Facebook Twitter RSS

O CFP!  | 

Czech English French German Russian Spanish

ads

100. jubileum České republiky

Hodnocení uživatelů:  / 3
NejhoršíNejlepší 

Prezident ČR M. Zeman a nová vláda ČR

Kard. Dominik Duka a biskupové ČR

100. jubileum České republiky

(iniciativa)

V roce 2018 si připomeneme 100. jubileum založení naší samostatné republiky.

Byzantský katolický patriarchát (BKP) navrhuje vytýčení obrodného programu s heslem: „Obnova rodiny = obnova národa“.

  • 100-jubileum-ceske-republiky

V šesti význačných dnech v tomto jubilejním roce ať jsou konány národní manifestace, a to ve všech krajských městech:

2. 4. – státní svátek – Pondělí velikonoční

5. 7. – národní svátek sv. Cyrila a Metoděje

6. 7. – národní svátek Mistra Jana Husa (manifestace jen v Praze)

28. 9. – národní svátek sv. Václava

28. 10. – 100. výročí vzniku republiky

26. 12. – druhý svátek vánoční

Řečnické projevy by měli přednést představitelé krajů, ale i vlasteneckých a křesťanských hnutí. Očekává se podpora a účast škol, místních závodů, organizací, politických stran, národopisných souborů – folklórních a krojovaných kapel, tanečních a pěveckých souborů například z Valašska, Moravského Slovácka, Chodska, Jihočeska, Vysočiny... Rovněž by manifestaci měly podpořit i křesťanské pěvecké sbory spolu s tradičními procesími i s korouhvemi, s kterými se naši předkové zúčastňovali poutí a prosebných průvodů do polí (např. na sv. Marka, průvod o Božím Těle...). Manifestační průvod by pak prošel krajským městem s cílem národního i morálního povznesení českého národa.

Je zahanbující, že v Praze každoročně konají průvody a manifestace jen gayové a neziskovky.

Národovci a křesťané nesmí zůstat pasivní!

BKP vybízí české biskupy, aby splnili svou úlohu, zapojili kněze a věřící a podpořili v jubilejním roce proces morální i národní obrody. Rovněž vyzvěte věřící k obnově modlitby v rodině, a to v jednotném čase mezi 20-21. hodinou. Tím povzbudíte i ty, kteří se už od svatováclavské iniciativy modlí růženec za národ.

V české hymně zpíváme: „Kde domov můj?“ Kéž se nám domovem stane náš národ i rodina!

+ Eliáš

Patriarcha Byzantského katolického patriarchátu

+ Metoděj OSBMr + Timotej OSBMr

Biskupové sekretáři

22. 12. 2017

PS: Byzantský katolický patriarchát (BKP) je v současném křesťanském světě duchovní i morální autoritou. Zastává postoj „sede vacante“ z důvodu obrany pravd katolické víry.

Kopie iniciativy:

Vládě SR

Vládě Polska

Vládě Maďarska

Facebook komentáře