Facebook Twitter RSS

O CFP!  | 

Czech English French German Russian Spanish

ads

Holešovská výzva a Národní rada v předvečer demonstrace 15. 3. 2012

Hodnocení uživatelů:  / 0
NejhoršíNejlepší 
  • demonstrace_3
Vzhledem k tomu, že jsem už napsal několik příspěvků o Holešovské výzvě, rozhodl jsem se zmapovat situaci těsně před velkým dnem, pro mnohé z Holešovské výzvy a Národní rady. Pokusím se vnést trošku světla do tohoto „marasmu“ založeného na fabulacích a lžích!

Abych pravdu řekl, tak je mi celkem jedno, kdo, kde, s kým a proč. Ale v případě, že někdo úmyslně „neuvádí, maskuje, přepisuje, mění, maže“ informace pro lidi ve formě jakési výzvy, či manifestu, který má za úkol nic „menšího“ než svržení vlády a prezidenta, tak mě to nenechává, prostě v klidu.

Vzhledem k tomu, že musím použít spousty citací, budu je nezvykle rozlišovat druhem písma. Hned na začátku bych rád upozornil, že Holešovská výzva je vlastně taková „dvojka“ akce OPONA 2009. Ano, už v roce 2009 vznikl hlavní pilíř H. V.pod „taktovkou“ Slávka Popelky.

Není nezajímavé, že pan Popelka už v roce 2009 vyzýval k „občanské neposlušnosti“ a korespondenci rozesílal do takřka všech médií. Ono začínat jakýkoliv dopis větou – „Mé jméno je Slávek Popelka a v letech 1988-89 jsem byl pětkrát odsouzen za šíření kritických textů a výzev ke shromážděním a demonstracím“  – je dle mého laického názoru již předem odsouzen, že skončí v pomyslném počítačovém koši.

Ať hledám, jak hledám, tak na webu http://holesovskavyzva.zacit.cz/o-nas.html nemohu dohledat dokument, který tam po celou dobu byl, zvaný „ZÁPIS z prvního jednání nespokojených občanů, kteří se rozhodli systematicky jednat o nápravě současné politicko-morální situace v ČR.“

Všichni, kteří jste měli v minulosti možnost tento zhlédnout, víte jak asi vypadal a možná si vzpomenete i na jeho obsah. Jistě si vzpomenete na jména zakladatelů a iniciátorů, kteří se sešli k založení Holešovské výzvy.

Dnes jsou již pod „záložkou O nás“ daleko stručnější informace, především o zakladatelích a iniciátorech. Nechybí však první „lživá informace“, na kterou musím upozornit.

„Jsme obyčejní obyvatelé této země, kterým záleží na její lepší budoucnosti .
Jsme různých profesí, politických názorů, žijeme každý na jiném místě republiky.
Nejsme členy žádné politické strany a ve většíně případů ani nejsme příslušníky nějaké registrované organizace či hnutí. Spojuje nás společné přání žít v zemi, kde zákony platí pro všechny stejně a kde stát chrání své občany před lichváři, podvodníky a vychytralci všeho druhu,v zemi, která prosperuje a kde žijí spokojení lidé, mající příležitost prožít šťastný a naplněný život.“

Abych to nemusel psát dvakrát, dovolím si citovat ještě jeden dokument, a to, světe div se, „ZÁPIS z prvního jednání nespokojených občanů, kteří se rozhodli systematicky jednat o nápravě současné politicko-morální situace v ČR“, který však nenajdete na stránkách H. V., ale z jakýchsi, mě naznámých, důvodů na stránkách „OPONA2009″.

Přítomní se nikdy předtím neviděli. Ke svolání schůzky došlo po internetu mezi lidmi, kteří si uvědomují současný stav společnosti stejně, jako další občanské iniciativy, považují ho za neúnosný a chtějí ho řešit. V diskusi se přítomní občané shodli na tom, že tato společnost, vláda, politický systém zcela selhal, není již reformovatelný, je nutné ho zcela odstranit i s politiky, kteří se na tomto stavu společnosti podíleli, a vrátit se ke skutečné demokracii.

Jak jsem předeslal, abych nemusel stejnou nebo podobnou věc psát dvakrát, dovolím si tedy vytáhnout pouze fakta.

Takže, jak z výše uvedeného vyplývá, zakladatelé H. V. se nikdy v minulosti neviděli. A v dalším odstavci, se dočtete, že nikdo není členem žádné politické strany a „většina z těchto pánů iniciátorů“ není registrována v žádném politickém hnutí či organizaci.

Jak si tedy vysvětlit prezenční listinu, případně již několikrát zmíněný „Zápis z jednání“?
Jak již víme, tak minimálně jeden „iniciátor“ byl nebo je členem politické strany, a to pan Václav Princ, dokonce jako představitel Jihočeského kraje.

Když se podíváme dál, v odstavci stojí „ve většíně případů ani nejsme příslušníky nějaké registrované organizace či hnutí.“ Takže když si odmyslíme pana Prince, který je členem politické strany, zůstane nám 7 (sedum) iniciátorů. Za předpokladu, že „většina něčeho“ je z jednoho celku více oproti méně. Nelze pak než konstatovat, že 3 neangažovaní proti 4 angažovaným nemůže být „většina“.

Neangažovaní:
Jiří Baťa – Holešov, velice zdatný bloger především v oblasti Romské otázky
Antonín Štěpánek – Holešov, do dnešního dne se nikde a nijak neprezentoval
Štefan Haviar – Holešov, do dnešního dne jsem tohoto člověka nikde nezaregistroval

Angažovaní:
Ing. Vlastibor Čermák, CSc., Vohančice (Tišnov), aktivita OPONA
V STB seznamech označen krycím jménem „Ekonom“. O této spolupráci se dnes vedou spory, a údajně existuje dokument, vyvracející tuto skutečnost. Nelze si však nevšimnout zkratky v seznamu „VKR“ známé tedy jako vojenská kontra rozvědka, a na základě této skutečnosti je zřejmě „spolupráce“ nepodstatná….
Slávek Popelka, Nové Město na Moravě, aktivita OPONA
Ing. Josef Mrázek, CSc., Černošice, Iniciativa za společenskou změnu IZSZ
V roce 1986 – plkukovník a náčelník sekretariátu ministra národní obrany(zde nelze vyloučit shodu jmen a titulů!)
Ludvík Adámek, Praha, předseda politického hnutí Občané 2011

+ Václav Princ – Občané.cz (tady bych snad ještě podotknul, že se vlastně sešlo celkem 8 „lidí, kteří se nikdy neviděli“, avšak pod výzvou chybí podpis právě Václava Prince, takže H. V. podepsalo vlastně 7 lidí)
Přinejmenším zvláštní – že ji nepodepsal „hlavní“ iniciátor!

Tvrzení, že se „zakladatelé“ nikdy předtím neviděli, beru s jistou dávkou „smyslu pro humor“. Holešov totiž není Praha a je značně nepravděpodobné, že by se tři zakladatelé pocházející z Holešova nikdy neviděli. Také je zvláštní, že se nikdy neviděli pan Popelka a pan Čermák, když spolupracují v hnutí Opona 2009. Zde bych ješte snad zminíl pana Stanislava Procházku, který ač není ani na prezenční listině zakladatelů, směle se za jednoho ze zakladatelů vydává, tady se snad sluší podotknout, že není žádných indicií, že by se pan Procházka znal s panem Popelkou, ale přinejmenším „publikoval“ na stránkách pana Popelky – Opona 2009, v minulosti tento článek. To však opravdu nic neznamená! Také vůbec nic nemusí znamenat, společné aktivity obou pánu, teda Popelky a Procházky v Hnutí DUHA, v minulosti.

Takže tvrzení „Nikdo z nás není politicky angažovaný a nikdo z nás se v minulosti neviděl“ je přinejmenším zavádějící!

Když se posuneme v čase řádově v dnech, dostáváme se k připravované konferenci dne 28. 1. 2012. Je třeba poznamenat, že zřejmě v průběhu těchto příprav došlo k jakémusi vnitro-oragizačnímu „puči“, kde byl mě osobně neznámým způsobem svržen nejmenovaný „vůdce“ Holešovské výzvy pan Václav Princ a jeho věrný druh pan Jiří Baťa. Údajně došlo k neavizovanému pozvání zástupců KSČM a ČSSD na zmíněnou konferenci těmito pány, což mělo za následek nějaké zvláštní „svržení nejmenovaného vůdce“.

Záznam pořízený na konferenci dne 28. 1. 2012

Po shlédnutí celého tohoto videa jsem znechucen. Mimo jiných jsem se však pozastavil nad vystoupením mladé ženy, které vyjadřujíce svůj názor (24:20 min) byl mikrofon sebrán (25:05 min) tedy cca po 45 sekundách!!! To, co následovalo, můžeme klidně označit za „odpornou“ ideologickou masáž, za kterou by se nemuseli stydět ani nejzatvrzelejší komunističtí agitátoři a propagátoři. Mikrofón byl této ženě předán, tedy zpět navrácen, až ve 34:31 min., mimochodem až po odhlasování Popelkovy lži, kdy několikrát v průběhu videa tvrdí že, v pondělí můžou vyjet auta a „jeho lidé“ mohou roznášet letáky, pokud mu lidé dají mandát (a peníze pozn.autora). Těch lží a manipulací je tam tolik, že je ani nelze pořádně zmapovat. Proto doporučuji zhlédnout video a udělat si obrázek o „demokracii“, která nás čeká?

 

Celý článek ZDE

 

Facebook komentáře