Facebook Twitter RSS

O CFP!  | 

ads

Máme další pandemii na svém talíři?

Tisková zpráva 26. května 2020

Nová zpráva mezinárodní organizace Compassion in World Farming (CIWF) nahlíží náš současný globální potravinový systém optikou pandemie COVID-19 a podrobně zkoumá podíl průmyslových velkochovů na vzniku, přenosu a šíření patogenů.

  • mame-dalsi-pandemii-na-svem-taliri
  • mame-dalsi-pandemii-na-svem-taliri
  • mame-dalsi-pandemii-na-svem-taliri
  • mame-dalsi-pandemii-na-svem-taliri

U příležitosti zveřejnění této zprávy CIWF zahájil petici vyzývající vlivné globální instituce a národní vlády, včetně vlády ČR, aby ukončily průmyslové velkochovy, a tím napomohly vytvářet zdravější budoucnost.

Zpráva, která zdůrazňuje naléhavou potřebu přeměny současného intenzivního zemědělství na udržitelné a etické hospodaření, které chrání lidské zdraví, životní prostředí i zvířata, také odmítá argumenty, že tzv. mokré trhy by měly být nahrazeny průmyslovými velkochovy a že průmyslové zemědělství je nezbytné k poskytování levných potravin, které mají uživit rostoucí světovou populaci. Zpráva předkládá nosné argumenty a důkazy, které zdůrazňují nutnost přejít co nejdříve na zemědělské systémy, které jsou zdravé, sociálně spravedlivé, environmentálně regenerativní a ohleduplné ke zvířatům.

„Snaha o zachování vadného globálního potravinového systému povede k dalším pandemiím,“ říká autor dokumentu Peter Stevenson, hlavní politický poradce CIWF. „Naše zpráva zkoumá všechny důvody, proč se musíme odklonit od průmyslové živočišné výroby směrem k alternativnímu potravinovému systému, který je bezpečný pro lidské zdraví, planetu a zvířata. Tato potřeba nikdy nebyla relevantnější a naléhavější.“

Zpráva „Máme další pandemii na svém talíři?”

• zdůrazňuje, že celosvětově se 70 % antibiotik používá v chovech zvířat, zejména v intenzivních velkochovech. To vede k antimikrobiální rezistenci u zvířat, která se může přenášet na lidi, což způsobuje oslabení účinnosti těchto životně důležitých léků v humánní medicíně,

• zkoumá, jak můžeme přejít na způsoby chovu zvířat „orientovaných na zdraví”, v nichž je dobré zdraví základem celého systému,

• potvrzuje, že na hospodářská zvířata by se mělo nahlížet jako na živé vnímavé bytosti, nikoli jako na pouhé zvířecí stroje na potraviny,

• zkoumá hospodářské politiky a fiskální opatření potřebná k našemu nasměrování na regenerativní zemědělství a spravedlivý potravinový systém produkující výživné potraviny,

• upozorňuje na zdravotní, klimatické a environmentální přínosy snížení spotřeby masa,

• tvrdí, že potraviny by měly být považovány za veřejné statky, nikoli za obchodovatelné komodity.

Petice, založená na nové zprávě, žádá Světovou banku, Evropskou banku pro obnovu a rozvoj, Mezinárodní finanční korporaci, Světovou zdravotnickou organizaci, Světovou organizaci pro zdraví zvířat, Program OSN pro životní prostředí, Organizaci pro výživu a zemědělství a také vládu České republiky a  Ministerstvo zemědělství ČR, aby chránily zdraví lidí a celé planety přijetím akčního plánu, který povede k nahrazení průmyslových velkochovů humánními, regenerativními zemědělskými systémy, které minimalizují riziko budoucích pandemií, a dále žádá, aby již existující či vznikající strategie a iniciativy (např. Strategie Farm to Fork, Green Deal a Green New Deals) měly nejvyšší prioritu a pokračovalo se ve stanovování a plnění ambiciózních cílů. 

Romana Šonková, zástupkyně CIWF v ČR, dodává: „V České republice se aktuálně potýkáme se dvěma celospolečenskými krizemi - pandemií způsobenou COVID-19 a extrémním suchem. Ačkoli se o tom nemluví, obě tyto krize úzce souvisí s tím, co máme na svém talíři. Je opravdu nejvyšší čas otevřeně přiznat, že nelze pokračovat v zajetých kolejích škodlivé intenzivní zemědělské praxe a vysoké spotřeby zdánlivě levných živočišných potravin. Chceme-li obnovit ekonomiku pro zdravější budoucnost, pak je odklon od průmyslových velkochovů nezbytný imperativ.” 

PodporteCFP QR 22 KAFE KÁVAS

Komentáře

Přidat komentář

Bezpečnostní kód Obnovit

Facebook komentáře