Facebook Twitter RSS

O CFP!  | 

ads

Začala Světová válka!

Ne nechci šířit poplašnou zprávu, protože zmíněná válka ještě není tou, které se téměř všichni obáváme /…jsou i tací, kteří se na ni těší, ale o těch raději nemluvme, to už nejsou lidé/.

Pozorováno čistě faktograficky, můžeme vidět rozpolcení světa v mnohých rovinách.

Máme tu tzv. politickou korektnost, která hlásá, že je nutné bez lítosti obětovat vše staré ve prospěch nového. Proti tomu stojí snaha ctít určité hodnoty a principy, na nichž lidská civilizace po generace stála, žila a rozvíjela se.

Máme tu na jedné straně snahy o masovější produkci i spotřebu, neustávající zvyšování obého - na straně druhé se ozývají hlasy nabádající ke střídmosti.

Máme tu snahu o ještě masívnější zavedení elektronizace a naproti tomu snahu o návrat k přírodnějšímu postoji k životu a světu.

  • zacala-svetova-valka

 

Máme tu snahu stále zvyšovat porodnost, nebo ji alespoň udržet a na straně druhé hlasy o přelidnění planety, které povede k hladu a nedostatku surovin i energií.

Máme tu snahu o obnovení významu rodiny, jako stavebního prvku společnosti a naproti tomu snahy o vytvoření svazků, které již nestojí na muži a ženě, ale na různých sexuálních úchylkách a experimentech.

Máme tu snahy o vytvoření megaspolečností v nichž identita států a národů zanikne, ale naproti tomu různé malé státy, dříve pohlcené většími, bojují o samostatnost, aby se pak dobrovolně nechaly pohltit EU v domnění, že v ní zůstanou samostatní.

Máme tu různá náboženství, která se chtějí prosadit jako ústřední - Islám, Judaismus a nenápadně i některá malá náboženství. Máme tu křesťanství, které po generace hájilo svou víru proti Islámu a dnes mu dobrovolně ustupuje a sklání se před ním až doslova v patolízalském projevu. Naproti tomu se znovu a znovu obnažují různé zvrácenosti ve všech náboženstvích ale současně i slabost ateismu, kterému chybí nějaký vzdálený cíl, který by jej vedl k nějakým vyšším horizontům. A bez cíle každá cesta ztratí smysl, unaví, vyčerpá a nakonec zahubí poutníka, který po ní v naději vyšel.

Svět je plný různých protikladů. Zdá se, že vše stojí proti všemu. Když se ale na věci podíváme s odstupem, vyvstane mnohem jednodušší schéma.

Již dlouho je lidstvo manipulováno těmi, kdo mají moc. Jistě se to děje od nepaměti, ale nyní nastala změna - jako by se roztrhla šedá blána, která skrývala mnohé pod povrchem. Tímto odkrýváním skrytého obsahu se lidstvo stává vědomější a zjišťuje s úžasem, úlekem a rozhořčením, jak neuvěřitelně bylo manipulováno, znásilňováno, obelháváno a využíváno.

Nejen že jej neustále vysávají mocní a už mu neodebírají jen ,,desátky“ jako za temného středověku, ale spíše padesátky a osmdesátky, takže se práce jednotlivce stává bezezbytku nevolnictvím, porobou a skrytým otroctvím.

Nyní ale s hrůzou zjišťujeme, že jsme nelítostně otravováni potravinami, léky a různou chemií, takže jsme na úrovni laboratorních krys, na nichž si jakýsi světový Mengele se svým zvráceným nadšením zkouší své bezcitné experimenty.

Najednou zjišťujeme, že historie, jak nám byla předkládána, je jen velkou lží, která měla zastírat, že znásilňovat, prznit a vysávat není třeba jen jednotlivce, ale že to lze dělat docela jednoduše a hlavně úspěšně s celými národy. Války, při nichž hynou miliony lidí, jsou jen zábavou mocných a jejich nástrojem k většímu kapitálu, moci a ješitnosti.

Každý den se nám otevírají nové skryté stránky temné a lživé minulosti i přítomnosti. Když se na ten kvas podíváme nějak zjednodušeně, zjistíme, že tu máme vlastně jen dva ,,světonázory“. Jeden je ryze antagonistický, chladně egoistický a vypočítavý. Kalkuluje na zisk a nepočítá oběti. Jde mu jen o výsledek a nezáleží mu na tom, jakým způsobem jej dosáhne. V tomto ,,matematickém“ postoji je pojem ,,člověk“ jen vnější frází, ve skutečnosti je však jen materiálem, surovinou, prostředkem, něčím, co nemá duši, dá se přepočítat na peníze a po miliónech použít jako stavební materiál na sebeoslavné pomníky mocných.

Naproti tomu druhý postoj, můžeme jej nazvat ,,přirozeně lidský“/nikoliv ale ,,sluníčkářsky předstíraně lidský“ - což je jen kamufláž a další přetvářka/, znovu objevuje zaprášené a téměř zapomenuté základní pojmy spojené s obsahem slov ,,člověk“, ,,lidstvo“. Jsou to pojmy rodina, vlast, národ, ale současně i pravda, morálka, čest, čestnost, charakter. Teprve tento obyčejně lidský postoj svým protikladem a odporem k postoji prvnímu vytváří ,,pozorovací pole“, válečné pole, na němž jsou pro pozorovatele zvrhlosti a zkaženost ,,moderní cesty“ konečně viditelné. Naše současná doba tak odhaluje a zviditelňuje zkaženost té předešlé. Té doby, kdy jsme jako ,,tupé stádo“ kráčeli vstříc pěkně znějícím slovům, které teprve nyní vnímáme jen jako fráze s vylhaným obsahem.

Naše doba tedy není jen bojem pro a proti islamizaci, materializaci, konzumu, chemizaci, očipování, ztrátu národní i lidské hrdosti a jakýchkoliv hodnot. Naše doba je ve skutečnosti válkou mezi DOBREM a ZLEM v tom nejzákladnějším pojetí. Když odložíme všechny fráze, které před sebou drží politici, multikulti, korektní, vládnoucí, ale i náboženští. Když separujeme všechna jejich krásná a vznešená označení, nakonec dojdeme jen k tomuto základnímu a syrovému dělení: DOBRO a ZLO. Přičemž nejde o pojmenování, ale o výsledek – o konečný CÍL. Dobro vždy vede k dobru všech zúčastněných a to nikdy ne na úkor někoho. Zlo naopak chce dosáhnout svého osobního sobeckého ,,dobra“ za cenu zla a bolesti pro jiné. Proto vždy pohlížejme až na konec každé snahy, je-li tam bolest, rozvrat, utrpení, ponižování lidí, ztráta jejich důstojnosti, rozvrat společnosti, rodiny i osobnosti člověka a jeho víry a důvěry – pak to NIKDY NENÍ DOBRO!

I současná náboženství jsou podrobena tomuto třídění. Náboženství, které skutečně vede k Bohu, ať již Jej nazývá jakkoliv, musí vždy ctít svobodný vývoj všech individualit bez jakéhokoliv znásilňování a manipulací. Bez dogmat, nepochopitelných vysvětlení, nelogických příkazů a protilidských slibů. Takové zcela volné a svobodné náboženství bez omezení lidské individuality a bez dogmat dnes těžko někde nalezneme.

Samotná nejhlubší lidská podstata touží po míru, po harmonii, po souzvuku s přírodou, zeměkoulí, vesmírem i širokým pojmem ,,lidstvo“. Pokud…už i tato nejniternější podstata člověka také není nakažena hnilobou světa, pokud už není zkažené samotné jádro člověka. A zkazit toto jádro je cílem ,,politiky“, manipulací, demagogií a lží – nástrojů, které mocní s rozkoší používají.

Současná světová válka je ve skutečnosti válkou o lidskou podstatu, o lidskou duši, která se v tomto boji o morální hodnoty života buď vzpamatuje a bojem zesílí, nebo padne do rozkladu ke kterému ,,temná strana síly“ /Hvězdné války/ svět žene. Je to boj na život a na smrt. O budoucnost skutečného ,,člověka“, nebo sestup k nevolníkovi bez vůle, inteligence, vlastních názorů, k poločlověku, který druhově nemůže být zvířetem, ale již nedokáže být ani člověkem.

Naši dnes zjevenou bídu jsme sami ,,dopustili“ svou dřívější nečinností, leností, přehnanou tolerancí k úchylkám a nenormálnostem. Temná strana dobře zná naše slabosti, a proto je dobře zná i každý vládce, politik i náboženský svůdce. Znají je a rádi je používají. ,,Chléb a hry“ platilo na lid již ve starověkém Římě, že se dnes použije ,,konzum a zábava“ je pouze změna slov, ale ne obsahu. Rádi jsme v lenosti přenechali svá práva politikům a vládcům, rádi jsme se nechali ohlupovat reklamou a nakupovali každý ztužovač sexu či zkrášlovač vnějšku, které nám obrazovka nabízí. O nitro člověka už nikomu nejde, jakoby už ani neexistovalo. Ale člověk není jen penál, on je to, co je v něm. Rádi nasajeme názory ,,odborníků“, protože jsme líní si udělat svoje. Chceme se ,,bavit“, nechceme slyšet o problémech, to ať řeší jiní, my chceme žít jen ve smíchu, popíjet kolu, poskakovat v rytmu hlučné hudby a věřit, že vše bude OK, aniž pro to hneme prstem. Stalo se z nás stádo. Naštěstí se uprostřed spokojeného přežvykování začíná ozývat i zoufalé bučení těch, kteří vidí propast, do níž šťastně klusáme.

Cesta prohlédnutí je bolestná a proto často odmítaná. Kdo si chce dobrovolně přiznat, že je členem stáda? Kdo si chce přiznat, že členem stáda už není ,,člověk“, ale cosi tupého s malou inteligencí? Takové přiznání dokáže jen člověk s vlastní hrdostí a sebeúctou, nikdy ne slaboch. A velký člověk, který prohlédne, se zastydí a změní svůj postoj, poučí se a změní své cesty.

Otázka dneška, ale i zítřka pro každého z nás je:

Na kterou stranu se přidáš, člověče, kam jde tvá cesta, co je cílem tvé existence?

Nepromarněme tuto příležitost, věřím, že je zcela zásadní a proto se již nikdy nemusí zopakovat.

Jde skutečně o ,,vše“ pro jednoho každého z nás a když se pak ,,sečteme“ – jde o lidstvo….

Pokud prohrajeme tuto ,,válku ducha“, pak prohrajeme i každou další, kterou svět zákonitě přinese. Ale v tom případě nás ,,nebude škoda“, budeme nahrazeni agresivnějším druhem, který umí lépe využít situaci a vytěžit z ní pro sebe svůj užitek. To je zákon přírody. Slabý a líný musí být nahrazen aktivním, který vůbec nemusí být ,,lepším“, ale jen dravějším…

Jenže i v tom musí být v přírodě rovnováha, protože až tygr sežere všechny kozy, čím se bude živit? Dokáže se přeorientovat na trávu? Těžko! Ale to už může být otázka pro naše nástupce. I pro ně však může být vítězství – vlastně jen prohrou a začátkem i jejich konce.

ZF

http://cozivotdal.eu/

PodporteCFP QR 22 KAFE KÁVAS

Komentáře

Komentáře  

#3 jan.jan55@seznam.cz 2016-05-16 23:21
Skvěle napsáno, děkuji.
Citovat
#2 rudla.kovanda@email.cz 2016-05-16 14:14
Je opravdu k pláči sledovat jak jde lidské stádo vstříc"Zemskému koncentračnímu táboru",ale jak si s tím poradit!?
Přirozené"zvířecí"ego je pořád silnější než lidský rozum,což vidíme denně od batolete až po stáři.A vyjímek z této stádové sobecké pospolitosti je opravdu málo.Na to musi přijít každý sám,jinak se nic nezmění-a to je největší problém.
Jinak děkuji za pěkný článek.
Citovat
#1 damirr@volny.cz 2016-05-16 07:54
Velmi dobrý a věcný článek pro každého z nás, kterým není lhostejné počínání "mocných". Jsme opravdu ve "válce" s ideologiemi vládnoucích nestvůr a proto bychom se všichni měli sjednotit proti "oklešťování" svobod člověka a celého lidstva, kterému je dnes předhazován falešný pohled na život kulturní i náboženský, ale i svět konzumu a falešné politiky. Dnes vládnou jen zrádci lidstva v "rouše beránčím". Jsou spíše vyslanci satana a jeho dílo se nám jeví jako představa "dobra". Ovšem je to jen zlo v převleku.
Citovat

Přidat komentář

Bezpečnostní kód Obnovit

Facebook komentáře