Facebook Twitter RSS

O CFP!  | 

Czech English French German Russian Spanish

ads

Odpověď Františkovi na jeho výtku Trumpovi

Hodnocení uživatelů:  / 6
NejhoršíNejlepší 

A) Pseudopapež František se už před rokem, kdy začala prezidentská kampaň v Americe, radikálně postavil proti Trumpovi. Tím zmanipuloval mnohé katolíky, aby současného prezidenta nevolili. Znovu proti němu zasáhl i těsně před volbami a rovněž okamžitě po inauguraci reagoval hanlivým a lživým přirovnáním Trumpa k Hitlerovi. Tím staví zdi nenávisti proti prezidentu, který s nasazením života prosazuje křesťanské morální hodnoty proti globalistům NWO. Prohlašuje, že Trump není křesťanem s cílem ovlivnit křesťany proti němu. František 9. 2. 2017 pokrytecky prohlásil: „Pokud jde o sociální, jakož i civilní kontext, vyzývám k tomu, aby se nebudovaly zdi, ale stavěly mosty.“ Proč tedy František v sociálním a civilním kontextu buduje zdi nenávisti proti prezidentu USA a boří mosty oprávněných sympatií? Tímto prosazuje program globalistů NWO, spolu s kterými likviduje křesťanství a připravuje holocaust lidstva, a to dle plánů zednářů Římského klubu. Navíc k stavění zdí a boření mostů ve vztahu k Trumpovi svádí všechny katolíky v USA kard. DiNardo, který je v této podlosti v jednotě s Františkem.

  • odpoved-frantiskovi-na-jeho-vytku-trumpovi

 

Proč František nevyhlašoval, že Obama není křesťanem? Za své vlády legalizoval hřích sodomie a prosadil ho za prioritu zahraniční politiky USA, čímž popřel morální principy Božího přikázání (Jud 7, 2Pt 2,6).

Prezident Trump hned první hodiny svého úřadu zrušil privilegia LGBT, zákon o čipizaci a vyhlásil boj proti islámskému terorismu.

Trump se ujímá pronásledovaných křesťanů z Blízkého Východu. Toto je pravdivý projev milosrdenství. Řekl: „Křesťané na Blízkém Východě – to jsou oběti masových poprav. Nemůžeme nadále dovolit existenci této hrůzy. Chceme jim pomoci....“

František se na rozdíl od Trumpa nikdy účinně nezastal pronásledovaných křesťanů.

Islám trestá homosexuály smrtí. NWO ale prosazuje islám a zároveň LGBT. Totéž dělá i František. Tato protichůdná aliance skončí, jakmile se chopí moci. Potom na kusy roztrhají jeden druhého.

Copak František neví, že válka v Sýrii, stejně jako tzv. arabské jaro, byly zahájeny Obamou a Hillary Clintonovu a byly financovány globalisty jako je Rothschild, Rockefeller a Soros? Proč jim František pomáhá, když dobře ví, že cílem je destabilizovat svět a učinit život nesnesitelným pro každého. Lidé se pak raději dobrovolně vzdají svobody výměnou za přechodnou bezpečnost končící holocaustem na tzv. zlatou miliardu. Celá tato uprchlická krize je programovaná. To také František neví? On přece dobře zná lidi za scénou, kteří vše dirigují. Každého z politiků ovládají buď podplácením, nebo vydíráním. Důvod, proč nenávidí Trumpa je právě to, že ho nemohou ani podplatit ani vydírat. Je nemanipulovatelný a z toho jsou vyděšeni. A tu, ejhle, vystupuje náboženský demagog František, který manipuluje mezinárodní veřejností očerňováním prezidenta.

Proč se František nestará o zvěrsky zabíjené křesťany – včetně dětí – brutálními islamisty? Proč nespolupracuje s Trumpem na jejich záchraně, ale koná pravý opak? Je to znakem, že má ducha antikrista. Proč František nepoděkoval Trumpovi, že zrušil privilegování LGBT, a tím odvrátil Boží trest od celé planety? Homosexualismus je spojen s krutou mašinérií kradení dětí, jejich morální i psychickou devastací, s prodáváním dětí na orgány. Proč František nepozvedne hlas za bezbranné děti? Kde je Františkovo milosrdenství? Je František vůbec křesťan?

Citace Františka: „... aby se na zlo neodpovídalo zlem, aby se zlo porazilo dobrem, provinění odpuštěním.“

Odpověď: Jak zneužíval Písmo svaté satan na poušti, tak ho zde zneužívá i František. Záměrně ignoruje potřebu opevnění hranic a de facto navádí: pusťte vlky do ovčince, ať jim ovce odplácejí za zlo dobrem!

František nikde nehlásá pokání, ale přitom manipuluje odpuštěním. Bůh je milosrdný, odpouští hříchy a provinění, ale jen těm, kdo konají upřímné pokání. Na ty, kteří pokání odmítají, dopadá věčný trest v pekle. To František neví? Nebo snad pod pojmem falešného milosrdenství popírá peklo?

Citace Františka: „Křesťan by nikdy neřekl: ‚Za tohle zaplatíš.‘ Nikdy!“

Odpověď: František vytýká prezidentovi ochranu na hranicích před šířící se zločinností a v této souvislosti tvrdí: „To není křesťanské gesto.“

A to je křesťanské gesto, když František líbá nohy transsexuálům? Tímto gestem se protiví Božímu zákonu. Bůh za sodomii varuje trestem ohně z nebe! (Jud 7)

Rozhodně není křesťanské gesto prosazovat spolu s globalisty NWO islamizaci Evropy a sebevraždu křesťanství.

Není křesťanské gesto pověsit si růženec jako náušnici na ucho, jak to dělá František, či vyhodit ho do vzduchu jako laso. To je výsměchem katolické zbožnosti.

Není křesťanské gesto provokativně žvýkat narkotickou trávu, jak to v letadle udělal František. Tímto gestem schvaluje narkomanii.

Citace Františka: „Provinění překonáváte odpuštěním, abyste s každým mohl žít v míru.“

Odpověď: Pokud jde o profesionální zločince – zabijáky, ti berou odpuštění jako slabost, která jim dává prostor k ohrožování celé společnosti. Pod vládu zločinců není možno žít v míru, ale jen v novodobém otroctví a nesvobodě. Řídit se Františkovými radami znamená sebevraždu křesťanství a lidstva.

B) Proč je František antikrist?

„Dítky, nastala poslední hodina, a jak jste slyšeli, že přijde antikrist...“ (1J 2,18) „Povstanou lživí proroci a svedou mnohé. Protože se rozmnoží nepravost, vychladne láska mnohých. Ale kdo vytrvá až do konce, bude spasen.“ (Mt 24,11-13)

Proč je František antikrist? Protože je lživým prorokem a svádí mnohé. Vystupuje jako služebník Kristův, ale slouží antikristu! Zaujímá nejvyšší úřad, který má povinnost chránit křesťanské učení a morálku, ale církevní autoritu používá k tomu, aby pod zbožnými frázemi ničil křesťanství v kořeni. A to je znak antikrista. Používá gesta, slova, všechno pozitivním způsobem, ale ovoce jeho gest a slov je ztráta spasitelné víry a časná i věčná smrt.

C) Cesta záchrany – pokání

Jak je vůbec možné, že mohl být takový amorál a heretik zvolen za papeže? Na to odpovídá bývalý muslim: „Zkorumpovaní papeži ustanovují zkorumpované biskupy a zkorumpovaní biskupové volí zkorumpované papeže.“ Jde o zkorumpování především herezemi!

Pravdivým pokáním je přiznat, že tento proces odpadu připravil už II. vatikánský koncil.

V deklaraci Nostra aetate jsou výslovné lži, a navíc hereze proti prvnímu Božímu přikázání. Vyhlašují úctu k pohanům, a de facto i k jejich démonům, likvidují jakoukoliv pravdivou misii a otevřely dveře antimisii pohanství. Co se týče islámu, je herezí a lží tvrdit, že máme s muslimy stejného boha – Alláha.

Ovocem II. Vaticana je masová apostaze, ale i islamizace Evropy!

+ Eliáš

Patriarcha Byzantského katolického patriarchátu

+ Metoděj OSBMr + Timotej OSBMr

Biskupové sekretáři

http://vkpatriarhat.org.ua/cz/?page_id=27936

Praha, 11.2.2017

Kopie:

Prezidentu a vládě USA

Prezidentům a vládám členských států EU

Prezidentu a vládě RF

Vatikánu, biskupům USA a EU

Masmédiím

Komentáře

Pro přidávání komentářů se musíte přihlásit / registrovat

Komentáře  

#1 damirr@volny.cz 2017-02-13 09:11
Papež František není křesťan, ale je to zástupce Satana a tak by ho katolíci měli svrhnout a zatratit.

Facebook komentáře