Facebook Twitter RSS

O CFP!  | 

Czech English French German Russian Spanish

ads

Odkřesťanštění a islamizace Ukrajiny

Hodnocení uživatelů:  / 3
NejhoršíNejlepší 

Parlament zaregistroval návrh zákona, kterým mají být ustanoveny muslimské svátky – pro začátek uraza bajram a kurban bajram – jako dny pracovního volna na Ukrajině. Aktivisté islámu navrhují, aby následně byly na Ukrajině zrušeny některé státní či křesťanské svátky.

Citace: „Uraza bajram je svátek na počest ukončení měsíce ramadánu, (tzv.) posvátného postu.“

Odpověď: Žádat zavádění muslimských svátků v křesťanském národě, který byl v historii donucen uhájit svou existenci bojem s násilným islámem, je absurdum a ponížení ukrajinských hrdinů a křesťanů! Ať pan muftí Ahmed Tamim nejprve v rámci solidarity navrhne, aby byly dva křesťanské svátky ustanoveny jako dny pracovního volna v Turecku. Pro Turecko by to bylo přímo historickou povinností, protože křesťanství přešlo z Jeruzaléma nejprve na území Turecka. Sv. Pavel se narodil na území Turecka – v Tarsu – zde hlásal Kristovo evangelium a zakládal křesťanská společenství. Psal listy pro křesťany v Efezu, v Galácii, v Kolosách (rovněž nynější Turecko), které jsou součástí Bible. V Efezu žil dokonce určitou dobu apoštol Jan i Přesvatá Bohorodička. Na území Turecka se nacházela biblická Kapadócie, Pamfílie, Cilície, Frýgie, Mysie a biskupská města, o kterých se zmiňuje Apokalypsa (Efez, Smyrna, Pergam, Thyatiry, Sardy, Filadelfie a Laodicea /Zj 1-3/). Zde také působil sv. Řehoř divotvůrce, sv. Jan Zlatoústý i sv. Basil Veliký a zde žila i jeho rodina, z nichž je několik svatých (sv. Řehoř Nysský, sv. Petr, sv. Makrína, matka sv. Emélie, babička sv. Makrína...).

  • odkrestansteni-a-islamizace-ukrajiny

Zde byli pronásledováni první křesťané pohanským světem a svým utrpením a mučednickou krví posvětili toto území. Zde pak po celých 14 století bylo křesťanství. Konstantinopol se stala místo Říma hlavním městem celé křesťanské Byzantské říše. Roku 1453 bylo toto území definitivně okupováno a podmaněno muslimy. Chrám Hagia Sofia v Konstantinopoli byl přebudován v mešitu.Tam, kde dříve nebyl ani jeden muslim, je jich nyní 99,9%, jen 0,1% jsou křesťané! A i tato nepatrná menšina je pokládána za podřadné kafíry, které prý Alláh nenávidí. Ptáme se: Budou v Turecku, na bývalém křesťanském území, ustanoveny aspoň dva křesťanské svátky?

Citace: „Kurban bajram – svátek přinášení obětí.“

Odpověď: V loňském roce 2015 uplynulo 100 let od krvavého přinesení oběti holocaustu Arménů. Rituálně jim byly odřezávány hlavy a házeny do košů jako trofeje. Vyhladovělé ženy a děti byly nuceny jít pochod smrti, když je vyhnali z jejich domovů. V roce 2015 (stoletém jubileu tohoto přinesení oběti) 229 civilních občanů Ruska, byli mezi nimi i Ukrajinci a 27 dětí, zahynulo během leteckého teroristického útoku nad Egyptem. Několik dní potom islámští teroristé projížděli Paříží a asi 2 hodiny stříleli civilní obyvatelstvo. V témž roce 21 mužům – křesťanům – z Egypta rituálně odřezávali hlavy a přitom uctívali Alláha. Dokonce tato krvavá jatka sami natočili na video (viz http://www.zerocensorship.com/t/uncensored-isis-execution/86622-isis-execution-of-21-coptic-christians-video). Podobné přinášení obětí bylo i v Etiopii a rovněž v Libyi. Asi před 6 léty byla přinesena oběť v Nigérii, kdy za křiku Alláh akbar byli vyvražděni všichni křesťané ve vesnici a mačetami rozsekána i křesťanská novorozeňata.

Tedy takový svátek tzv. přinášení obětí máme my křesťané slavit na Ukrajině? To je totální výsměch a potupení ukrajinského národa i křesťanství v něm!

Přinášením obětí bylo v minulosti i to, když na Ukrajinu vtrhli muslimové, řezali křesťanům uši, kradli mladé chlapce a dělali z nich janičáře, aby byli ještě krutějšími vůči vlastnímu národu než samotní muslimové. Kozáci bojovali proti tureckému sultánovi, ale nyní chce kozácká Ukrajina v Parlamentu vyhlásit svátek přinášení obětí kurban bajram?

Muftí Ukrajiny, Ahmed Tamim, řekl: „Proč už jste to neudělali dávno? Proč se na muslimy dívají odděleně a na představitele jiných národností odděleně?“

Odpověď: Muslimové v každém státě zachovávají výhradně své právo – šaría, v žádném národě se neasimilují, tedy oni sami se oddělují a kategoricky nedovolují, aby se někdo z muslimů stal na křesťanském území křesťanem. Pokud se jím stane, čeká ho pomsta – smrt. Protože šaría není výkladová, muslimové ve středověku a muslimové v roce 2016 jsou úplně stejní. Historie dokazuje, že válek, které iniciovali muslimové kvůli rozšíření islámu, bylo více než 500 a přitom vyvraždili několik milionů křesťanů. To je statistika (viz https://www.cspii.org/uploads/book/preview/4/ShariaLaw_CZ_look_inside.pdf). Když muslimové v období míru okupují nějaký národ, nejprve přijdou s tzv. mírovým islámem, ale potom, když už dosáhnou určitého počtu, začnou tyranizovat domorodé obyvatelstvo (př. Kosovo 1999), takže křesťané buď utečou anebo musí přijmout islám. Jiné řešení pro ně není.

Citace: „Chtěli bychom vidět obnovenou Ukrajinu a aby se každý občan cítil plnohodnotným občanem Ukrajiny, a ne jen občanem určité oblasti.“

Odpověď: To znamená, že muftí chce vidět muslimskou Ukrajinu – Ukrajinu podrobenou islámu tak, jak se stalo s křesťanstvím na území Turecka. Prvním krokem je přijmout muslimy a dát jim podmínky, aby

se rozšířili. A až se rozšíří, v každém městě jim stát postaví mešitu ze státních financí, protože prý mají svá práva. Jaká práva mají křesťané v Turecku, v Pákistánu, Saudské Arábii? Jsou pod úrovní zvířat.

Např. v Anglii muslim zabil svou sestru, protože se stala křesťankou, a nic se mu nestalo. Policie ho odmítla vyšetřovat s odůvodněním, že to jsou jejich náboženské zákony. Podobně v Itálii ukamenoval otec dceru a nic se mu nestalo. Tedy je třeba rozlišovat tzv. mírový islám, který připravuje cestu, a pak islám válečný, teroristický, který ve jménu Alláha morduje obyvatelstvo a nastoluje tvrdou diktaturu. A celý tento program začíná zavedením nevinných svátků, takzvaně ze solidarity s muslimy – krymskými Tatary, kteří dokonce před rokem prosadili na Krymu dva svoje svátky. To jim ale nestačí, chtějí jít dál... – islamizovat celý Krym a celou Ukrajinu.

Současnou masovou islamizaci Evropy má na svědomí apostatický Vatikán. Na II. vatikánském koncilu (1965) v dekretu Nostra aetate byly de facto otevřeny dveře islamizaci k likvidaci katolického křesťanství. Papež Jan Pavel II. líbal Korán, který hrubě uráží našeho Pána a Spasitele Ježíše Krista. Papež František dokonce líbá nohy muslimkám ve vězení (rok 2013) a vydal směrnice k přijetí muslimské skupiny do každé farnosti, do každého kláštera i na každé poutní místo v Evropě. To je plánovaná sebevražda křesťanských národů. Islamizaci rovněž podporuje patriarcha Kirill v Moskvě. Díky jeho schválení a tichému požehnání byla v Moskvě postavena největší mešita v celé Evropě.

Brusel tyto dny prosazuje drastickým způsobem islamizaci pod těžkými sankcemi. Určí každému národu tzv. kvóty, kolik musí přijmout muslimů. Pokud národ odmítne, musí za každého nepřijatého zaplatit pokutu 250 tisíc dolarů. Pokud by Brusel stanovil Ukrajině rovněž tuto kvótu v rámci integrace evropských hodnot, pak za odmítnutí 10 000 muslimů by Ukrajina platila 2,5 miliardy dolarů. Pokud by odmítla 100 000 muslimů, platila by 25 miliard dolarů. Zvláštní způsob islamizace! Kozáci obětovali životy, aby zamezili islamizaci. Na pravoslavných chrámech je dodnes pod křížem půlměsíc, což znázorňuje, že Kristus svým křížem zvítězil i nad islámem. Nyní zřejmě přijde nařízení odstranit půlměsíce z kopulí chrámů. A dá se čekat, že se tento půlměsíc objeví i na vlajce Ukrajiny! To je perspektiva, která začíná nevinným přijetím islámských tzv. uprchlíků, dáním jim tzv. práv a zároveň zaváděním na celé Ukrajině dvou muslimských svátků. Mají Ukrajinci ještě rozum? Znají historii? Vidí kolem sebe pumové atentáty, řezání hlav a násilí, kterého se dopouštějí muslimové? Anebo jsou už zazombováni televizními seriály typu Roxolana, které ideologicky překrucují historii a záměrně paralyzují odpor prostých Ukrajinců k přijetí vlastní sebevraždy?

Co máme dělat? Prosit Ducha svatého, aby nám dal zdravý rozum a začali jsme rozlišovat sebezničující program lži od cesty Pravdy, kterou je Ježíš a Jeho evangelium.

Co má dělat Ukrajina? Pokání, pokání, pokání! Hlásat pravdivé křesťanství, ne hereze ani falešný ekumenismus ani falešný soucit s těmi, kteří sledují zničení Ukrajiny.

Tento měsíc Ukrajina prožila jednu ránu v tzv. gay pride, který je nejsilnější pákou autogenocidy národa. A nyní je tady další rána – islamizace. Budou následovat další k morální i fyzické sebevraždě Ukrajinců, pokud nezačnou konat pokání!

Křesťané, modlete se za duchovní vzkříšení Ukrajiny po dobu jednoho roku, nejlépe v čase od 20-21:00. Začněte nyní, v den Letnic!

Dáno v den Letnic 19.6.2016

+ Eliáš

Patriarcha Byzantského katolického patriarchátu

+ Metoděj OSBMr + Timotej OSBMr

Biskupové sekretáři

http://vkpatriarhat.org.ua/cz/?page_id=27936

Kopie:

Prezidentu Ukrajiny

Poslancům Parlamentu Ukrajiny

Křesťanským představitelům Ukrajiny, Ruska, EU

Facebook komentáře