Facebook Twitter RSS

O CFP!  | 

Czech English French German Russian Spanish

ads

Konec okupantům lidských práv a svobod – 20.9.2017

Hodnocení uživatelů:  / 4
NejhoršíNejlepší 

Vážení přátelé, poslední diplomatické a politické mezinárodní události jsou jasným ukazatelem k tomu, koho media označují za světového agresora a kdo tím agresorem skutečně je. Právě USA, kde vznikla Mezinárodní dohoda o lidských právech, tuto dohodu nedodržuje nejen v základních principech, ale i v nevměšování se do hospodářské, sociální i kultury jiných států.

USA pravidelně porušuje všechny dohody OSN a vlastně znehodnocuje všechny mezinárodní úmluvy – vraždí mírné obyvatelé Sýrie pod záminkou boje s IS (pravidelné letecké útoky armády USA na objekty sociálních a zdravotních zařízení, obytné domy a školy), otevřeně se vměšuje do politického systému jiných zemí (revoluce v Libyi a na Ukrajině), což vedlo ke zbídačení obyvatel, tisíců obětí civilistů apod., a nyní nezákonné odebrání diplomatického vlastnictví Ruské Federace v USA!.

  • konec-okupantum-lidskych-prav-a-svobod-20-9-2017

Od 13. do 30. září zasedá Rada bezpečnosti OSN, kterou celý svět musí vyzvat ke konkretním krokům proti agresi USA, páchané desetiletími na různé národy ve světě a trvat na právní zodpovědnosti všech pachatelů zla a válek!

Výňatek z Mezinárodního paktu o občanských a politických právech a Mezinárodního paktu o hospodářských, sociálních a kulturních právech ze dne 19.12.1966

Článek 1. Všechny národy mají právo na sebeurčení. Na základě tohoto práva svobodně určují svůj politický statut a svobodně uskutečňují svůj hospodářský, sociální a kulturní vývoj.

Článek 2. Všechny národy mohou pro své vlastní cíle svobodně disponovat svým přírodním bohatstvím a zdroji bez újmy na jakýchkoli závazcích vyplývajících z mezinárodní hospodářské spolupráce, založené na vzájemné výhodnosti a mezinárodním právu. V žádném případě nesmí být národ zbaven svých vlastních prostředků k životní existenci.“

Afghánistán, Vietnam, Irán, Irák, Jugoslávie, Lybie, Ukrajina, Sýrie….. vylidňování světadílu Afrika. Není to stále dost čitelné, koho ruka vládne světu? Není se čemu divit, když FED a MMF patří soukromým rukám. Takto tito majitelé mají nekonečný tok finančních prostředků k tomu, aby si dříve či později podplatili všechny vlády světa a postupně je dostali do dluhů s cílem si všechny státy vyvlastnit a domorodé obyvatelé odstranit. Nechceme skončit jako Indiáni ve své zemi..!!!

Přijďte s námi předat nótu prezidentovi USA a generálnímu tajemníkovi OSN prostřednictvím U.S. velvyslanectví v České republice.

Pojďte s námi vyslovit svůj nesouhlas s porušováním mezinárodních dohod a vyvoláváním válek ze strany USA.

Shromáždění se koná: 20. září v 15:00–17:00, před velvyslanectvím USA: Tržiště 1, Praha

Zdroj: https://www.facebook.com/events/1727313370903386/

 

Facebook komentáře