Facebook Twitter RSS

O CFP!  | 

Czech English French German Russian Spanish

ads

7 herezí Františka (dodatek ke Korekci)

Hodnocení uživatelů:  / 2
NejhoršíNejlepší 

Signatáři „Korekce“ poukázali na 7 herezí. Položme základní otázky:

1) Jaký duch je za Františkem a co sleduje?

Je to duch antikrista a sleduje zavedení pekla na zemi i pekla po smrti.

2) Jsou uvedené hereze Františka v „Korekci“ opravdu herezemi?

Ano! Jsou to jasné hereze popírající podstatu křesťanské víry, která je postavena na Písmu svatém a Tradici.

  • 7-herezi-frantiska-dodatek-ke-korekci

3) Jaký je správný postoj katolické církve vůči heretikům?

Každý heretik musí být napomenut, a pokud nekoná pokání, musí být vyloučen z církve.

4) Jak se staví katolická církev k papežům – heretikům?

V minulosti byl papež Honorius I. posmrtně vyloučen z církve, ačkoliv se nedopustil tak velkých herezí, jakých se dopouští František. Věroučná bula Cum Ex Apostolatus Officio papeže Pavla IV. (1559) vyjadřuje, že kněz, biskup či papež, pokud se dopustí hereze, je tím samým vyloučen z církve. Takového papeže věřící nesmí poslouchat, jinak mají účast na jeho herezi. Hierarcha – heretik okupuje církevní úřad nezákonně a všechno, co koná, je neplatné a neúčinné.

5) Co říká Boží slovo na toho, kdo vědomě hlásá hereze?

„... budiž proklet! ...Jestliže vám někdo hlásá jiné evangelium než to, které jste přijali, budiž proklet!“ (Gal 1,8-9) Toto prokletí dopadlo i na heresiarchu a neplatného papeže Františka!

František zneužívá nejvyšší úřad k sebezničení křesťanství. O tom svědčí i ovoce. Každý katolík je proto povinen se od neplatného papeže oddělit a netvořit s ním ani v liturgii vnitřní jednotu. Každý kněz, pokud by chtěl dále v liturgii zmiňovat Františka, musel by místo: „v jednotě“, říkat: „modleme se za“, ale nejlépe ještě dodat: „za obrácení a odchod z úřadu neplatného papeže Františka“. Pokud zatím kněží nemají odvahu k tomuto kroku, ať je katolíci povzbudí. Do té doby, než kněz změní formulaci, ať věřící polohlasem při vyslovení jména pseudopapeže Františka poví: „anathema“. Tím se vědomě oddělí od prokletí, které je na Františkovi.

Člověk, který líbá nohy morálně zvrhlým a démony svázaným lidem, který prosazuje islamizaci do každé farnosti, který se nikdy nezastal devastovaných a rodičům kradených dětí, který se dokonce nikdy nezastal ani pronásledovaných křesťanů a který naopak ještě i ruší přirozené a Boží zákony, musí být věřícími donucen k odstoupení z úřadu! Všichni kardinálové a biskupové, kteří s ním tvořili jednotu, musí konat veřejné pokání anebo rovněž odstoupit.

Co říká Pán Ježíš na adresu Františka a jeho nejbližších spolupracovníků? „Chcete mě zabít... Váš otec je ďábel... Když mluví, nemůže jinak než lhát, protože je lhář a otec lži!“ (J 8,38-44)

Celá islamizační kampaň Františka je veřejnou demagogií a hrubým lhaním, když mluví, nemůže jinak než lhát, a suverénně popírat realitu. Ale jeho lež bude stát životy tisíce Evropanů a zničení spasitelné víry!

František je falešný prorok s duchem antikrista. Svými herezemi v exhortaci mění myšlení katolíků. De facto zrušil těžký hřích. Kdo měl pravdivé vědomí hříchu, které ho vedlo k pokání, dostává ducha antipokání a už hřích za hřích nepokládá. Proto už ani nepotřebuje Spasitele. A tento postoj je postojem duchovní sebevraždy, jejímž koncem je věčné zavržení v pekle.

+ Eliáš

Patriarcha Byzantského katolického patriarchátu

+ Metoděj OSBMr + Timotej OSBMr

Biskupové sekretáři

1. 10. 2017

Facebook komentáře