Facebook Twitter RSS

O CFP!  | 

Czech English French German Russian Spanish

ads

Otevřený dopis předsedovi vlády ČR Ing. Andreji Babišovi

Hodnocení uživatelů:  / 5
NejhoršíNejlepší 

Vážený pane premiére,

předem nám dovolte vyjádřit uznání k maximálnímu úsilí, pomocí kterého se vaše vláda i Vy osobně snažíte adekvátními opatřeními minimalizovat dopad pandemie koronarovirové infekce na zdraví občanů České republiky. Vítáme opatření, doporučení občanům a firmám a smysluplná nařízení.

  • otevreny-dopis-predsedovi-vlady-cr-ing-andreji-babisovi

WHO prohlásila coronavirus COVID-19 za „pandemii“, i když nejde o sebemenší stopu pandemie. Dle direktiv WHO může být pandemie stav, kdy míra úmrtnosti na infekci dosáhne více než 12%. V Číně je míra úmrtnosti 0,7%, v Evropě asi 0,4%, v ČR v současnosti 0,000%. Nicméně velmi oceňujeme Vaši snahu. Zároveň bychom Vás ale chtěli upozornit, že dle dostupných informací a analýz není cílem stávající globální politiky vlastní boj s pandemii, ale snaha řízeným způsobem vyvolat celosvětovou hospodářskou krizi, sloužící k ovládnutí světa, tedy i našeho státu. Z pochopitelných důvodů bychom nechtěli, abyste se (třeba nevědomky) stal součástí této hry. Bohužel, ne všichni vaši ministři toto chápou. Vážený pane premiére, jste naším předsedou vlády a my bychom si přáli, abyste jím - na základě svých činů - i nadále zůstal.

Politika stranou – v tomto smyslu máte Vy i Vaši spolupracovníci naši maximální podporu. A protože Vám ji tímto vyslovujeme, dovolujeme si přidat důležitý dodatek, díky němuž se Vámi přijatá opatření dle našeho názoru ve výsledku mnohem zlepší, možná i znásobí.

Doporučujeme totiž zrušit 100 kilometrový perimetr, v němž je dovoleno občanům České republiky dojíždět za prací do Spolkové republiky Německo a do Rakouské republiky. Autorem tohoto návrhu je ministr vaší vlády Jan Hamáček. Dle vlastního vyjádření k tomuto kroku přistoupil na žádost svého rakouského kolegy Wolfganga Peschorna. Ponechme nyní stranou, že náš ministr vnitra uzpůsobuje smysl nařízených omezení na žádost ministra vnitra cizí země, ale sám jistě uznáte, vážený pane premiére, že vytvoření takových infekčních kanálů, jakými jsou pravidelné cesty našich pracovníků do dvou sousedních, velmi infekčních zemí, snižuje účinnost nařízení - k nimž jinak odpovědně přistoupila vaše vláda - takřka k nule.

Nabízíme ovšem i rozumné řešení.

Jestliže naši sousedé tolik stojí o přítomnost našich sociálních a zdravotních pracovníků, nechť jejich vlády rozhodnou o dočasném pobytu (a ubytování zdarma) těchto našich občanů na svém území až do pominutí platnosti mimořádných opatření, k nimž vaše vláda v souvislosti s pandemií přistoupila. Pochopitelně pouze s jejich souhlasem a vědomím, že do ukončení krize se budou moci na území vlasti případně kdykoli vrátit. Ovšem jen jednou a bez možnosti další pracovní cesty do doby, než krize skončí.

A ještě jedno doplnění: pevně věříme, vážený pane premiére, že Vámi vyhlášená hygienická omezení se vztahují na všechny občany České republiky - ať osoby civilní či vojenské. Doufáme tedy, že vaše vláda dá v tomto smyslu občanům jasně na vědomí, že po dobu trvání epidemiologických opatření se Armáda České republiky nebude účastnit žádného vojenského cvičení mimo území státu a v zahraničí se bude zdržovat jen na těch místech, kde jsou její členové právě nyní. Případně, že začnete pracovat na jejich stažení do vlasti. S (nejen) dočasným uzavřením našich hranic jistě smysluplné uplatnění pro vojsko najdete. Rovněž je logické, že nebude umožněn ani jakýkoliv pohyb vojsk jakékoliv jiné země přes území České republiky.

Přejeme Vám, vážený pane premiére, při náročných zkouškách, jimiž vaše vláda prochází, pevné nervy, mnoho sil a vůle k plnění toho nejlepšího, k čemu Vás Vaše funkce a služba českému národu zavazuje. Totéž přejeme i členům vaší vlády a všem spolupracovníkům.

V Praze dne 17. 3. 2020

PhDr. Vladimíra Vítová Ph.D.

Facebook komentáře