Facebook Twitter RSS

O CFP!  | 

Czech English French German Russian Spanish

ads

Otevřený dopis biskupům a kněžím Běloruska

Hodnocení uživatelů:  / 2
NejhoršíNejlepší 

Vážení biskupové a kněží,

vidíte, v jak katastrofálním stavu je katolická církev pod vedením apostaty Bergoglia. Arcibiskup Kondrusiewicz je s ním v duchovní jednotě a balamutí mládež frázemi, že je potřebná změna. Ano, je potřebná změna, ale jaká?
Celých 55 let po koncilu bylo v katolické církvi prosazováno aggiornamento s duchem amorálního a protikřesťanského světa. Vrcholem tohoto falešného aggiornamenta II. Vatikána i ducha apostaze je pseudopapež Bergoglio.

  • otevreny-dopis-biskupum-a-knezim-beloruska

Ruší objektivně platné morální normy i Boží přikázání (Amoris laetitia), legalizuje homosexualismus, líbá nohy transsexuálům, píše exhortace k prosazování pohanství do církve, do liturgie zavádí pohanské rity, dopustil se veřejného modlářství a znesvětil chrám sv. Petra intronizací démona Pačamamy. Dle Gal 1,8-9: „Kdo by hlásal jiné evangelium (učení), budiž proklet (anathema),“ Bergoglio stáhl prokletí v první řadě na sebe a pak i na všechny biskupy, kněze a věřící, kteří s ním tvoří vnitřní jednotu v jeho apostazi od Krista. Dle věroučné buly Cum ex apostolatus officio je vyloučen z církve a nikdo ho jako apostatu nesmí poslouchat. To je učení církve i učení Písma. Předpokládáme, že ho každý biskup a kněz zná.


Od II. Vatikána se místo ochrany základních pravd víry, které zabezpečují naši spásu, neustále mantrují fráze o úctě k pohanským kultům, de facto k jejich démonům. Pravdivá misie byla nahrazena mezináboženským dialogem s pohany, kteří uctívají démony. Pravověrné učení církve, které vede ke spáse, bylo nahrazeno sociálním učením. Po 55 letech hlásání herezí a praktické apostaze je mimořádně nutná změna! Chápete to, biskupové a kněží Běloruska? Opakujeme: je potřebná změna, nutná změna! Široká cesta II. Vatikána vede do záhuby. Ovoce zkázy už žněme. Nebude-li změna, bude katastrofa.


Kdo má s touto revoluční a Boží změnou, k níž vybízeli proroci Starého i Nového zákona, začít? Vy, vážení biskupové a kněží Běloruska! Jak? Prvním krokem je přestat v liturgii zmiňovat největšího heretika a odpadlíka Františka. Tím ze sebe i z běloruské církve sejmete prokletí. Víte ale, že prokletí na církev v Bělorusku vnáší nejen Bergoglio, ale i Tadeusz Kondrusiewicz. Tedy přestaňte v liturgii zmiňovat i jeho jméno. Začněte!


Pokud by některý biskup začal pravověrného kněze, který se vymanil z prokletí, pronásledovat a trestat, ať ostatní kněží a věřící se za pronásledovaného kněze postaví. Tato kauza by měla být v Bělorusku, a nejen tam, medializována. Takový biskup se odmaskoval, že ve skutečnosti je odpadlík a církevní diktátor, který prosazuje ne Kristovo evangelium, ale satanismus.


Drazí biskupové a kněží, buďte příkladem mládeži v pravdivém duchu změny od lži k pravdě, od cesty ďáblovy k následování Krista! Buďte hrdinové! Začněte duchovní revoluci! Ať oheň Ducha svatého ve vás hoří horlivostí za spásu nesmrtelných duší a za duchovní probuzení celého vašeho národa! Stanete se požehnáním pro Bělorusko a prezident, který proti velkému tlaku chrání národ před globalizační sebevraždou, vám rovněž poděkuje.


V měsíci září jste dostali instrukce k pobožnostem a modlitbám v kaplích, u křížů i v domácnostech. Měly však být zneužity jako krycí manévr v pokračování politického převratu. Vy ale vyzvěte věřící ke skutečné modlitební mobilizaci, která přinese duchovní vítězství nad královstvím temnoty (vkpatriarhat.org/…323, youtu.be/…_BQ). Ať se věřící modlí doma tzv. svatou hodinu od 20 do 21 hodin za duchovní probuzení v Bělorusku. Rovněž se obracejte na archanděla Michaela, který šlape satanovi na hlavu. Ďábel dnes skrze profesionální lež drží obzvlášť mladou generaci v klamu a mnohé kněze a biskupy ve falešném evangeliu. Tento boj je bojem království Božího proti království satanovu.

Království satanovo dnes prosazuje kromě Sorose, Gatese a zákulisních elit i apostata Bergoglio a s ním v jednotě i Kondrusiewicz. V tomto duchovním boji nikdo neobstojí bez pomoci Boží. Je proto třeba modlitby.

 
Vážení biskupové a kněží, buďte odvážní a učiňte změnu – v liturgii přestaňte zmiňovat heretiky a apostaty, Františka a Tadeusze! Nastane změna! Místo prokletí přijde požehnání!
 
+ Eliáš
Patriarcha Byzantského katolického patriarchátu
 
+ Metoděj OSBMr                 + Timotej OSBMr
Biskupové sekretáři
 
4. 9. 2020

Facebook komentáře