Facebook Twitter RSS

O CFP!  | 

Czech English French German Russian Spanish

ads

Otevřený dopis předsedovi Muslimské obce v Praze, Mohammedu Abdel Mageedovi (Al Asmar)

Hodnocení uživatelů:  / 8
NejhoršíNejlepší 

Vážený pane předsedo, Píši Vám, abyste jasně a jednoznačně odpověděl na následující otázky, jelikož shledávám vaší organizaci a její činnost samostatně i v rámci Ústředí muslimských obcí primárně zodpovědnou za nárůst intolerance vůči islámu a muslimům v české společnosti, za vznik hnutí jako je SPD, za ohrožování demokratické společnosti a za narušování bezproblémového chodu právního státu.

Za prvé pane předsedo, proč celou dobu, i když jsem s Vámi osobně několikrát mluvil o vážnosti stavu, ve kterém se islám v ČR nachází a nebezpečném chování muslimů a jejich konvertitů, neodpovídáte na jakékoliv zásadní islámské záležitosti, abyste uklidnil českou veřejnost a bránil islámskou komunitu tím, že jednoznačně převezmete svou zodpovědnost jako předseda, který reprezentuje oficiální islámskou organizaci? Nechápu, proč se stále odmítáte veřejně vyjadřovat a místo toho si držíte anonymitu? Otázka je, proč jste předsedou, když tohle neplníte?

  • otevreny-dopis-predsedovi-muslimske-obce-v-praze-mohammedu-abdel-mageedovi-al-asmar

Za druhé kdo spravuje Vaše stránky na Facebooku a proč jsou také anonymní? Kdo jsou ti lidé, a jakou mají kvalifikaci, abyste jim svěřil zodpovědnost odpovídat na otázky tykající se islámu v tak kritické době? Pokud to nevíte, na vaší stránce jsou přímé důkazy napojení vaší organizace na Saudskou Arábii neustálým vychvalováním královské rodiny, která je primárně zodpovědná za šíření nejradikálnější formy islámu. Tato intolerantní forma islámu brání muslimům v jakékoliv kulturní integraci vzhledem k tomu, že zdůrazňuje odlišnost muslimů od nemuslimů, a to primárně z hlediska islámské legislativy. Protože pokud to také nevíte, vaše stránky jsou napojené na víc než jednu salafistickou skupinu jistého pana Lukáše Větrovce, který si nejen hrál se samopalem v brněnské mešitě, ale dokonce citoval výrok, který vyzývá k zavraždění Židů. Proč tyhle stránky, které jsou primárně salafistické, a ve kterých autor vychází z učení Ibn Tajmijja a dalších fundamentalistů, jejichž nauky jsou pilířem džihádistů ať na arabském či evropském území, figurují mezi vašimi oblíbenými stránkami na FB? Víte dobře, o čem mluvím, jelikož jste také Arab a měl byste si uvědomit, o co se jedná, a jak dopadly naše území, když tolerovaly, aby takové směry islámu vůbec vznikly. Co děláte, abyste tohle zastavil? Jelikož tihle konvertité, ať chcete nebo nechcete, byli formováni v oficiálních islámských centrech, pražských či brněnských.


Za třetí, proč je na vašich stránkách chválena islámská legislativa a jsou uváděny další osoby formované v SA? Proč váš anonymní admin lže české veřejnosti ve své odpovědi o islámské legislativě ohledně trestu smrti za odpadlictví? Ještě bych uvedl další jevy, které máme v islámské legislativě, a to ve všech směrech, jako schválené kamenování, nenapodobování se křesťanům a Židům a nezúčastňování se ani jejich svátků ani blahopřání. V praxi vaše organizace ve spolupráci s Muslimským svazem studentů organizuje tábory, které mají za následek izolování dětí od přirozeného kulturního prostředí, ve kterém se nacházejí. Žádám od Vás odpovědi na výše zmíněné ohledně islámské legislativy a také na otázku, jakou máte představu o integraci vašich dětí, když se musí odlišovat skoro ve všem?

Nemluvě o tom, že zvnitra vaší organizace byly přeloženy striktní výklady islámské legislativy ohledně umění a hudby. Víte, že zakazují hudbu a kreslení? Víte, že videa o islámských kempech v ČR neobsahují hudbu, ale jen chvalozpěvy, stejně jako videa rozšiřovaná džihadistickými skupinami? Víte, že se praktikuje separace mezi muži a ženami jak během oslav svátků, tak při různých shromáždění mezi muslimy? Souhlasíte, jako předseda MOP, s tímto výkladem islámské legislativy a tolerujete, aby byl praktikován v ČR, že proti tomu ani nemluvíte? Anebo začnete konečně veřejně odsuzovat a distancovat se od takových praktik, které ve skutečnosti jen víc izolují muslimy od jejich okolí a zabraňují nejen jejich integraci, ale mají vliv i na celkovou psychickou rovnováhu? Navíc takové chování zvyšuje napětí hostitelské země, která považuje uzavřené enklávy za hrozbu. Uvědomujete si, že se tato islámská centra nacházejí v České republice a ne v Saudské Arábii?

Pokud to také nevíte, jeden z vašich imámů, přesně Samer Shehadeh účinkoval přímo ve vaší organizaci jako duchovní, který nejenže schvaloval útoky z 11. září, ale byl přímo vyškolen v SA a otevřeně porušoval české zákony tím, že založil rodinou komisi pod vaší organizací, která uzavírala nelegální manželství s více než jednou ženou a vydávala neplatné smlouvy jak v islámských zemích, tak v ČR. Nemluvě o tom, že došlo k týrání několika muslimských žen, které osobně znám, jelikož váš imám a jeho komise je odmítla rozvést a navíc nepovažuje české rodinné právo za platné. Moje otázka je, jak k tomu vůbec mohlo dojít? A jestli nadále uzavíráte manželství a v některých případech i polygamní? Víte, že tím porušujete místní zákony? Hlavně mi neříkejte, že to nebylo pod vaším vedením, jelikož mě zajímá, jestli ty osoby za to právně zodpovídaly nebo jste to zametli pod stůl ve jménu bratrství? Víte, že také organizoval dětské kempy pro děti muslimů a vymazal holčičí obličeje na internetových stránkách? Nechápu, jak se taková forma islámu mohla praktikovat v ČR ve 21. století? Jelikož dobře víte, jaké islámské skupiny u nás, v arabském světě, takové podobné věci dělají. Jako předseda, jak proti tomu hodláte bojovat?

Jaká je úloha Vladimíra Sáňky ve vaší organizaci? Proč je pořád aktivní, i když způsobil jeden z největších problémů, a to publikování knihy Základy Tauhídu po deseti letech bez mé odborné korektury a konzultace, i když jsem na tom předtím pracoval a upozorňoval, že není opravená. Jelikož tyto problémy by nemusely vzniknout a stačí si přečíst mé odborné vysvětlení v dopisech určených p. Okamurovi. Jak vysvětlíte přítomnost p. Sáňky v organizaci jako je Al Firdaus porušující zákony a vydávající se za jazykovou školu, i když ve skutečnosti všichni víme, že funguje jako saudsko-kuvajtská mešita, a jehož fotka koluje v nejrozšířenějších saudských novinách, které představují Al Firdaus jako oficiální islámské centrum v ČR? Jste o tom vůbec, jako předseda organizace, informován? Jaké je vaše stanovisko k organizaci Al Firdaus a k dalším organizacím, které založili vaši konvertité, kteří pocházeli z pražského či brněnského centra a zejména mluvím o skupině Cesta k víře pro Česko (Sharia4Czechia), která zveřejnila výzvu českým muslimům, aby se zapojili do ozbrojeného boje v Sýrii proti prezidentu Bašaru Assadovi a prosazování islámské legislativy v ČR? Jak tyhle věci mohly v ČR vůbec vzniknout? Hlavně když jste součástí ÚMO, ti konvertité nepocházeli z Marsu, ale z vašich činností a organizace!

Jaký je váš vztah k dalšímu pánovi, Mohamedu Abbásovi, jehož činnosti a hlavně debaty s panem Okamurou způsobily aktuálně největší problémy pro muslimy? Vy, jako oficiální islámská organizace, uznáváte jeho organizaci za právoplatnou a reprezentující muslimy, jelikož neskrýval své úmysly k prosazování islámské legislativy v ČR a nemluvě o tom, že jsou jeho konvertité také vyškolováni v SA..?
Jaké máte kontrolní mechanismy a máte vůbec kontrolu nad muslimy a konvertity mezi nimi a informacemi, které o islámu publikují, anebo ne?

Za čtvrté, na vašich Facebookových stránkách jsou publikovány manipulativní obrázky žen, které nepředstavují hlavní směr, ke kterému se přikláníte, jelikož saudské tendence se snaží o zahalení muslimek do černého bez identity, což je hlavní trend, který teď převládá v islámském světě od Maroka do Indonésie, a který systematicky ničí místní tradice. Proč vaši konvertité dávají falešný obraz o stavu islámu? Společnost spíše potřebuje znát vaše jednoznačné stanovisko ohledně postavení žen v islámu a jejich nerovného postavení.

Jakou máte jednoznačnou odpověď na koránský verš ohledně bití žen? Jelikož není tajemství, že v islámském světě jsou různé výklady islámské legislativy, které zvyšují domácí násilí a na rozdíl od domácího násilí v Evropě, se opírá o takové výklady, což mu dává náboženské odůvodnění. Jaké je vaše stanovisko k těmto zásadním otázkám? Souhlasíte s tím nebo to odsuzujete a máte v úmyslu se od těchto náboženských praktik veřejně distancovat? Jako předseda islámské organizace musíte poskytnout jednoznačné a nevyhýbavé odpovědi na tyto zásadní záležitosti. A pokud to nepovažujete za vaší povinnost, tak nemáte v takové funkci reprezentující islám a ne cestovatelský či podnikatelský klub, co dělat.

Za páté, jaké je vaše oficiální stanovisko ke všem koránským veršům nabádajících k boji proti Židům a křesťanům a nemuslimům všeobecně? Považujete je za historicky dobově omezené nebo jim připisujete univerzální planost? Já, jako občan Tuniska považuji palestinsko-izraelský konflikt za politický a nikoliv za náboženský a žádám od Vás jednoznačnou odpověď, zda jej vy považujete za náboženský nebo politický? Protože jestli je to náboženské, tak máme proroctví o vyhlazení Židů do posledního člověka. Považujete to vy, jako muslim a předseda islámské oficiální organizace, za platné nebo falešné? Žádám, abyste to buď potvrdil, nebo se od toho jednoznačně distancoval. Navíc se organizovaly různé islámské demonstrace před Izraelskou ambasádou, můžete mi vysvětlit, jaká je primární úloha islámské organizace v ČR? Integrace muslimů do české společnosti, anebo politizování islámu a přinesení blízkovýchodních válečných konfliktů do hostitelské země?

Pane předsedo, všechny tyhle nevyřčené skutečnosti a fakta způsobily, že je islám vnímán tak, jak je vnímán a přispívá k polarizaci české společnosti. Lidé mají právo dostat odpovědi a stanoviska, což by pomohlo i samotným muslimům, aby mohli žít v míru a v souladu s pravidly hostitelské země, což je vaše primární povinnost. Jinak vaše loajalita a loajalita muslimů k této zemi jako občanů by byla zpochybnitelná, hlavně když vaši aktivní konvertité i předseda ÚMO neskrývají své spojení s Americkou ambasádou a s neziskovkami typu HateFree, jejichž logo se nachází ve skupinách podporujících šaríu, anebo s nelegální saudsko-kuvajtskou islámskou organizací Al Firdaus. Jaký je váš vztah k těmto organizacím, a co dělají tak vysoce postavené politické entity v islámských organizacích v ČR? Zrovna tento fakt pohoršil české občany a začali se tázat, zda-li neexistuje nějaká tajná agenda, která ohrožuje stabilitu tohoto státu, a oni o tom neví. Můžete tuto skutečnost potvrdit či vyvrátit?

Vážený pane předsedo, žádám Vás, abyste odpovídal podrobně a seriózně na mé otázky, které představují opodstatněné obavy české společnosti a žádám za tímto účelem o veřejnou a podloženou debatu s účastí předsedy ÚMO a zainteresovanými českými orgány a odborníky k objasnění toho, jaký druh islámu se tady šíří, a jaké vůbec vykonáváte činnosti a máte-li vůbec přehled a kontrolní mechanismy.

Pokud se k tomu nebudete vyjadřovat a nebudete zodpovědně konat své úkoly jako oficiální organizace reprezentující muslimy v tak kritické době, žádám vaše okamžité odstoupení včetně předsednictva ÚMO. Jsem velmi znepokojen tím, co se děje v ČR a vaše činnosti jen přispívají k polarizaci české společnosti a ohrožují chod právního a demokratického státu tím, že vaše neschopnost vedení a neangažovanost v tak kritické době představujete hlavní palivo pro extremistické a autoritativní politické skupiny a ne už jen pro pár občanů.


Několikrát jsem s Vámi mluvil a scházel se, abychom společně řešili tuto vyhrocenou situaci a nabízel veškeré možné formy pomoci a řešení a pokaždé jste to odmítli, což by mě tolik nevadilo, kdybyste místo vlastního skutečného úsilí a konání neschovávali hlavu do písku. Žijeme v nebezpečné době, kdy pouhé odsuzování teroristických útoků a zavírání očí nad tím, co k tomu vede, nestačí. Je čas se rozhodnout, buď konat, anebo ukončit veškeré islámské činnosti v ČR. V sázce je víc než vaše pouhá existence.

S pozdravem,

V Praze 8.11.2017 Hatem Berrezouga

Autor: Hatem Berrezouga

Zdroj: https://berrezouga.blog.idnes.cz/blog.aspx?c=632919

+ BONUS ---------------

Komentáře

Pro přidávání komentářů se musíte přihlásit / registrovat

Komentáře  

#1 Bedrich Pavelka 2017-11-21 18:31
Ať jede domů. Nikdoho tady nezval. U nich doma, by s námi zatočili po jejich. Nakopat do prdele a poslat tam kde se narodil!!! Pozn. Doufæm, že né u nás???

Facebook komentáře