Facebook Twitter RSS

O CFP!  | 

ads

BKP: Odpověď na „Liečivé slovo arcibiskupa k očkování“

Arcibiskup Zvolenský má velkou vinu za masový vakcinační experiment na slovenském národu. Jeho zločin je větší než zrádných členů vlády. On si ale svou vinu dodnes nepřiznal a dál v zločinné agitaci pokračuje.

Citace Zvolenského: „Keďže nie som v tejto téme (vakcín) odborník... rád by som predstavil môj pohľad ako pohľad veriaceho človeka, som veriaci človek, som katolík, pozorujem, ako predstavitelia katolíckej cirkvi reagujú na tému očkovania...“

  • bkp-odpoved-na-liecive-slovo-arcibiskupa-k-ockovani

Komentář: Vážený arciapostato Stanislave, když nejsi odborník, proč neargumentuješ odborníky? Pokud jsi věřící člověk, jak říkáš, pokud jsi katolík, a pozoruješ představitele katolické církve, především lžipapeže Bergoglia, vidíš, že se dopouštějí hrubých herezí, kterými narušují základy katolického učení a katolické tradice. Jako katolík víš, že „kdo by hlásal jiné evangelium, i kdyby to byl anděl z nebe, budiž proklet.“ (Gal 1,8-9) Co to je jiné evangelium? To není nějaká nepodstatná hereze, to je jiné učení a jiný duch! Není to už Kristovo evangelium ani Kristův Duch. Za antievangeliem je duch antikrista.

Arcikacíř Bergoglio ruší první přikázání Desatera tím, že se dopustil mimořádně velkého zločinu modlářství intronizací démona Pačamamy v hlavním chrámu církve (2019). Za to na něho dopadlo Boží prokletí – anathema – exkomunikace. Bergoglio ruší objektivně platné morální normy, a tím i Boží zákony a přikázání. Veřejně vychvaluje sodomii. Písmo ji ale kvalifikuje jako ohavnost a varuje před ní časným (2Pt 2,6) i věčným ohněm (Juda 7)! V listě Římanům (1. kap.) je ukázáno na kořen sodomie, kterým je nevěra a modlářství. Katechismus sodomii nazývá donebevolajícím hříchem. Bergoglio k tomu ještě propaguje legalizaci sňatků sodomitů i s jejich adopcí dětí (2020). Za tento zločin dle Písma svatého i církevní Tradice rovněž dopadá anathema – vyloučení z církve. Ty to jako věřící člověk a katolík nevíš?

Bergoglio libá nohy transsexuálům a tím nejen schvaluje, ale navíc i prosazuje zločin přeoperovávání pohlaví.

Lžipapež Bergoglio a s ním mnozí hierarchové, mezi něž patříš i Ty, nejdou už pod praporem Petrových klíčů, jak se posměšně vyjádřil zednářský časopis Alta Vendita, ale jdou pod jejich praporem.

Citace Zvolenského„... pre mňa samého, ako veriaceho katolíka, kňaza, biskupa, sa téma zjednodušila hodne rozhodnutím svatého otca Františka aj emeritného svatého otca Benedikta XVI., že oni sami sa nechali zaočkovať. Pre mňa samého je ich príklad veľmi silým dôvodom, aby som aj ja očkovanie neodmietal.“

Komentář: A toto máme následovat? Nebereš vážně ani Boží slovo, ani skutečné odborníky, a navíc se odvoláváš na veřejného arcikacíře, který se mnohokrát postavil proti Bohu a je vyloučen z církve, i když okupuje papežský úřad.

Co se týče emeritního papeže, je známo, že Benedikt XVI. je v izolaci, de facto v domácím vězení. Bergoglio jeho autoritu zneužívá ke své psychologické manipulaci. Navíc Bergoglio pod terorem vyhazovu nechal třikrát naočkovat celý Vatikán. Jeho cílem je dát celému světu zločinný precedens povinného očkování. Tento arcikacíř nerespektuje tisíce nepodplatitelných odborníků, kteří před nebezpečnou vakcínou naléhavě varují. Statistiky dokazují, že na ni zemřelo už desetitisíce lidí a statisíce má negativní následky. Narušuje lidský genom, tedy mění lidskou přirozenost. To je další hrozný zločin proti Bohu a lidstvu, který Bergoglio fanaticky prosazuje cynickým zneužíváním nejvyšší církevní autority. Tato mRNA vakcína je spojena se sadistickou vraždou nenarozeného dítěte. Její přijetí je de facto satanským antikřtem. Tento zločin ale Bergoglio pokrytecky nazývá projevem lásky a stupidně opakuje, že se to musí udělat a že vakcína musí být pro všechny. Ty, vážený Stanislave, tentýž zločin pácháš na slovenském národě!

Závěr: Čiň pokání a veřejně vyznej, že jsi propagací experimentální mRNA vakcinace oklamal a zmanipuloval celé Slovensko. Mimořádně těžká vina na Tebe dopadá za podvod spojený s návštěvou lžipapeže, kdy jsi jako podmínku účasti stanovil podstoupení nebezpečného experimentu na věřících. Hrubě jsi zneužil církevní úřad. Stáhl jsi na sebe prokletí – anathemu, vyloučení z církve. Úřad zastáváš neplatně, proto ho uvolni a v ústraní konej pokání za své mimořádně těžké zločiny. Snad Ti pak Bůh dá milost, aby ses obrátil a nebyl věčně zavržen v pekle, kterému jsi už upsal svou duši jako Jidáš, zrádce.

Kéž by tato odpověď byla pro Tebe léčivým slovem dřív, než bude pozdě.

+ Eliáš

Patriarcha Byzantského katolického patriarchátu

4. 2. 2022

PodporteCFP QR 22 KAFE KÁVAS

Komentáře

Přidat komentář

Bezpečnostní kód Obnovit

Facebook komentáře