Facebook Twitter RSS

O CFP!  | 

Czech English French German Russian Spanish

ads

Asociace sdružení pro ochranu a rozvoj kulturního dědictví ČR

Hodnocení uživatelů:  / 0
NejhoršíNejlepší 

Co mají společného nádraží v Ústí nad Orlicí, bývalé lázně Kyselka u Karlových Varů a barokní dům ve Strančicích? Organizace, které bojují o záchranu těchto památek spojily síly a založily Asociaci sdružení pro

ochranu a rozvoj kulturního dědictví ČR (ASORKD).

„Reagujeme na iniciativu běžných lidí z regionů, kteří jsou patrioti, všímají si svého okolí a není jim lhostejný stav kulturního dědictví", říká Pavel P. Ries, dokumentarista a režisér, který byl na sobotní ustavující schůzi jednomyslně zvolen prezidentem Asociace. „Lidé nenacházejí oporu u lidí, kteří to mají v popisu práce. A lidem, kteří se snaží chránit své okolí, chceme pomáhat." Právě režisér Pavel P. Ries v lednu tohoto roku upozornil českou veřejnost na tristní stav bývalého lázeňského komplexu.

Viceprezident ASORKD a restaurátor hudebních nástrojů Petr Šefl nešetří kritikou nad činností organizací, které mají na ochranu kulturního dědictví dohlížet. „Ukazuje se, že legislativní nástroje, které jsou v ČR stanoveny pro ochranu kulturního dědictví země, nejsou správně a důsledně využívány a mnohdy neplní své poslání. Jestli se jedná o restaurování hudebního nástroje nebo historického mostu, jedná se vždy o památku a u té je nutné dodržovat principy restaurátorské etiky a stejně tak dodržovat zákony, které stát k jejich ochraně přijal."

Dalším viceprezidentem ASORKD byl zvolen Martin J. Kadrman, předseda o.s. Nádraží nedáme!, kterému se společně s Olgou Sommerovou a jejich sdružením podařilo zachránit nádražní budovu v Ústí nad Orlicí z roku 1874 před demolicí. Nyní se snaží, aby po prohlášení za kulturní památku byla budova zahrnuta do projektu modernizace trati a byla zrekonstruována. „Jednotlivci i sdružení nyní musí přesvědčovat orgány státní správy, že konkrétní objekt je cenný a není ve veřejném zájmu ho zdemolovat. Veřejnost tak supluje roli těchto úřadů. Změna tohoto systému je na zákonodárcích, my však chceme sjednotit síly a být důslednější v boji za ochranu kulturního dědictví naší země. Vytyčili jsme si několik cílů, pro jejichž naplnění jsme připraveni udělat nemožné", dodává Martin J. Kadrman.

Prezident Asociace Pavel P. Ries tyto cíle konkretizuje. „Jednou z prvních věcí, kterou se chceme zabývat, je naprostá devastace Karlova mostu při probíhající rekonstrukci. Disponujeme závažnými informacemi, které prokazují, že jsou porušovány zákony v takovém rozsahu, jaký nemá v evropském měřítku obdoby. V tuto chvíli informace analyzujeme a do čtrnácti dní svoláme tiskovou konferenci. Dále se budeme detailně zabývat účelovou devastací jednoho z architektonických pokladů západních Čech, bývalých lázní Kyselka. I v této souvislosti zpracováváme podkladový materiál, který bude zajímat nejen zákonodárce v obou komorách Parlamentu.

Členem ASORKD je Sdružení přátel studánky u kaple sv. Anny ve Straničicích. Jeho předsedkyně, Libuše Hrubá, poukazuje na kauzu barokního domu s č.p. 1 ve Strančicích (Praha-Východ), který by měl ustoupit developerskému projektu. Podnět na prohlášení budovy za KP podepsalo 11 z 15 zastupitelů obce. Ministerstvo kultury podnět zamítlo, protože se v jeho případu neobjevily „nové skutečnosti", které by odůvodňovaly prohlášení.

http://www.studanka-strancice.cz/kauza-cp1

ASORKD se také připravuje spojit s podobnými organizacemi v zemích Evropské unie. „V současné spojené Evropě to ani jinak nelze. Chceme-li dosáhnout hmatatelných výsledků, budeme muset kooperovat s organizacemi zejména ze starých členských zemí", uzavírá Martin J. Kadrman.

 

 

Podpořte CFP QR Kód ŽLUTÁ oranžová

 

Facebook komentáře