ, je v dnešní době mimořádným hrdinstvím. Pokud prezident neuposlechne rozkazu Ameriky, a bude za to sesazen, pak je hrdinou národa! Pokud bude jakýkoliv člen vlády potrestán Amerikou za to, že se postavil proti gay pride, je hrdinou národa! Pokud jakýkoliv policista, ať vysoké či nízké šarže, odmítne trestat ochránce vlastního národa a zároveň odmítne chránit sexuální devianty, kterých drtivá většina přijede ze zahraničí, pak je rovněž heroj! Ukrajinský národ odmítá vlastní demoralizaci homosexualismem a transsexualismem, a tím i své sebezničení. Jestliže Amerika za to vyhlásí i ty nejtěžší sankce, budou ničím proti tomu, jaké ovoce smrti přináší gay pride se svou amorální ideologií! Proč by měla Ukrajina poslouchat diktát Ameriky a zahájit svou autogenocidu?

Pokud by kvůli ochraně národa před gay pride nastal i krvavý střet, pak ti, kteří by zemřeli v boji za záchranu Kyjeva i Ukrajiny, jsou nejen hrdinové národa, ale zároveň mučedníci a svatí. Ti by měli být v takovém případě slavnostně pochováni na území kyjevopečerské lávry a zde celým ukrajinským národem uctíváni jako svatí mučedníci.

V dané situaci si každý patriot a občan Ukrajiny musí uvědomit, že vláda je určena k ochraně národa a pokud se vláda spojí s vrahem, aby zničil národ, pak ztrácí svou funkci a dokázala, že je největším nepřítelem. Pro vládu je prioritou morální, duchovní i fyzické dobro národa, a ne cizí demoralizační a likvidační zájmy.

Kéž je neděle 12. června 2016 historickým dnem vítězství nad morální devastací a nad americkou ideologií autogenocidy, jejímž klíčovým prostředkem je úsilí o gay pride v Kyjevě.

Za Boha a za Ukrajinu!

+ Eliáš

Patriarcha Byzantského katolického patriarchátu

+ Metoděj OSBMr + Timotej OSBMr

Biskupové sekretáři

http://vkpatriarhat.org.ua/cz/?page_id=27936

Doněck, 4.6.2016

Kopie:

Kongresmanům USA

Představitelům církví v USA

Masmédiím USA

Biskupům Ukrajiny, Ruska a Běloruska

Vládám RF, Běloruska, EU, Číny, Turecka, Saudské Arábie, Iránu, Iráku, Pákistánu

PodporteCFP QR 22 KAFE KÁVAS

Komentáře

Přidat komentář

Bezpečnostní kód Obnovit

Facebook komentáře