Facebook Twitter RSS

O CFP!  | 

Czech English French German Russian Spanish

ads

Istanbulská úmluva a Gender ideologie do ní vložená. Zánik lidstva?

Hodnocení uživatelů:  / 2
NejhoršíNejlepší 

Riziko je opravdu extrémně vysoké!

Tato smlouva, v jedné své části, nedefinuje přesně pojem „stereotypní pojímání rolí žen a mužů“, a proto lze pod něj „schovat“ v podstatě cokoliv.

Právě v tomto bodě je Istanbulská smlouva zneužitelná a společensky nebezpečná.

Cituji:
„Strany podniknou nezbytná opatření pro podporu sociálních a kulturních vzorců chování žen a mužů s cílem vymýtit předsudky, zvyky, tradice a další praktiky, jež jsou založeny na předpokladu podřízenosti ženy anebo na stereotypním pojímání rolí žen a mužů.“

  • istanbulska-umluva-a-gender-ideologie-do-ni-vlozena-zanik-lidstva
Zdroj: Úmluva Rady Evropy o prevenci a potírání násilí vůči ženám a domácího násilí - Článek 12 – Obecné závazky
 
Nyní se nad tím hlouběji zamysleme:
 
Vymítit předsudky, zvyky a tradice? Co by to představovalo v praxi? Zvyky, jaké máme zvyky?
Jsme zvyklí říkat mámě mámo, maminko, mamulko a tátovi taťko, tatínku. Podle Gender ideologie je to starý vzor hodný nápravy a děti by měly říkat rodič. Když se dítko učí mluvit, jak jednoduše řekne máma, táta, bába, děda, jde to prostě s výdechem, je to přirozené. Jak je těžké se naučit říkat „r“.
 
A i toto je v Norsku důvod k odebrání dětí!? Byl by todůvod v případě přijetí ratifikace IÚ i u nás!? Jistě by se našli horliví, kteří by se nechali inspirovat Norskem. Jak se říká: „Poturčenec horší Turka.“ Zde si k tomu něco přečtěte.
https://www.expres.cz/duvody-proc-barnevernet-odebira-deti-dsl-/zpravy.aspx?c=A160130_165131_dx-zpravy_pali
 
Dalšími zvyky jsou například Vánoce. V Německu již mají místo nich „Zimní svátky“, aby neuráželi. Nás to neuráží? Mě pojem „Zimní svátky“, jako náhražka za tradiční Vánoce uráží. Co zde bylo tradicí po staletí, najednou začne někoho pohoršovat?
 
Zvyky Velikonoční, pomlázka, polévání vodou. Pro Kanaďany a některé další je to nepochopitelné. Nikdoz civilizovaných zemí nepřizpůsobuje své tradice a svátky nám, když tam přijedeme na návštěvu, nebo požádáme, jestli u nich nemůžeme bydlet.
 
Přátelé, to si snad nenecháme vzít? Tady už není čas jen z povzdálí přihlížet.
 
Dnes máte možnost podpořit zdravoučeskou rodinu, odkaz na petici, zde:
https://www.petice24.com/chceme_zachovat_tradini_rodinu_odmitame_ratifikaci_istanbulske_umluvy_a_dublinu_iv
 
Další zajímavé informace nawww.tradicniceskarodina.cz
 
Za náš tým: Ivana Schneiderová

Facebook komentáře