Facebook Twitter RSS

O CFP!  | 

Czech English French German Russian Spanish

ads

Hledej pravdu! 9. část: Hnutí odporu

Hodnocení uživatelů:  / 4
NejhoršíNejlepší 

Vážená redakce,

dáváme Vám k dispozici kopii deváté části našeho dopisu ruské mládeži pod názvem „Hnutí odporu“ a prosíme o jeho zveřejnění.Děkujeme.S úctouBiskupové-sekretáři Byzantského katolického patriarchátu

vkpatriarhat.org.ua , uogcc.org.ua , < em>Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

 

  • hledej-pravdu-9-cast-hnuti-odporu

----------------------------------------------------------------------------------------

 

Hledej pravdu!

9. část: Hnutí odporu

Drazí studenti Ruska,

ne svou vinou jste byli odřezáni od zdravých duchovních kořenů vycházejících z ruské tisícileté křesťanské kultury. Byli jste napojeni na degradační americkou pseudokulturu, která vede k dekadenci morální, duchovní i fyzické. Ovocem je otupení svědomí, ztráta osobní zodpovědnosti, smyslu života i vědomí reality smrti. To vše plodí invazi zločinnosti, rozšíření narkomanie, alkoholismu, sexuálních zvráceností, smrtícího AIDS, eutanázie. Tyto zločiny a amorálnost jsou americkými globalizátory prostřednictvím mezinárodních organizací vnucovány všem národům jako „lidská práva“! Prosazují sexuální zvrácenosti, homosexualismus, transsexualismus, zoofilii, sadomasochismus, kradení dětí novodobými juvenilními piráty. Podle tzv. genderu už děti od mateřských škol nesmí mít normální, reálné myšlení. Chlapeček nesmí tvrdit, že je chlapečkem a děvčátko děvčátkem. Jde o totální ztrátu rozumu a svědomí, o neschopnost rozlišovat pravdu a lež, realitu a irealitu.

Vám už nebyli před oči motivačně stavěni pozitivní hrdinové, šlechetní, odvážní muži a ženy schopni obětovat životy za záchranu svého národa. Dnes jsou propagovaným pseudoideálem různí zpěváci Západu konzumující narkotika, oblečením a zevnější vizáží připomínající spíš vtělené démony. Mnohé tyto pseudohvězdy dělají reklamu zvrácenému životu a končí sebevraždou, udušením ve zvratkách anebo předávkováním narkotiky či alkoholem. Toto je falešný ideál, který představuje Amerika, a používá ho jako zbraň k duchovní okup aci jednotlivých národů. Vzbuzuje sympatie až euforii ke všemu, co je americké, a antipatie k  tomu, co je ruské, co je vaše. Rusko se otevřelo vlně západní pseudokultury už od politického zlomu v 90. roce. Společným jmenovatelem této pseudokultury je okultismus s jeho novodobými formami vrcholící v satanismu. Málokdo ví, že dnes je jeho nejsilnější zbraní rocková hudba, která vyšla ze satanského voodoo. Tato hudba je spojena s násilím, cynismem, sexuálními zvrácenostmi i s rituálními lidskými oběťmi a zločinnými vraždami.

Jde ti o budoucnost Ruska? Jde ti o to, abys ty sám byl šťastný? Pokud ne, tak už ses stal obětí ducha pseudokultury a sebevražedného amerikanismu. Pokud ti ale jde o budoucnost Ruska i o své vlastní štěstí, musíš se radikálně postavit na odpor této invazi genocidního amerikanismu. Duch, který je za ním, chce zneužít i tebe právě tím, že tě podmaní dekadentní hudbě, že tě podmaní této pseudomódě a s ní spojené amoralizaci. I kdyby sis ještě uchoval vysoký ideál povznesení Ruska, pokud akceptuješ západní pseudokulturu, pokud denně posloucháš tuto hudbu a jsi na ní závislý, už s es stal diverzantem a nepřítelem své duše i svého národa. Je těžké slyšet tuto pravdu a je ještě těžší tento tzv. prestižní životní styl opustit a postavit se proti proudu. Ale právě to vede k pravdivému štěstí.

Bůh ti dává šanci, aby záchrana Ruska začala od tebe. Můžeš ji přijmout nebo odmítnout. Když ji odmítneš, budeš mít spoluzodpovědnost za masovou sebevraždu mladé generace, a tím i Ruska. Buď budeš dnes hrdinou nebo zločincem! Je skutečným hrdinstvím neakceptovat tento moderní, americký trend, a naopak, začít razit opačný – národní směr – navrácení se ke zdravým kořenům ruské kultury.

Tuto reformu nemůže začít vládaKdyby vláda zakázala dekadentní západní hudbu jako diverzní prostředek, celá mladá generace se proti ní vzbouří a bude to voda na mlýn americkým globalizátorům. Tato duchovní reforma musí začít od tebe a od těch, kteří s tebou vytvoří jednotu a budou prosazovat pravdivou osvětu. Bojkotujte americké filmy plné nečistoty a násilí! Začněte udávat celosvětový trend výchovných a duši povznášejících ruských filmů proti dekadentní kultuře smrti.

Tyto dny byla v RF zakázána organizace amerického multimiliardáře Sorose. Soros patří spolu s Gatesem mezi hlavní ideology redukce lidstva na tzv. zlatou miliardu (holocaust lidstva). Gates kromě jiného prosazuje škodlivou vakcinaci ve zdravotnictví. Na Ukrajině byla před několika týdny vyhlášena celoplošná vakcinace se skrytým cílem sterilizace dětí a jejich infikování obrnou. Mnoho dětí v následku vakcinace těžce onemocnělo, a dokonce byl i smrtelný případ. Vážení studenti, chcete sklízet jako ovoce amerických grantů mrzačení vlastních dětí a sebezničení ruského národa?

Soros jako prioritu nefinancuje zbrojní průmysl, ale destruktivní pseudokulturu a vzdělání, což vidíme i v Ruské federaci! Financuje v RF budování honosných objektů v systému vyššího vzdělávání, motivační projekty – granty, jejichž prostřednictvím studenti získávají finance. Ve skutečnosti vědu převádí na komerční úroveň. V důsledku jde o degradaci skutečné vědy. V oblasti kultury jde o vytěsnění národní kultury a tradice západní pseudokulturou s cílem morální degradace mladé generace.

Otevřete oči, zmobilizujte se k revoluci odporu proti invazi amerikanismu! Vyhlaste sankce na jeho propagátory, bojkotujte všechno americké na znamení odporu masovým vrahům, kteří plánují skrytý holocaust ruského národa.

31. 10. 2015 zahynulo v letecké katastrofě v následku teroristického útoku 24 nevinných ruských občanů včetně 27 dětí. Několik dní poté zahynulo v Paříži více než 100 lidí. Tyto ďábelské programy amerických technologií v mnohých případech realizují islámští teroristé.

Ukrajina byla skrytě okupována Amerikou skrze zrádce a majdán. Tato okupace vyvolala bratrovražednou válku na Donbasu, s dalším cílem okupace Ruska. 

Co dělat? Vyzýváme k duchovní mobilizaci rovněž matky i babičky, aby vytvořily duchovní armádu a skrze nepřetržitou modlitbu bojovaly za vítězství nad démonem satanské hudby a pseudokultury! Ať se denně modlí svatou hodinu od 20-21:00(viz http://vkpatriarhat.org.ua/cz/?p=31455a důchodkyně ať ještě připojí alespoň jednu hodinu, svou vlastní, v čase, kdy jim to vyhovuje, ať ve dne či v noci (viz http://vkpatriarhat.org.ua/cz/?p=31458)

Každý muž a každá žena ať vyhlásí bojkot americkým zločincům a vrahům, kteří přicházejí v ovčím rouše!

Vy, drazí studenti, začněte od kořene! Vyhlaste STOP dekadentní, západní hudbě! Ať nemá místo ani v televizi ani v rozhlase. Národ má být pravdivě informován, aby získal odpor k této duchovní otravěRuští umělci ať prosí Boha o inspiraci pro hudbu a umění na protichůdném duchovním základě. Na tom základě, na kterém ji tvořily generace před vámi. Kolik krásných melodií a písní, které vyjadřují mravní hodnoty, v minulosti formovaly ruskou, ale i Evropskou generaci. Lidé si zpívali písně a prožívali jejich o bsah. Dokonce pro náboženské písně bylo přísloví, že kdo zpívá, dvakrát se modlí. Hudba lidem mluvila ze srdce v jejich životních zkouškách a bolestech, byla doslova modlitbou k Bohu a vlévala obětavou a nezištnou lásku k bližnímu. Dekadentní hudba naopak disponuje k nenávisti k Bohu a bližnímu a adoruje satanu.  

Vyzýváme vás proto k duchovní revoluci, postavte se proti pseudokultuře! Objevte tajemství vnitřní modlitby, která vede k osobnímu spojení s Bohem. Zaplní pak i prázdnotu, která zůstane po vysvobození z rockové otravy (vizhttp://vkpatriarhat.org.ua/cz/?p=31461).

Byzantský katolický patriarchát tímto vyzývá celý ruský národ: Postavte se na odpor globalizačnímu satanismu! Vyhlaste bojkot americké pseudokultuře!   

+ Eliáš

Patriarcha Byzantského katolického patriarchátu

 

 

+ Metoděj OSBMr                 + Timotej OSBMr

Biskupové sekretáři

 

vkpatriarhat.org.ua/cz/?page_id=27936

 

Doněck – Praha, 9. 12. 2015

Kopie:

Prezidentu a vládě Ruské federace

Pravoslavným biskupům

Masmédiím

Facebook komentáře