Facebook Twitter RSS

O CFP!  | 

ads

Dopisy adresované předsedům SPD, KSČM a Trikolory ohledně vymáhání německých reparací.

Vážený pan
Tomio Okamura
místopředseda Poslanecké sněmovny PČR
a předseda SPD

V Praze dne 2. 12. 2020

Vážený pane předsedo,

v nedávných dnech jsme zaslali panu Ing. Andreji Babišovi, předsedovi vlády ČR, otevřený dopis ve věci, která se týká vymáhání reparací, jež nám je Spolková republika Německo na základě příslušných norem mezinárodního práva povinná zaplatit. Text tohoto dopisu přikládáme.

Nejde o naši první akci takto zaměřenou. Někteří z nás se touto otázkou zabývají již téměř dvacet let.

V současnosti, v souvislosti s celkovou těžkou ekonomickou situací, v níž se nacházíme, hluboce deficitním rozpočtem a zvyšujícím se zadlužením republiky, považujeme hledání a nalézání dalších finančních zdrojů za jeden z prvních úkolů skutečných politiků a státníků, kteří vidí mnohem dále než na několik miliard v rozpočtu přesunovaných z jedné položky na druhou.

  • dopisy-adresovane-predsedum-spd-kscm-a-trikolory-ohledne-vymahani-nemeckych-reparaci
 
V této situaci považujeme za naši neodkladnou povinnost  se s plnou vážností a rozhodností zabývat reparacemi, které nám má Německo zaplatit.  Tím nemyslíme napsat jeden otevřený dopis, ani v předmětné záležitosti jednou interpelovat a pak se téměř bez odezvy v tichosti smířit s tím, co bylo sděleno. To je velmi málo! Jsme přesvědčeni, že musí jít o celý komplex akcí, které budou směřovat k vytčenému cíli.
 
Nadto je velmi pravděpodobné - téměř až jistě, že kampaň za reparace proroste až do vlastní volební kampaně. Jedním z jejich hesel by mělo být: „Volte jen strany a hnutí, které bojují za zaplacení reparací!“ Toto či podobné heslo chceme vytýčit již během nepříliš dlouhé doby v rámci zahájení širší celospolečensky zaměřené akce.
 
Víme, že otázkou reparací se zabývá SPD i Vy osobně. Proto předpokládáme, že naše vzájemná spolupráce v této záležitosti může přispět k dosažení předmětného cíle. Bude to zřejmě běh na delší trať. Počítejme s tím a připravme se na blízkou dobu, kdy se zaplacení reparací stane - jak doufáme - jedním z dlouhodobých celospolečenských cílů. Je českým národním i státním zájmem, aby nám Německo zaplatilo reparace, které nám dluhuje.
 
Domníváme se, že prvním krokem, který bychom měli učinit každý po své linii, je zjistit kolik miliard nám Německo dluhuje. Zpravidla se udává od 320 do 360 miliard Kč. Obvykle se naše reparační pohledávky vůči Německu vyjadřují  v korunách v hodnotě z roku 1938. V mezinárodních vztazích je však běžné, že celkový dluh se též úročí, Tedy je nutné zjistit, kolik celkově tyto úroky z nezaplacených reparací  činí do roku 2020. Jsme přesvědčeni, že reparace by měly být zatíženy úrokem nejpozději od roku 1990, kdy došlo ke sjednocení Německa a odkdy nám Němci odmítli zaplatit reparace. Měli bychom též dojít k hrubému odhadu celkové reparační částky. Zatím se její výše odhadově pohybuje od 5 bilionů do 10 bilionů korun. Již jen uveřejnění celkové reparační částky bude mít velký motivační ohlas. Jsme připraveni spolupracovat i na úrovni expertní.
 
Děkujeme Vám za vše, co v předmětné záležitosti učiníte.
 
S přáním zdaru společné akci!  
                                                                                                                         

PhDr. Vladimíra Vítová, Ph.D., České mírové fórum
Příloha: Otevřený dopis A. Babišovi
 
-----------------------------------------------------        

Vážený pan
JUDr. Vojtěch Filip
místopředseda Poslanecké sněmovny PČR
a předseda KSČM

V Praze dne 2. 12. 2020
 
Vážený pane předsedo,
v nedávných dnech jsme zaslali panu Ing. Andreji Babišovi, předsedovi vlády ČR, otevřený dopis ve věci, která se týká  vymáhání reparací, jež nám je Spolková republika Německo na základě příslušných  norem mezinárodního práva povinná zaplatit. Text tohoto dopisu přikládáme.
 
Nejde o naši první akci takto zaměřenou. Někteří z nás se touto otázkou zabývají již téměř dvacet let. V současnosti, v souvislosti s celkovou  těžkou ekonomickou situací, v níž se nacházíme, hluboce deficitním rozpočtem a zvyšujícím se zadlužením republiky, považujeme  hledání a nalézání dalších finančních zdrojů za jeden z prvních úkolů skutečných politiků a státníků, kteří vidí mnohem dále než na několik miliard v rozpočtu přesunovaných z jedné položky na druhou.
 
V této situaci považujeme za naši neodkladnou povinnost  se s plnou vážností a rozhodností zabývat reparacemi, které nám má Německo zaplatit.  Tím nemyslíme napsat jeden otevřený dopis, ani v předmětné záležitosti jednou interpelovat a pak se téměř bez odezvy v tichosti smířit s tím, co bylo sděleno. To je velmi málo! Jsme přesvědčeni, že musí jít o celý komplex akcí, které budou směřovat k vytčenému cíli. Nadto je velmi pravděpodobné - téměř až jistě, že kampaň za reparace proroste až do vlastní volební kampaně. Jedním z jejich hesel by mělo být: „Volte jen strany a hnutí, které bojují za zaplacení reparací!“ Toto či podobné heslo chceme vytýčit již během nepříliš dlouhé doby v rámci zahájení širší celospolečensky zaměřené akce.
 
Víme, že otázkou reparací se zabývá KSČM i Vy osobně. Proto předpokládáme, že naše vzájemná spolupráce v této záležitosti může přispět k dosažení předmětného cíle. Bude to zřejmě běh na delší trať. Počítejme s tím a připravme se na blízkou dobu, kdy se zaplacení reparací stane - jak doufáme - jedním z dlouhodobých celospolečenských cílů. Je českým národním i státním zájmem, aby nám Německo zaplatilo reparace, které nám dluhuje.
 
Domníváme se, že prvním krokem, který bychom měli učinit každý po své linii, je zjistit kolik miliard nám Německo dluhuje. Zpravidla se udává od 320 do 360 miliard Kč. Obvykle se naše reparační pohledávky vůči Německu vyjadřují  v korunách v hodnotě z roku 1938. V mezinárodních vztazích je však běžné, že celkový dluh se též úročí, Tedy je nutné zjistit, kolik celkově tyto úroky z nezaplacených reparací  činí do roku 2020. Jsme přesvědčeni, že reparace by měly být zatíženy úrokem nejpozději od roku 1990, kdy došlo ke sjednocení Německa a odkdy nám Němci odmítli zaplatit reparace.
 
Měli bychom též dojít k hrubému odhadu celkové reparační částky. Zatím se její výše odhadově pohybuje od 5 bilionů do 10 bilionů korun. Již jen uveřejnění celkové reparační částky bude mít velký motivační ohlas. Jsme připraveni spolupracovat i na úrovni expertní.
 
Děkujeme Vám za vše, co v předmětné záležitosti učiníte.
 
S přáním zdaru společné akci!                                                                                                                            
PhDr. Vladimíra Vítová, Ph.D., České mírové fórum
Příloha: Otevřený dopis A. Babišovi
 
------------------------------------------------------

Vážený pan
Mgr. Václav Klaus
poslanec  PS PČR
a předseda politického hnutí Trikolora
 
V Praze dne 2. 12. 2020
 
Vážený pane předsedo,
 
v nedávných dnech jsme zaslali panu Ing. Andreji Babišovi, předsedovi vlády ČR, otevřený dopis ve věci, která se týká vymáhání reparací, které nám je Spolková republika Německo na základě příslušných norem mezinárodního práva povinna zaplatit. Text tohoto dopisu přikládáme.
 
Nejde o naši první akci takto zaměřenou. Někteří z nás se touto otázkou zabývají již téměř dvacet let. V současnosti, v souvislosti s celkovou těžkou ekonomickou situací, v níž se nacházíme, v souvislosti s hluboce deficitním rozpočtem a zvyšujícím se zadlužením republiky, považujeme  hledání a nalézání dalších finančních zdrojů za jeden z prvních úkolů skutečných politiků a státníků, kteří vidí mnohem dále než jen na několik miliard v rozpočtu přesunovaných z jedné položky na druhou.
 
V této situaci považujeme za naši neodkladnou povinnost  se s plnou vážností a rozhodností zabývat reparacemi, které nám má Německo zaplatit.  Tím nemyslíme napsat jeden otevřený dopis, ani v předmětné záležitosti jednou interpelovat a pak se téměř bez odezvy v tichosti smířit s tím, co bylo sděleno. To je velmi málo! Jsme přesvědčeni, že musí jít o celý komplex akcí, které budou směřovat k vytčenému cíli. Nadto je velmi pravděpodobné - téměř až jistě, že kampaň za reparace proroste až do vlastní volební kampaně. Jedním z jejich hesel by mělo být: „Volte jen strany a hnutí, které bojují za zaplacení reparací!“ Toto či podobné heslo chceme vytýčit již během nepříliš dlouhé doby v rámci zahájení širší celospolečensky zaměřené akce.
 
Budeme Vám velmi vděční, když nám sdělíte stanovisko vaší strany k reparacím, které nám má Německo zaplatit. Rozhodnutí vaší strany budeme v plném rozsahu bez dalšího respektovat.
 
Děkujeme Vám za odpověď.
 
S úctou
 
PhDr. Vladimíra Vítová, Ph.D., České mírové fórum

Příloha: Otevřený dopis A. Babišovi
 
 
 

PodporteCFP QR 22 KAFE KÁVAS

Komentáře

Přidat komentář

Bezpečnostní kód Obnovit

Facebook komentáře