Facebook Twitter RSS

O CFP!  | 

ads

BKP: Lžipapež vyzývá firmy Big Tech k zavedení totalitární cenzury

František Bergoglio se nejtěžšími zločiny a herezemi proti nejzákladnějším pravdám víry a morálky sám vyloučil z církve. Není proto platným papežem. Papežský úřad okupuje nezákonně. Usiluje o satanizaci církve duchem, který ho ovládá. Od 17. 10. skrze tzv. Synodu o synodalitě manipulačně prosazuje ducha sebezničení církve do každé diecéze, do každé farnosti a do každého katolíka. Dopouští se nejtěžších zločinů v dějinách církve. Tento náboženský podvodník neustále opakuje fráze o toleranci a naslouchání Božímu lidu...

Přitom prosadil vakcinační teror v samotném Vatikánu jako precedent pro všechny státy! Nyní prosazuje i totalitární cenzuru na internetu. Ukázal se jako despotický diktátor, který netoleruje ani sebemenší projev pravdy, spravedlnosti a svobody. Tři gardisté na protest opustili Bergogliův Vatikán.

  • bkp-lzipapez-vyzyva-firmy-big-tech-k-zavedeni-totalitarni-cenzury

Citace z tisku: „(Lži)papež vyzval dne 16.10. ve videoposelství technologické giganty – firmy Big Tech – aby urychlily cenzuru fake news, nenávistných projevů, konspiračních teorií a politické manipulace a ve jménu Boha požádal, aby udělaly rázný konec jejich šíření.

Komentář: Co pokládá Bergoglio za fake news, nenávistné projevy, konspirační teorie a politickou manipulací? Těmito hanlivými termíny Bergoglio ocejchovává všechno, co je ještě na internetu pravdivé. Sám ale drze šíří skutečné fake news, které mají katastrofický dopad! Proč chce Bergoglio hlas pravdy totálně likvidovat? Protože stále více přibývá vědců a lékařů, kteří oznamují pravdivé statistiky a tragický dopad vnucované experimentální vakcinace. Tito odborníci se stali lidstvu hlasem svědomí a narušují plány současných satanistů, kteří jsou spolu s Bergogliem v pozadí pseudo-pandemie. Bergoglio je falešný apokalyptický prorok!

Jak může být člověk, který propaguje genocidní program pokládán za papeže? Bergoglio je veřejný kacíř, který popírá podstatu křesťanství! On hlásá vakcinační a klimatické antievangelium (Gal 1,8-9). On zradil Krista a církev a lidstvo vede zneužitím nejvyšší církevní autority k sebezničení. Tragédií je, že biskupové a kněží mu to tolerují a nestaví se na obranu základů víry a morálky, na nichž církev stojí. Jeho aktivity jsou do nebe volajícími zločiny a většina katolíků to nechce ani vidět, ani slyšet. Jeho hereze, vzpouru proti Bohu a viditelné projevy satanizace, toleruje a podporuje. Jak je možné tomuto profesionálnímu lháři, církevnímu podvodníkovi a zločinci dávat titul „Svatý otec“ a vyznávat, že je zástupce Ježíše Krista na zemi?! To je brutální výsměch a urážka našeho Spasitele! Podřizovat se Bergogliovi je veřejné zřeknutí se Ježíše Krista!

Jeden ze tří gardistů, který opustil Vatikán, otevřeně vyhlásil: „Vatikán... zrazuje věrné katolíky a zrazuje i oficiální nauku církve.“

Citace z tisku: „Bergoglio ve videoprojevu dále vyzval i všechny velké farmaceutické laboratoře, aby ‚poskytovaly lidem vakcíny proti covidu jako gesto humanity‘.“

Komentář: Jak může být zločin proti lidskosti gestem humanity? Gardista, který odmítl povinnou vakcinaci ve Vatikánu, se vyjádřil: „Věrný katolík má morální povinnost vyhýbat se lékařským zásahům, které mají spojení s potratem.“ Experimentální mRNA vakcíny proti covidu obsahují tkáň za živa vytrženou z nenarozeného dítěte před jeho zavražděním. Lži-papež experimentální vakcinaci vehementně prosazuje, a tím i vraždy nenarozených dětí. Navíc mRNA vakcínami prosazuje i změnu lidského genomu i postupnou čipizaci s plánovanou genocidou. Bergoglio veřejně hřeší proti 5. přikázání „Nezabiješ!“ a páchá tím zločiny proti Bohu a lidstvu!

Citace Bergoglia: „Musíme přizpůsobit sociálně-ekonomické modely tak, aby měly lidskou tvář.“

Komentář: Bergoglio mluví o modelech s lidskou tváří  a ve skutečnosti prosazuje satanizaci lidstva.

Gardista svědčí: „To všechno, co prožíváme (ve Vatikánu s povinnou vakcinací), nemá v sobě nic lidského, a už vůbec ne křesťanského!“

Každý biskup, kněz a věřící si musí uvědomit, kdo Bergoglio je. Ten, kdo ho pokládá za právoplatného papeže a jeho zločiny nechce ani vidět, ani o nich slyšet, se tímto postojem už veřejně zřekl našeho Spasitele Ježíše Krista. Bergoglio razí Jidášovu cestu, která vede toho, kdo se mu podřizuje, do věčné záhuby. Bergoglio neslouží Bohu, ale veřejně slouží ďáblu, který je otec lži a vrah. (viz J 8,44) Každý biskup, kněz i věřící musí dnes nazývat pravdu pravdou, zločin zločinem, herezi herezí a lžipapeže lžipapežem! Jinak se zřekl cesty pravdy a jde cestou do záhuby!

+ Eliáš

Patriarcha Byzantského katolického patriarchátu

+ Metoděj OSBMr                     + Timotej OSBMr

Biskupové sekretáři

26. 10. 2021

------------------------------------------------------------------------

BKP: Jak to je s Bergogliovým vybídnutím Big Tech k totální cenzuře?

Děkujeme novinářům, především jihoamerickým, kteří dokázali odmaskovat zašifrované úmysly profesionálního církevního podvodníka a lháře Bergoglia ve věci jeho požadavku totální cenzury. Málokdo z obyčejných čtenářů, tím spíše katolíků, by z Bergogliových ctnostně vypadajících frází vydedukoval, o co mu vlastně jde.

Citace Bergoglia: Chci ve jménu Boha požádat technologické giganty (Big Tech), aby přestali využívat lidské slabosti, zranitelnosti lidí pro finanční zisk, aniž by brali v potaz, jak přibývají nenávistné projevy, grooming, fake news, konspirační teorie, politická manipulace.“

Komentář: Probíhá informační a psychologická válka pravdy se lží. Skutečný záměr Bergogliova výroku je dosáhnout totální cenzury tak, aby nebyl dovolen žádný zdroj pravdivých informací. Jak zašifroval tento záměr?

Jednak ve výroku zneužil autoritu Boží. Dále si získal image, jako by napomínal vlastníky společností Big Tech, aby nehledě na zisk, očistili internet od dezinformací v zájmu obyčejných uživatelů. Ve skutečnosti za tím ale skrývá vybídku k absolutní cenzuře pravdy. Pod termínem nenávistné projevy, grooming, fake news, konspirační teorie, politická manipulace – totiž nemyslí skutečně lživou desinformaci, ale naopak, těmito termíny ocejchovává pravdivé zdroje informací. Toto je ďábelské mistrovství bergoglianismu. Toto je antikristovský duch, který sugestivně používá slova v opačném významu s cílem, aby vyřadil hlas pravdy. Proč je toto vše už zřejmé? Protože Bergoglio slouží systému lži a prosazuje dnes především vakcinaci, která je jedním z prostředků, jak dosáhnout cíle redukce lidstva. Kromě toho se Bergoglio zasazuje za prosazení podvodných lockdownů a jiných opatření v souvislosti s údajnou změnou klimatu. Rovněž v tomto měsíci započatou Synodou o synodalitě sleduje totální likvidaci církve a její převod v anticírkev New Age s uctíváním ďábla a démonů. To vše ale maskuje nejvznešenějšími náboženskými termíny a frázemi. Výroky Bergoglia musí být proto vždy rozšifrovány z takového zorného úhlu, kdo Bergoglio je a co ve skutečnosti sleduje. Moudrý člověk ví, že otrávený kořen vždy nese otrávené ovoce, i kdyby vypadalo krásně. Největší heretik a buřič proti Bohu, služebník lži a smrti, podvodník okupující papežský úřad, nevede duše cestou pravdy a spásy, ale vede je cestou lži do věčné záhuby.

Kdo mu věří a nechce slyšet pravdu, sám sebe už odsoudil.

Byzantský katolický patriarchát

26. 10. 2021

PodporteCFP QR 22 KAFE KÁVAS

Komentáře

Přidat komentář

Bezpečnostní kód Obnovit

Facebook komentáře