Facebook Twitter RSS

O CFP!  | 

Czech English French German Russian Spanish

ads

Druhá výzva RF k vystoupení z RE

Hodnocení uživatelů:  / 8
NejhoršíNejlepší 

Druhá výzva RF k vystoupení z RE

Vážený pane prezidente, vážení členové ruské vlády,

dne 12. 3. 2016 jsme se na vás obrátili s aktuálním návrhem na vystoupení Ruské Federace z Rady Evropy a případného založení Rady Euroasie. Důvodem je ukládání direktivních závazků ze strany RE, které vedou k nejtěžším zločinům proti lidskosti a k nejkrutější tyranii dětí.

Upozorňujeme na zločinný dokument Rady Evropy pod názvem „Strategie ochrany práv dětí (2016-2021)“. Jde o prosazování neofašistické ideologie NWO.

  • druha-vyzva-rf-k-vystoupeni-z-re

Obsah dokumentu: bod 19 uvádí, že rodina je základním zřídlem násilí.

Odpověď: To je cílevědomá lež. Zdravá rodina v Rusku i v Evropě vždy byla prostředím bezpečí a lásky, i když rodina žila v chudobě.

Obsah b.67: RE zavádí v každém státě kontrolní orgán pod názvem: „Zvláštní výbor pro práva dětí“, který se nepodřizuje státní vládě, ale přímo Výboru Rady Evropy.

Odpověď: Cílem je zavést mechanismus na kradení dětí z každé rodiny, proti kterému není ve vlastním státě odvolání. Nadnárodní organizace bude diktátorsky vykonávat svou vládu k tyranizování občanů a k zničení národa. Jde o ztrátu suverenity!

Obsah b.4, 11, 38: Dítě se bez věkového omezení stává rovnoprávným právním subjektem vůči dospělému. Strategie trvá na závazném „principu účasti dětí“ při řešení různorodých společenských otázek.

Odpověď: Tento požadavek je znakem totální debility!

Obsah b.49: Strategie vyvíjí nátlak na členské státy Rady Evropy, aby přijaly Istanbulskou úmluvu, která požaduje vykořenění tzv. genderového násilí a tzv. domácího násilí v rodině.

Odpověď: Rada Evropy pokládá za násilí každou formu výchovy a odnímá za ni děti rodičům. K tomu zavádí nový mechanismus pod názvem GREVIO, de facto novodobé gestapo na rodiny a děti! Děti jsou pak dávány tzv. profesionálům v péči o děti, což jsou homosexuálové, transsexuálové, pedofilové, sadomasochisti... Nejtěžší zločiny na dětech páchané těmito devianty už RE nenazývá násilím, naopak jejich zločiny kryje. Medializace je pod trestem vězení zakázána. Jen v Norsku ročně 59 z ukradených dětí páchá sebevraždu.

Obsah b.55: Na bázi Úmluvy Rada Evropy vyvíjí nátlak na adopci dětí homosexuály.

Odpověď: Bible varuje před sodomií, za niž přichází jako trest oheň z nebe – totální vyhlazení. Sodomie je v přímém protikladu zákonům RF. Navíc, homosexualita byla Ministerstvem zdravotnictví RF reálně uznána – tak, jak tomu i je – za psychickou chorobu.

Obsah b.19: Rodiče jsou označeni za nekompetentní osoby v oblasti výchovy dětí.

Odpověď: Tím jsou vytvořeny podmínky k masovému kradení dětí všem rodičům. Jde o zrůdný a fašistický systém!

Obsah b.17, 53, 54: Odmítnutí trestání neplnoletých zločinců pod rouškou „justice vstřícné k dětem“.

Odpověď: Tím se mládež imigrantů může beztrestně dopouštět nejtěžších teroristickým útoků.

Obsah b.35: Zvýšení propagandy boje s genderovými stereotypy v masmédiích i ve vzdělávacím systému.

Odpověď: Jde o přímý protiklad vůči zákonům Ruska! Podle RE masmédia, celé školství, celá kultura musí mít jednotnou linii – zničit morální hodnoty a tyranizovat děti. Učinit z nich zločince a sexuální maniaky, narkomany, alkoholiky, vrahy a sebevrahy a nakonec je uvrhnout do věčného ohně.

Obsah b.45: Rada Evropy absurdně zavádí nový svátek – Evropský den ochrany dětí před sexuálním vykořisťováním a sexuálním zneužíváním, který plánuje na 18. listopad. Tento den má být věnován provádění „osvětné“ práce mezi dětmi pod názvem „Jedno z pěti“. Rada Evropy demagogicky tvrdí, že každé páté dítě trpí sexuálním násilím v rodině.

Odpověď: Heslo „Jedno z pěti“ je zločinnou manipulací a hrubou lží. Dokonce ani v demoralizovaném Švédsku statistika neuvádí těchto 20% (tj. jedno z pěti), ale pouze 0,3%.

Obsah b.55: Rada Evropy prosazuje „surogátní“ mateřství.

Odpověď: Tato fašistická „technologie“ plodí vtělené démony.

Bod 59 spěje k tomu, aby mezi práva dítěte patřila čipizace.

Odpověď: Očipovaní se stávají otroky apokalyptické šelmy (Zj 13-14).

Závěr:

Rada Evropy ve svém dokumentu nazývá nejtěžší zločiny proti dětem právem dítěte. Autoři by měli být odsouzeni jako zločinci proti lidskosti!

Vyzýváme ruskou vládu, aby pranýřovala tuto satanskou ideologii NWO sledující genocidu lidstva, kterou dnes prosazuje i Rada Evropy ve své tzv. Strategii. Ať Ruská federace jako gesto protestu vystoupí z Rady Evropy. Tím se stane precedentem pro ostatní státy!

K tomu vybízí

+ Eliáš

Patriarcha Byzantského katolického patriarchátu

+ Metoděj OSBMr + Timotej OSBMr

Biskupové sekretáři

http://vkpatriarhat.org.ua/cz/?page_id=27936

19. 3. 2016

Kopie:

Donaldu Trumpovi, kandidátu na prezidenta USA

Vládám evropských států

Pravoslavným biskupům

Církevním představitelům v EU

Masmédiím

Facebook komentáře