Facebook Twitter RSS

O CFP!  | 

Czech English French German Russian Spanish

ads

ČPS říká razantní NE! regulaci Internetu a připravuje demonstrace na jeho podporu

Hodnocení uživatelů:  / 0
NejhoršíNejlepší 

Česká pirátská strana sleduje se značným znepokojením snahy establishmentu prosadit do českého právního řádu připravovanou regulaci Internetu. Státní orgány se ve službách cizí moci a s drzým odvoláním na tuto moc

snaží prosadit do českého právního řádu zákon o audiovizuálních mediálních službách na vyžádání. Tento návrh zákona zavádějící regulaci poskytování svobodné audiovizuální služby Internetu shledáváme protiústavním, navíc staví Internet na úroveň zastaralého televizního média omezeného počtem licencí a podporuje snahy o podřízení Internetu státnímu a politickému vlivu.

Česká pirátská strana je toho názoru, že navrhovaná norma pro regulaci audiovizuálních služeb na Internetu odůvodňovaná směrnicí EU porušuje Ústavu České republiky (dále též jen „Ústava") ČR v následujících bodech:

* Čl. 1 odst. 1 Ústavy: „Česká republika je svrchovaný, jednotný a demokratický právní stát založený na úctě k právům a svobodám člověka a občana."

* Čl. 17 Listiny základních lidských práv a svobod:

-- Odst. 1: „Svoboda projevu a právo na informace jsou zaručeny,"

-- Odst. 2: „Každý má právo vyjadřovat své názory slovem, písmem, tiskem, obrazem nebo jiným způsobem, jakož i svobodně vyhledávat, přijímat a rozšiřovat ideje a informace bez ohledu na hranice státu."

-- Odst. 3: „Cenzura je nepřípustná."

Česká republika je nucena orgány EU k přijetí regulace klíčového informačního média. Tato regulace je možná jen s odvoláním na ustanovení článku 17 odst. 4 Listiny základních lidských práv o svobod, který vymezuje případy, ve kterých lze nepřiznat občanům práva dle ustanovení čl. 17 odst. 1-3 téže listiny. Požadujeme posouzení, zda je podmínka nezbytnosti omezení svobod čl. 17 odst. 1-3 dle odst. 17 čl. 4 slučitelná s přijetím zákona z důvodu naplnění směrnice EU.

ČPS je toho názoru, že nezbytnost omezení práv nemůže být vynucena harmonizací evropské legislativy. Jsme přesvědčeni, že Internet narozdíl od televize představuje zcela novou kvalitu pro sdílení informací a mezilidskou komunikaci, a že tedy na něj nemohou být uplatňovány stejné státní regulace jako v případě televizního vysílání, protože Internet a jeho obsah nemůže stát regulovat aniž by omezil práva občanů na svobodnou výměnu informací.

Orgány České pirátské strany v tuto chvíli připravují mobilizaci odborné a občanské veřejnosti. Jsme připraveni kvůli Internetu vyjít do ulic a také to uděláme. Vyzýváme proto provozovatele audiovizuálních služeb na Internetu, poskytovatele obsahu a připojení, hostingové firmy, systémové administrátory, autory obsahu a všechny uživatele Internetu, aby se k nám připojili a vyjádřili své občanské odhodlání bránit práva přiznaná nám Listinou lidských práv a svobod. Přesné údaje o místu a konání demonstrací na podporu svobody Internetu budeme v nejbližších dnech publikovat na našem stranickém webu a formou tiskových zpráv.

„V životě každého z nás jsou okamžiky, kdy se musíme vzdát svého pohodlí a musíme říci jasné NE moci dychtivé po kontrole a dohledem nad občany. Tento okamžik právě nastal. Musíme se nyní, za pět minut dvanáct, rázně postavit na obranu svobody Internetu, abychom v budoucnu měli možnost hájit svobodu vlastní," sděluje veřejnosti zakladatel České pirátské strany Jiří Kadeřávek.

 

Podpořte CFP QR Kód ŽLUTÁ oranžová

 

Facebook komentáře