Facebook Twitter RSS

O CFP!  | 

ads

Země BRICS podporují multilaterální uspořádání světa, mírovou koexistenci národních států. Rozhovor s předsedkyní ANS Vladimírou Vítovou

Země BRICS podporují multilaterální uspořádání světa, mírovou koexistenci národních států.
Rozhovor s předsedkyní Aliance národních sil (ANS) Vladimírou Vítovou o perspektivách BRICS.

Paní doktorko, vystupovala jste nedávno na významné konferenci k žhavým geopolitickým procesům, jako je formování BRICS, řekněte nám nejdříve jakou perspektivu má samotný BRICS a jakou má perspektivu?

Pokud je mi známo, tak nejdříve se jednalo o projekt globálních elit, který měl mít pouze ekonomický charakter. Na tom ostatně dodnes trvá Čína, na rozdíl od některých jiných členů BRICS. Avšak čas oponou trhnul a vše je jinak.

Již nyní je zřejmé, že fakticky jde o projekt geopolitický. A tím nemyslím jen to, že v BRICS hrají velkou roli geografické faktory a země tzv. globálního jihu. Jde o celkový politický koncept směřování zemí BRICS.

  • zeme-brics-podporuji-multilateralni-usporadani-sveta-mirovou-koexistenci-narodnich-statu-rozhovor-s-predsedkyni-ans-vladimirou-vitovou

Země BRICS podporují multilaterální uspořádání světa, mírovou koexistenci národních států a představitelé zemí BRICS veřejně sdělují závazek neovlivňovat vnitřní záležitosti členských států. Pokud nemá současný svět zahynout v ekonomické, sociálním a vojenském pekle, tak není jiná cesta než ta, kterou předkládají země BRICS.

Proč tedy Západní země včetně uskupení Evropské unie, dle mého se snaží marginalizovat BRICS, případně neinformovat i přesto že BRICS a jeho rozvoj je exponenciální?

Z falešného pudu sebezáchovy. USA a EU si chtějí udržet moc stůj co stůj alespoň nad svými oběťmi – mezi něž patří i bývalé socialistické země a zela konkrétně i Česká republika.

V ČR všichni političtí představitelé po roce 1989 začali dělat nadšeně slouhy Západu a z naší země se stal krmelec Evropy. Proč by měl tedy Brusel chtít tuto výbornou kolonii ztratit? Západ nechce ztratit žádné své kolonie. A protože řízení je proces informační, tak západní centrály informují své otroky lživě, aby ti pak měli falešné informace a mylnou představu o světě a nebránili se svému vlastnímu ovládání a vykořisťování.

Jakou teď ovšem vidíte perspektivu Evropské unie, která je navázána na USA a prostřednictví paktu NATO je prakticky z celé Evropy snaha udělat rukojmí, zejména v ekonomické sféře, ve střetu s Ruskem a Čínou?

Perspektivu EU vidím velmi chmurně. Státy EU jdou krok za krokem k vlastní euthanasii. Všechny oficiální průzkumy veřejného mínění dělají soukromá agentury, které jsou skrze různé finanční toky placeny nadnárodními korporacemi, a proto jsou všechny tyto průzkumy falešné ve prospěch spokojenosti lidí s EU a NATO. Lidé jsou pak zmatení a říkají si: No když je s EU a NATO spokojena většina, tak to asi nebude tak špatné.

Katastrofa je, že v ČR každý rok přibývá 150 000 tisíc nových prvovoličů a to je velký problém, protože tito prvovoliči již byli ve školách indoktrinováni tak, že vlastně dobrovolně volí své vlastní sebezničení. A to i ekonomické. Vůbec nechápou, o co jde. Nebyli totiž ve školách vzděláni, ale jsou obětí propagandy, která je v EU naprosto všude! A to 24 hodin denně a 7 dnů v týdnu. Prostě tito lidé jdou sami a nadšeně na porážku.

A to se netýká samozřejmě jen ČR, ale všech států EU a jejich mladé generace. Oni nechápou, že jsou rukojmím a chtějí se sami dobrovolně obětovat. Přesně k tomuto byli ve školách vychováni.

Je tady v tuto chvíli reálná šance jak z této oprátky Evropské unie ven? Jaké by bylo schéma řešení, vystoupit z krizových a destruktivních procesů do kterých nás Evropská unie utápí?

Lidé musí nejprve deklarovat, že chtějí vystoupit z EU a NATO, protože oba „pakty“ jsou provázány ekonomicky, personálně i organizačně (Lisabonská smlouva Hlava V).  Lidé musí sebrat odvahu, nebát se a nechytračit. Musí říct jasně ano-ano, ne-ne. Prostě musí projevit veřejně svoji vůli. A to je v zemích EU v masovém měřítku celkem problém. Lidé se skutečně reálně obávají o svoji existenci – o svoji práci a o svoje děti.

Mimochodem, podle analýz světově uznávaného francouzského ekonoma  Thomase Pikettyho Česká republika do EU platí daleko více než z ní dostává. Členství je pro nás absolutně nevýhodné ekonomicky a ohrožuje samotnou naši existenci jako státu.

Samotné vystoupení z EU není v podstatě obtížné – viz č. 50 Lisabonské smlouvy. Obtížná je ta skutečnost, že – v rámci mezinárodní dělby práce v EU  – jsou mnohé státy fakticky nesoběstačné. A to je nyní i ČR. Navíc propagandisticky uměle vypěstované protinárodní elity a všechna média dělají vše možné, aby vystoupení země z EU bránily.

Článek 50 Smlouvy o Evropské unii stanoví postup, který umožňuje členskému státu vystoupit z EU. Členský stát, který se rozhodne vystoupit, oznámí svůj záměr Evropské radě. Jakou formu k tomu zvolí, není konkrétně nijak stanoveno. Jednání o řádném vystoupení musí být dokončeno do dvou let od aktivace článku 50. Pokud strany během tohoto období nedosáhnou dohody, Smlouvy přestanou platit pro vystupující stát.

Vystoupení z NATO lze uskutečnit dle Washingtonské smlouvy podle článku 13: „Po dvaceti letech platnosti smlouvy může kterákoli smluvní strana odstoupit od smlouvy rok poté, co podá oznámení o odstoupení vládě Spojených států amerických, která vyrozumí vlády ostatních smluvních stran o každém oznámení o odstoupení.“

Pro účinné vystoupení z EU a NATO lidé musí masově a veřejně projevit svoji politickou vůli. To je základní krok, ale ten se bohužel zatím neděje.

Na té konferenci kde jste vystupovala, kromě vás byli tam také nějaké zajímavé myšlenky, které v Evropě nerezonují nebo nám je vyloženě zde tají?

Na konferenci zaznělo několik faktů, které se na západě tají jako o život. Například, že OSN neplní svoji roli, kvůli které vznikla – tedy, aby státy žily v míru. OSN již dlouhodobě legitimizuje agresi NATO. Dále, že BRICS již nyní představuje antizápadní civilizaci. Anebo, že světové ratingové agentury jsou falešné, nereflektují skutečnost, a proto je důležité, aby vznikly nové ratingové agentury, které budou akreditované klubem BRICS ařbudou pracovat s pravdivými reálnými daty.

Co vy osobně, a co vy jako předsedkyně vidíte za politické procesy před Českou republikou, bude mít Česká republika sílu odolat proti současné destruktivní politice anebo to bude chtít delší čas na společensko-politický obrat, a bude rozhodovat více ekonomika, nebo politika?

Zbídačená a úplně rozkradená Česká republika se zadluženým a zblblým obyvatelstvem se už nemůže vzpamatovat sama. Pokud budeme setrvávat v EU a NATO, tak se obrat nikdy neuskuteční, protože právě EU a NATO má zájem na tom, abychom jako ČR de facto přestali existovat a byli jen regionem, či vojenský polygonem cizích států.

V roce 1989 jsme byli zrazeni nejen vlastními elitami, ale i elitami tehdejšího Sovětského svazu. Jako západní výspa bývalého socialistického bloku jsme zůstali zcela bez ochrany ponecháni napospas  západním predátorům a nadnárodním korporacím. Z České republiky je ukázková kolonie, ve které našemu obyvatelstvu nepatří 85 % veškerého majetku, který v naší zemi je.

Naše existence a budoucnost, stejně jako budoucnost bývalých socialistických zemí, nyní spočívá zcela jednoznačně na výsledcích vývoje geopolitického střetu světových mocností.

My v ANS se snažíme takříkajíc „šlapat vodu“ a neutonout v politickém a společenském bahně. Jsme si vědomi toho, že jsme živými nositeli historických zkušeností a vědomostí. A jsme zároveň současnými tvůrci historie a neseme za to – stejně jako všichni – odpovědnost. Navzdory nepřátelskému společenskému narativu se snažíme veřejně vystupovat  a šířit pravdivé informace, abychom ve jménu života zachránili z naší země pro lepší časy, co se dá.

ZDROJ: https://levicovydenik.cz/…tu/

PodporteCFP QR 22 KAFE KÁVAS

Komentáře

Komentáře  

#1 Martin Bacík 2023-11-26 17:09
Hloupý tupý otrok se tváří jako prezident republiky a jak by tady měl obrovský vliv na dění v zemi, která však je proti němu a nepatří nám. Vítová + ostatní = psychiatrie !
Citovat

Přidat komentář

Bezpečnostní kód Obnovit

Facebook komentáře