Facebook Twitter RSS

O CFP!  | 

Czech English French German Russian Spanish

ads

Otevřený dopis prezidentu RF + Křesťanská Theokracie kontra NWO

Hodnocení uživatelů:  / 3
NejhoršíNejlepší 

Toto je poslední čas! V Rusku musí nastat reforma!

NATO stále zvyšuje vojenský potenciál kolem ruských hranic. Vzhledem k vyhrocené situaci vně i uvnitř státu Byzantský patriarchát navrhuje vyhlášení stanného práva a znárodnění majetku oligarchů. To jsou nutné podmínky pro ochranu před globální satanizací a pro duchovní obnovu národa.

  • otevreny-dopis-prezidentu-rf-krestanska-theokracie-kontra-nwo

Vážený pane prezidente,

celý svět, a především ruský národ, Vám vděčí za to, co jste dokázal udělat pro záchranu Ruska.

Copak jste teď na svůj lid zapomněl? Nechal jste jej napospas mafii oligarchů a zkorumpované vládě? Chráníte vlastizrádce místo toho, abyste je trestal? Navalný, skrytý agent NWO, dnes pozvedl národ zdánlivě proti korupci D. Medvěděva. Ve skutečnosti je to však puč proti Vám! Navalný bude získávat svými „pochody proti korupci“ zvláště mládež.

Jako první odpověď na hlas lidu uvolněte Medvěděva z funkce.

Připomínáme alarmující fakta:

V roce 2013 ze 71,9 % zahraničních investic Ruska – se z 62,3 miliard dolarů vrátilo pouhých 9,4 miliard.

89% kapitálu se nachází v rukou pouhých 8 skupin akcionářů.

V současné době je ekonomika na 2-3krát nižším stupni než v Sovětském období.

V tzv. offshore zónách RF ztratila za nulová léta přibližně 1 trilion dolarů vyvezených za hranice, z něhož o půl trilionu nikdo neví, kam se poděl.

Ruští oligarchové vyvážejí peníze pod rouškou zahraničních investic, a tímto způsobem polovina prostředků zůstává za hranicí. Dvě třetiny operací na finančním trhu jsou ve prospěch cizinců.

Rockefelleři mají pod sebou energetiku RF, Rothschildovci finance.

Ministerstvo školství RF je plně pod globálním vedením NWO. Podobná situace je i na jiných ministerstvech.

Rusko je obklíčeno vojsky NATO, které poslední dny zvyšují svůj vojenský potenciál. Uvnitř oligarchové, ruští i zahraniční, vedou Rusko do ekonomické krize. Vnější i vnitřní nepřítel je koordinován světovými zednářskými elitami, jejichž cílem je likvidace Ruska a likvidace křesťanství v Rusku i na celém světě.

Občané Ruska mají za to, že by v zemi vůbec neměli existovat oligarchové a že jejich majetek je potřebné vrátit státu. Zraněný ruský národ je klamán a manipulován psychologickými technologiemi NWO k puči. Nevědí, že cílem je likvidace Ruska. Proto je nutno zavčas odstranit reálnou příčinu jejich spravedlivé vzpoury. Tou je především korupce oligarchů na úkor státu, a tím i ruského národa.

Nyní dozrál čas – musíte učinit radikální krok před svým svědomím, Bohem i národem! Z analýzy odborníků vyplývá několik variant. Jedna z nich je tato: Vyhlášení stanného práva a odvolání vlády. Následně znárodněte majetky oligarchů a oligarchy dejte do vězení a spravedlivě je suďte za vlastizradu, okrádání státu, zpronevěru a vydírání lidí. Znárodněte na území RF i majetky zahraničních korporací a bankéřů, především Rothschildů a Rockefellerů. V RF zakažte zednáře a tvrdě trestejte všechny vlastizrádce a zločince! Vezměte plně do rukou všechna masmédia!

Současné demokracie vedou k ekonomickému a morálnímu rozkladu a jsou předstupněm satanské globalizace, jak to vidíme na Západě. Ruský národ potřebuje moudrou diktaturu a tvrdou ruku proti všem zločincům, jinak nastoupí satanská genocidní diktatura NWO.

Moudrost a sílu k reformě Vám vyprošují

+ Eliáš

Patriarcha Byzantského katolického patriarchátu

+ Metoděj OSBMr + Timotej OSBMr

Biskupové sekretáři

http://vkpatriarhat.org.ua/cz/?page_id=27936

Praha, 28. 3. 2017

P. S: V přiloženém dopise Vám předkládáme vizi duchovní a morální obrody národa pod názvem „Křesťanská theokracie kontra NWO“

Kopie: Prezidentu USA, ČR a Ukrajiny; Premiérům Maďarska, Slovenska a Polska; Masmédiím

------------------------------------------

Křesťanská Theokracie kontra NWO

Je třeba vědět, že současná křesťanská hierarchie s Františkem z Vatikánu i s patriarchy Kirillem z Moskvy a také Bartolomějem zradila podstatu křesťanství a dopadla na ni Boží anathema (Gal 1,8-9) – vyloučení za hereze, které ničí podstatu křesťanství.

Po skončení 2. světové války americký prezident Truman řekl: „Systém demokracie zklamal. Nemáme ale zatím nic lepšího.“ Současná pseudodemokracie vytváří podmínky pro nástup totalitní globalizační vlády NWO s programem genocidy planety na zlatou miliardu. Ředitel CIA Allan Dulles v roce 1945 řekl: „Válka končí, vše se nějak uspořádá, ale my použijeme všechno, co máme, veškeré zlato, celou materiální moc, na obelhávání a ohlupování lidí. Lidský mozek, lidské vědomí jsou přizpůsobivé změnám. Pokud do něj zasejeme chaos, nepozorovaně lidem zaměníme jejich hodnoty za falešné a donutíme je těmto hodnotám věřit. Jak? Najdeme stejně smýšlející lidi, spojence a pomocníky, například i v samotném Rusku. Krok za krokem rozehrajeme svým rozsahem grandiózní tragedii záhuby tohoto nejvzdorovitějšího národa na zemi.“

Plánovaný holocaust lidstva na tzv. zlatou miliardu zveřejnili zednáři Římského klubu. Zednáři NWO tvoří jednotu. Jsou jak v Americe, tak v Rusku, ve Francii, v Anglii, ve Vatikánu... Demokracii dovedou mistrovsky zneužít ke svým plánům morální degradace s cílem autogenocidy národů.

Duchovním fundamentem k současné satanizaci národů byl II. vatikánský koncil se svými herezemi o úctě k pohanům a jejich démonům a o ztotožnění pravého Boha s krvežíznivým bůžkem z Mekky. Vatikánský dokument, popírající podstatu křesťanství, je vrcholem lži a herezí. Bez něho by současná globalizace nemohla existovat. Dnes, po 50 letech, vidíme katastrofální ovoce. A Krétský sněm (2016) měl za cíl už jen přijmout tento otrávený program k sebezničení i pravoslavné církve.

Pokud čteme Štrasburské memorandum, nejen křesťan, ale i člověk nevěřící je v šoku nad touto sebezničující stupidností! Rovněž za ním stojí církevní zednáři. Jejich hlavní metodou je lhát, lhát a lhát!

Architekti NWO zapomínají, že tento vesmír i naši Zem, zrníčko v nekonečném vesmíru, stvořil Bůh a že to vše udržuje při existenci a v podivuhodném řádu. Náš život zde na zemi je jen krátká pouť – zkouška. Po smrti bude věčnost – nebe nebo peklo. Naším věčným domovem je nebe. Je ale nebezpečí, že ho můžeme ztratit, pokud se staneme otroky lži, zla a satana! Architekti NWO, de facto satanisti, neslouží lidstvu ani Bohu. Systémy profesionální lži rozvíjejí v člověku ložisko zla – dědičný hřích, ubíjejí pravdu, svědomí a rozum a připravují jedincům i lidstvu věčné peklo!

Dnes známe dvě falešné theokracie: je to satanismus NWO a nastolení práva šaría spojeného s džihádem – terorismem. Obě tyto pseudotheokracie vedou do pekla. Pravdivou Theokracií je Kristokracie! Musí být založena na spravedlivých zákonech, na Božích a Kristových přikázáních, které dobro nazývají dobrem, zlo zlem, spravedlnost spravedlností a nespravedlnost nespravedlností. Do určité míry tomu tak bylo v Evropě i v Rusku za vlády monarchie.

Dnes prosazují architekti NWO devastaci národů prostřednictvím genderové ideologie. Chlapec už nesmí tvrdit, že je chlapcem, a děvče, že je děvčetem. Tato demagogie vede k životní schizofrenii.

Program zednářů vyjádřil Dulles slovy: „Budeme vytrhávat jejich duchovní kořeny, vulgarizovat a ničit základy národní morálky. Zesměšníme je, a najdeme způsob, jak je obelhat a prohlásit za vyvrhele společnosti.“ Tyto jasně formulované zločiny manipulační psychologové oblékli do kabátů pozitivních pojmů. Tento program je dnes realizován nadnárodními agenty NWO i v Rusku.

Musí být vytýčen jasný obrodný program a vtělen do zákonodárství! Architekti NWO dokázali protilidské principy, psychologicky zformulované jako pozitivum, mistrovsky vtělovat do nadnárodních rekomendací a rezolucí. Tím spíše je nutné pravdivé, spravedlivé a osvědčené principy zakotvit zpět do zákonů.

Největší přikázání zní: „Miluj Boha celým srdcem a bližního jako sám sebe.“ (Mt 22,40) V jeho plnění spočívá pravá důstojnost člověka. Zde je zakořeněna naše transcendence, tedy zaměření mimo čas k poslednímu cíli, k věčnosti. Člověk si musí přiznat svůj hřích a přijmout Ježíše Krista, který zemřel na kříži i za tebe a tvé hříchy. Jako pravý Bůh a pravý člověk za tebe spravedlivě zaplatil. Následuje vnitřní, životní boj za věrnost Bohu proti zlu a lži.

Základní buňkou národa je rodina. Demoralizace mladé generace a silné devastační vlivy dnes způsobily abnormální tlak na rodinu s cílem její likvidace. Mladí lidé proto musí být na zodpovědný rodinný život připravováni. To zabrání životním ztroskotáním.

Systém školství musí být sestaven tak, aby poučoval, připravoval pro zdravé manželství a vychovával k zodpovědnosti. Všechny rozvratné systémy, ať je to dekadentní hudba, demoralizační programy, musí být paralyzovány, protože ničí lidskou psychiku a svádějí na falešnou cestu.

Rusko čeká velký úkol – duchovní obroda národa, postavená na evangelijních principech a morálních hodnotách!

+ Eliáš

Patriarcha Byzantského katolického patriarchátu

+ Metoděj OSBMr + Timotej OSBMr

Biskupové sekretáři

http://vkpatriarhat.org.ua/cz/?page_id=27936

Praha, 28. 3. 2017

Facebook komentáře