Facebook Twitter RSS

O CFP!  | 

Czech English French German Russian Spanish

ads

Otevřený dopis arcibiskupovi Graubnerovi

Hodnocení uživatelů:  / 7
NejhoršíNejlepší 
  • otevreny-dopis-arcibiskupovi-graubnerovi

Vážená redakce,

dáváme Vám k dispozici kopii otevřeného dopisu arcibiskupu Graubnerovi a prosíme o jeho zveřejnění.

Děkujeme.

S úctou

Biskupové-sekretáři Byzantského katolického patriarchátu

vkpatriarhat.org.ua, Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript." target="_blank">Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

----------------------------------------------------------------------------

 

Otevřený dopis arcibiskupovi Graubnerovi

Vážený arcibiskupe Jane,

v těchto dnech jsi vystoupil s takzvaně ostrým odsouzením homosexualismu. Jen málokdo vnímá, že je to jen promyšlený tah na šachovnici. Ve všech zemích probíhá informační a psychologická válka, která má za cíl prosazení autogenocidních systémů, kde je hlavní pákou homosexualismus. Církev měla být v tomto čase prorockým hlasem, který v pravý moment ukáže na podstatu problému a vyvodí účinné důsledky k záchraně křesťanství i národa. Ty, Halík i kard. Duka máte plnou ideologickou jednotu s celosvětovými globalisty, přestože promyšleně vystupujete jakoby každý na jiném břehu. Halík si vzal za úkol udělat provokační akci, a tím se dostat na vrchol žebříčku pozornosti masmédií. Sám to v televizním vystoupení komentuje. Po domluvě s kard. Dukou mu byly tyto akce v chrámu Nejsv. Salvátora formálně zakázány, ale účel už byl splněn a mediální propagace homosexualismu skrze církev vyvolána. Halík se pak sám vyjádřil, že prakticky mu ještě Duka vytvořil píár, ale že se na věci nic nemění, ba naopak: „mši svatou“ bude mít v protestantském chrámu a propagaci homosexualismu ve svém katolickém chrámu zastavit nemíní.

Arcibiskupe Jane, 4. 8. 2015 jsi reagoval na článek dominikána Oláha pod demagogickým názvem „Nemilosrdné reakce těžce zraňují“. Jeho herezím dáváš prostor a sám reaguješ rovněž heretickou frází: „Vyjádření P. Oláha v KT č.30 považuji za nešťastné, protože nerozlišuje několik zásadních věcí: sexuální orientace a sexuální praxe není totéž. Kde Kristus nebo apoštolé používali podobnou terminologii? Už ve své podstatě je vzpourou proti pravdě a Božím zákonům. Ty tuto globalizační terminologii prosazuješ v církvi. Tím ale vylučuješ křesťanskou tradici, a vůbec pojem hříchu, pravdy a spravedlnosti.

Máš stejného ducha apostaze, jako kardinál Huzar na Ukrajině. On tyto dny napsal: „Západní Evropa prožívá morální krizi. Je tam morální liberalismus, který se snaží všechno omluvit. My nemáme následovat vše, co se děje v západní Evropě. Jsou tam hnutí za prosazení eutanazie, za homosexuální sňatky, za aborty. Velmi se zdůrazňuje, že to je svoboda člověka. Nikomu se nesmí nic zakazovat, ale na Boží zákon se zapomíná.“ Toto vyjádření je skutečně pravověrné. Ale v ústech Huzara je to jen manipulační manévr. Proč? V roce 2006, kdy se připravovala půda k prosazení ideologie homosexualismu, se kard. Huzar vyjádřil opačně: „Samozřejmě, homosexuálové mohou vést sexuální aktivitu jakéhokoliv druhu... mohou žít spolu, jestli to chtějí... jen je mi jich líto, protože jejich láska vždy zůstane neplodnou.“ (kniha: Besedy s blaž. kard. Huzarem: O postkonfesijním křesťanství). Tímto vyjádřením jako hlava katolické církve na Ukrajině schválil v rozhodný moment ideologii homosexualismu. Teď už může spokojeně obhajovat Boží zákony, protože je mu to strategicky výhodné. Už se s jeho pomocí nezvratně podařilo prosadit homosexuální zákony na Ukrajině a provádějí se už přímo změny v Konstituci. Takže jde o podlou manipulaci a navíc, získání si image pravověrnosti. Přesně toto konáš i Ty v ČR. Mezi Huzarovým protichůdným vyjádřením uplynulo 9 let, kdežto Ty jsi to zvládl v jednom článku. Radikálně ses postavil proti homosexualismu: „Církev nemůže přijmout ideologii genderu, která je v rozporu nejen s naukou církve, ale i se zdravým rozumem“. V témž článku ale rovněž tvrdíš: Právo na sex mimo manželství nemá ani homosexuál, ani heterosexuál.“ Tímto nepřímo prosazuješ homosexuální manželství, v němž prý homosexuálové už mají právo na sex. V podstatě ignoruješ hřích a potvrzuješ nové antikřesťanské myšlení. Rozděluješ lidi na takzvaně rovnocenné skupiny jakýchsi heterosexuálů a homosexuálů (bisexuálů či transsexuálů...), kteří prý všichni mají právo na manželství. Hrubě infikuješ myšlení katolíků a přitom si hraješ na pravověrného moralistu, pro kterého je přece směrodatným rámec manželství.

Další Tvá podobnost s Huzarem: on pochází z rodiny bankéře. Ve svých veřejných vystoupeních razí heslo: „Naše jediná záchrana jsou peníze“. Proto si ke své spáse založil i vlastní banku pod názvem „Pokrov“ – pokrau (ukrajinsky pokradl). Je otázka, zda tato Huzarova penězománie není nešťastná, protože nerozlišuje mezi mamonářskou orientací a mamonářskou praxí. Ty jsi rovněž po celou dobu své arcibiskupské kariéry usiloval na prvním místě ne o Boží království a Jeho spravedlnost, ale o peníze a majetek. Dosáhl jsi vysněného úspěchu, který se nazývá restituce. Rozhodně tyto peníze nepovedou k obrácení katolíků ani nevěřících. Povedou k pravému opaku – k masovému odpadu od pravověrného učení a k morální devastaci. Je totiž nešťastné, že stejně jako Huzar, neděláš rozdíl mezi mamonářskou orientací a mamonářskou praxí. Huzar penězi uplácí soudy, policii, politické pracovníky, a stal se jakýmsi církevním oligarchou. Restituce z Tebe zřejmě učiní podobného církevního oligarchu. Boží slovo k tomu říká: „Kořen všeho zla je láska k penězům“ (1Tim 6,10) a „nelze sloužit Bohu i mamonu“ (Mt 6,24).

Je zde ještě jedna podobnost s Huzarem, ale ta už je diskrétní... Restituce by se nepodařilo prosadit, kdyby nebyl vyvinut tlak nadnárodních polotajných lobby. Pak ale ani tyto restituce nebudou sloužit Bohu a lidem, ale budou zpětně sloužit zase jen ideologii těchto zákulisních „dárců“.

Na Ukrajině v prosazení globalizace a s ní spojeného homosexualismu sehráli klíčovou roli tři nejvyšší katoličtí představitelé – prezident pro studentskou univerzitní mládež B. Gudziak, kard. Huzar a arcibiskup Ševčuk. Oni mají zásluhu na svržení hlavy státu a „úspěchu“ majdánu, který sami nazývají revolucí „důstojnosti“ – homosexualismu.

V Česku k prosazení globalizace a s ní spojeného homosexualismu hrají klíčovou roli rovněž tři nejvyšší katoličtí představitelé: prezident pro studentskou mládež T. Halík, kard. Duka a arcibiskup Graubner.

Arcibiskupe Jane, pokud se chceš zachránit z tohoto systému antikrista, musíš bezpodmínečně udělat tyto konkrétní kroky pravdivého pokání:

1)      Vydat exkomunikaci na T. Halíka pro jeho hereze a propagaci amorálnosti.

2)      Odřeknout se herezí historicko-kritické teologie a úcty k pohanství a jeho démonům. Toto jsou i kořeny homosexualismu (srov. Ř 1,18-24).

3)      Vrátit restituce, které pomohly prosadit polotajné globalizační lobby.

4)      Napsat pastýřský list a vyzvat ke konání anti-gay pride jako kajícího průvodu za urážky Boha a šlapání po Božích zákonech.

Buď statečný a mysli na svou spásu! Z tohoto listu budeš skládat účty nejen před církví a národem, ale především před Božím soudem. 

Modlí se za Tebe

+ Eliáš

Patriarcha Byzantského katolického patriarchátu

Doněck, dne 6.8.2015

+ Metoděj OSBMr                 + Timotej OSBMr

Biskupové sekretáři

vkpatriarhat.org.ua/cz/?page_id=27936

Kopie:

Kardinálu Dukovi

Prezidentu ČR M. Zemanovi a členům vlády

Kněžím a řeholníkům

Masmédiím

Komentáře

Pro přidávání komentářů se musíte přihlásit / registrovat

Komentáře  

#1 Petr Přecechtěl 2015-08-10 14:56
Ano, satanisté ve Vatikánu i Praze pokračují směrem k sebedestrukci. V případě Vatikánu viz Zjevení Janovo 17. Vystupte z Babylonu, lide Můj ! "Chovejte se k lidem přesně tak, jak chcete, aby se oni chovali k vám. Právě v tom spočívá Zákon i Proroci." Amen

Facebook komentáře