Facebook Twitter RSS

O CFP!  | 

Czech English French German Russian Spanish

ads

16 důvodů proč volit ČPS

Hodnocení uživatelů:  / 0
NejhoršíNejlepší 

V těchto 16 důvodech se Vás pokusíme přesvědčit proč je ČPS nejlepší vobou pro budoucnost našeho státu. Jsme piráty jen podle názvu, ti skuteční piráti ve sněmovně již sedí.

1. ČPS nepovažuje dělení na levici a pravici za vhodné pro 21. století. Členové ČPS zabírají názorové spektrum nejen vlevo, vpravo a uprostřed, ale také vepředu, vzadu, nahoře i dole! Důležité je, že ČPS je stranou liberální.

2. Podíl hlasů pro neparlamentní strany ve volbách do Evropského parlamentu činil 22,29%. Toto považujeme za signál pro občany, že změna je možná. Pokuste se volbou neparlamentní strany narušit klientelistický smrádek typický pro dosavadní způsob vedení politiky velkými stranami.

3. Nenechte se ovlivnit průzkumy veřejného mínění a volte podle svého přesvědčení, sami tak rozhodněte, kolik procent komu náleží. Opravdu i Vy můžete něco změnit!

4. Volební pat - Média vzhledem k vývoji předvolebních prognóz již dnes předpokládají vznik variace na opoziční smlouvu nebo velké koalice. Volbou ODSČSSD, váš hlas nic nezmění.

5. ČPS se usnesla, že pro volby v roce 2009 nevstoupí do žádné předvolební ani povolební koalice. ČPS již v červenci odmítla nabídku Strany zelených. Naším cílem není další povolební krize ani vzdát se zodpovědnosti, ale naopak změnit podobu stávající politiky. Chceme si zachovat možnost hlasovat podle svého programu.

6. ČPS je přesvědčena, že transparentní hospodaření a povinné zveřejňování obchodních smluv mezi veřejnými institucemi a komerčními subjekty dokáže ušetřit 20-25% z veřejných rozpočtů. V kontextu státního rozpočtu to znamená úsporu 200-250 mld. Kč. Přibližně tato suma jde podle Transparency International každoročně na vrub nehospodárnosti a skrytým korupčním výdajům státních úředníků. V dnešní situaci hospodářského poklesu by ušetření této sumy znamenalo vyrovnaný rozpočet, který ČPS také podporuje.

7. Chceme prosazovat maximální využití moderních technologií pro přístup k informacím a kontrolu veřejné správy. Chceme zodpovědnost úředníků za jejich práci a co nejjednodušší agendu na úřadech. Bez uvedení služebního zákona do praxe budou někteří úředníci mít nadále tendenci upřednostňovat vlastní zájem před výkonem úřadu.

8. Přímá demokracie a decentralizace moci. ČPS je přesvědčena, že v informační společnosti lze plně využít prvků přímé demokracie a tak umožnit převzetí vyšší odpovědnosti za mocenské rozhodování občany.

9. Požadujeme přímou volbu vysokých státních úředníků. ČPS požaduje také odvolatelnost všech veřejných představitelů volených občany v přímé volbě.

10. Jako naplnění požadavku ČPS na existenci malého, efektivního a výkonného státu požadujeme maximální přesun pravomocí z mocenského centra na místní úroveň.

11. Internet musí zůstat svobodný a nesmí být omezován, vždyť je to i Vaše moře! Jakékoli omezování internetové komunikace a využívaných internetových technologií znamená i omezování svobody informací a práva na ně. Svobodné informace jsou podstatou svobody projevu jako základu liberální demokracie. Síťová neutralita zakládá novou občanskou společnost.

12. Jakékoli monitorování či sledování občanů musí být striktně regulováno a kontrolováno. Omezování či sledování osoby jak na internetu, tak i v reálu musí být soudně přikázáno. Je neakceptovatelné, aby s občanem, a to z jakýchkoliv důvodů, bylo nakládáno, jako s potenciálním pachatelem trestného činu, nebo aby o něm byly uchovávány informace, které přímo nesouvisejí s fungováním liberálně demokratického státu.

13. ČPS dále prosazuje dekriminalizaci sdílení děl v elektronické podobě za účelem nekomerčního užití (přestupkové řízení namísto přemrštěných trestů). Zábavní průmysl požaduje zostření trestů za sdílení uměleckých děl. V důsledku ale chce po státu, aby represivně udržoval cenovou hladinu jeho produkce, protože velké společnosti zábavního průmyslu nehodlají měnit svůj umírající obchodní model. Je nemorální, aby stát násilně napravoval to, že někomu ujel vlak. Dělají z nás piráty, tak nás mají mít...

14. ČPS také prosazuje plnou transparenci přerozdělování příjmů a provozních nákladů Ochraného svazu autorského, zrušení některých absurdních autorských poplatků (např. za veřejnou produkci obsahu placeného z reklamy - komerční TV a rádia). A úpravu poplatků za paměťová média apod. Ačkoli uložíte na DVD vaší amatérskou tvorbu, přesto z Vás dělají potenciálního piráta.

15. ČPS nejsou striktně zelení, ale ani ekologičtí ignoranti - ochranu životního prostředí bereme jako důležitou součást lidského života. Za nejlepší nástroj v boji proti devastaci planety považujeme moderní technologie. Proto chceme více peněz pro vědu a výzkum.

16. Jadernou energii i přes všechna její rizika považujeme za v současné době jediný známý nástroj využitelný proti možné energetické krizi. Považujeme ale za nutné jí ve stále větší a možné míře doplňovat energií vyrobenou z obnovitelných zdrojů. Jaderná energie ale nesmí zůstat jediným a fatálním řešením a brzdit tak vývoj čistších možností výroby elektrické energie.

 

Facebook komentáře