Facebook Twitter RSS

O CFP!  | 

Czech English French German Russian Spanish

ads

Africký mor prasat – kde se vzal, tu se vzal.

Hodnocení uživatelů:  / 2
NejhoršíNejlepší 

Africký mor prasat (AMP) byl zjištěn v ČR před třemi měsíci. Díky dosavadním přijatým opatřením se podařilo do této chvíle zamezit dalšímu šíření této choroby prasat, což se prý doposud nikde v zahraničí nepovedlo (snad jen kromě Polska, pozn. autora). Pro udržení takového stavu bude potřeba v přijímání dalších opatření pokračovat a využití Policie ČR je jedním z nich.

To je poslední informace či konstatování situace z Ministerstva zemědělství k 1. říjnu 2017. Není známa statistika, která by vypověděla o tom, kolik už likvidace této nákazy, resp. zamezení jejímu dalšímu šíření stálo, ale jedno je jisté. Úsilí zainteresovaných složek, vynaložené na zamezení dalšího šíření nákazy bylo a je, především z časového hlediska velmi náročné. Za to všechno těmto lidem patří velké uznání a poděkování. To na jedné straně.

  • africky-mor-prasat-kde-se-vzal-tu-se-vzal

Na druhé straně však postrádáme a netrpělivě očekáváme bližší vysvětlení, potažmo výsledky šetření (bylo-li nějaké vůbec zahájeno), jakým způsobem tato nákaza u divokých prasat vznikla, jde-li vyloženě o netypickou nákazu pro tento druh prasat na území ČR a vlastně i v Evropě, i když prý AMP se nedávno vyskytl v Polsku. Tam však byla nákaza v zárodku zastavena. Po vypuknutí nákazy afrického moru se veškerý zájem upřel na nastalý problém a na řešení vzniklé situace, ale o tom, jak se nákaza do ČR dostala, nebyla veřejnost informována. Není přece úplně běžné či normální, aby se z ničeho nic uprostřed jednoho z regionů ČR objevila nákaza afrického moru, když nikdy předtím se tato nákaza nikde v ČR neprojevila.

Tyto nevyřešené záležitosti a informace o AMP zatím zůstávají jaksi mimo všeho dění, což může vyvolávat i různé domněnky, podezření nebo úvahy o tom, že tato nákaza byla, jako součást možného teroristického útoku u nás „nasazena“ záměrně. Možná je takové podezření přehnané, neopodstatněné, ale pokud to není jinak regulérně vysvětleno nebo vyšetřeno, pokud nebyla podána jednoznačná oficiální zpráva o vzniku a původu AMP, potud bude mezi lidmi existovat nejistota. Naštěstí není tato nákaza nebezpečná člověku, i když by v případě nekontrolovatelného či nezabezpečeného šíření nákazy s dosahem až na běžný chov vepřů, mohla mít nákaza dopad na občany ve formě nedostatku a potažmo i vysokých cen vepřového masa, což si samozřejmě nikdo nepřeje.

Jiří B a ť a 1. října 2017

Facebook komentáře