Facebook Twitter RSS

O CFP!  | 

ads

BKP: Odpověď na doktrinální deklaraci umožňující požehnání pro stejnopohlavní páry

video: https://bcp-video.org/cz/doktrinalni-deklaraci/

Bůh dopustil, aby se Bergogliova heretická činnost projevila už mimořádně zjevně v doktrinální deklaraci Fiducia Supplicans, která církevně legalizuje tzv. žehnání párům sodomitů.  

Jaký je postoj Písma svatého k sodomii? Starý i Nový zákon varuje všechna pokolení před tímto donebevolajícím hříchem výstrahou trestu. Bůh za tento hřích poslal na obyvatele Sodomy ne Boží požehnání, ale Boží trest, a to oheň z nebe. Po něm následoval pro nekající sodomity i oheň věčný.  

  • bkp-odpoved-na-doktrinalni-deklaraci-umoznujici-pozehnani-pro-stejnopohlavni-pary

Bergoglio tímto doktrinálním dokumentem oficiálně vyhlašuje sodomské antievangelium, za které dle Galaťanům 1,8-9 dopadá anathema a na zatvrzelé věčný oheň (Juda 7).

Jakou manipulační metodu v dokumentu Bergoglio používá? Lstivě rozděluje požehnání na takzvaně liturgické a jiné. Pak odcituje učení církve: „Církev tedy nemá pravomoc udělovat liturgické požehnání neregulérním párům nebo párům stejného pohlaví.“ Tím uspokojí pravověrné katolíky, jako by dokument respektoval učení církve. Vzápětí dodá své stěžejní „ale“: „Je ale třeba se vyvarovat rizika, že by se význam požehnání redukoval... (12)“ Touto manipulací prosadil žehnání párům sodomitů a legalizaci hříchu sodomie.

Církevní žehnání sodomitům je veřejným pohoršením pro křesťany i nekřesťany. Fráze o tom, že toto takzvané „požehnání“ nesmí připomínat uzavírání manželství, je alibismus. Jaký smysl má dávat požehnání lidem, kteří nechtějí opustit cestu hříchu a nechtějí ani hřích nazvat hříchem? Žehná se jim na cestu do pekla. Navíc je to i závažný hřích proti druhému Božímu přikázání.

Co se týká Bergogliovy doktrinální deklarace, pak kdo Jorge Bergoglia uznává za právoplatného papeže, dostává se do absurdní situace. Musí tento věroučný dokument přijmout jako závazný. Za neuposlechnutí papeže dopadá trest „anathema – budiž proklet“ – tak to stanoví dokument Pastor aeternus, vyhlašující dogma o papežské neomylnosti z 18. července1870.

Zde nastává ostrý střet. Buď toto prokletí dopadá za sodomské antievangelium na Bergoglia, anebo na Boží slovo, které sodomii zakazuje, tedy de facto na Boha. Zde se zjevně vyjevila oficiální Bergogliova vzpoura proti Bohu. Kdo poslouchá Bergoglia a podřizuje se mu, má účast na jeho veřejném proklínání Boha, zaštítěném církevní autoritou. Tato absurdní situace vznikla v důsledku toho, že papežský úřad okupuje arcikacíř. Vina dopadá na biskupy, kteří mu zůstávají podřízeni a nechtějí se od něho oddělit.

Drazí biskupové a kněží, doktrinální deklarace lžipapeže Jorge Bergoglia je oficiálním dokumentem, protiřečícím podstatě katolické doktríny. Tento dokument je důkazem, že ho vydal zjevný heretik, tedy neplatný papež. Žádný biskup ani žádný kněz teď už nemůže zůstat v pasivitě. Musí udělat radikální krok oddělení se od arcikacíře a od jeho zločineckého systému sebezničení církve.

Proto vy, kněží, jako gesto oddělení přestaňte v liturgii zmiňovat jméno arcikacíře. Vy, biskupové, učiňte tento radikální krok záchrany o letošních Vánocích. Oddělte se od apostatického Vatikánu a své oddělení odůvodněte ve svém vánočním pastýřském listu. Tím vyjdete i se svými věřícími z duchovního prokletí a duchovní temnoty, ve které vás drží arcikacíř Jorge Bergoglio. Pak letošní Vánoce budou skutečně historické, jak ve vašem životě, tak i v životě vaší diecéze. Nečekejte a učiňte tento rozhodný krok záchrany!

+ Eliáš
Patriarcha Byzantského katolického patriarchátu

+ Metoděj OSBMr                 + Timotej OSBMr
Biskupové sekretáři
                                                                                                       

19. 12. 2023

 

PodporteCFP QR 22 KAFE KÁVAS

Komentáře

Přidat komentář

Bezpečnostní kód Obnovit

Facebook komentáře