Facebook Twitter RSS

O CFP!  | 

ads

Válka je kšeft (War Is A Racket)

Třídní boj na místo války!
Ve válce se ztráty na životech počítají v dolarech, a proto má z válek několik málo lidí obrovský profit. Kdo jsou ti lidé, kteří mají z války zisky? Výrobci munice, zbraní a válečného průmyslu. Ale také výrobci vojenských zakázek, kteří vyrábějí oblečení, boty, letadla a lodě nebo produkují suroviny nezbytné k válčení jako jsou ocel, měď, uhlí a nikl.

  • valka-je-kseft-war-is-a-racket

„Válčit za mír je jako souložit za panenství."
George Carlin, komik a sociální kritik

Kdo na válce vydělává?
Účast Spojených států na světových válkách vyšly na 52.000.000 dolarů.

Firma Du Pont v období 1910 – 1914 vydělávala ročně 6.000.000 dolarů. Samozřejmě průměrný roční zisk během válečných let 1914 – 1918 znamenal pro tuto firmu 58.000.000 dolarů ročně. Tedy téměř desetkrát více než v míru. Celkově to tedy znamená zvýšení zisku o více než 950 procent.

United States Steel měla během pětiletého období před válkou roční zisky zhruba 105.000.000 dolarů. V průběhu války 1914 – 1918 vzrostly její zisky zásluhou válečných zakázek na 240.000.000 dolarů za rok.

Central Leather měla v období tří let před válkou zisky 3.500.000 dolarů. Tedy přibližně 1.167.000 dolarů ročně. Ale například v roce 1916 její zisky činily 15.000.000 dolarů. To znamená nárůst 1.100 procent.

Chemical Company měla v průměru zisk za období tří let před válkou o trochu více než 800.000 dolarů ročně. Přišla válka a zisk se tak zvýšil na 12.000.000 dolarů, což je skok až o 1.400 procent.

Podle informací ze senátního tisku č. 259 podal 65 kongres zprávu o zisku právnických osob a vládních příjmech. Zisky narostly jen z balíren masa na 122 procent, bavlny na 153 procent, oděvní výroba na 299 procent, ocelárny na 49 procent, producentů uhlí na 340 procent. A to vše během války, kdy zisky takových podniků neklesaly pod 25 procent.

Válku milují výrobci bot a oděvů, protože přináší obchod a abnormální zisky. Stejně tak milují válku výrobci munice a výrobci výzbroje, letadel nebo lodí. V souvislosti se zisky nesmíme zapomenout ani na bankéře, kteří financovali světovou válku.

Ačkoliv společnosti možná zvýšili své zisky o 300, 600 nebo 1.600 procent, tak to byli vojáci, kteří svůj pot a krev měnili do zlata ve prospěch kapitálu v období světových válek.
Uvádí se, že z celkových nákladů Spojených států v hodnotě 52.000.000.000 dolarů, bylo vynaloženo 38.000.000.000 dolarů na samotnou válku, kde tyto výdaje přinesly 16.000.000.000 dolarů v podobě zisku pro jednotlivé společnosti a banky.

Kdo platí účty?
My všichni ze svých daní platíme válku. Také od bank jsme nakupovali dluhopisy Liberty za 100 dolarů a prodávali pod cenou zpět za 84 nebo 86 dolarů.
Nikdy nezapomínejte na to, kolik obětí zaplatilo životem za válku. Kolik psychicky a fyzicky zraněných si válka vyžádala, kdy mnozí lidi zaplatili svým zdravím válečné zisky. Nezapomínejme ani na to kolik ve skutečnosti zlomených srdcí rodin válka způsobila.

Je vhodné připomenout jak byla propaganda využita v 2. světové válce. Kolik duchovních se zapojilo do války s křikem: „Zabít Němce, Bůh je na naší straně!" nebo „Je to jeho vůle, že Němci budou zabiti!" A v Německu zase dobří pastýři využívali Němce k zabíjení spojenců, aby potěšili toho stejného Boha. To bylo také součástí obecné propagandy.

Vojáci si tedy opravdu nakoupili v 1. světové válce kolem 2.000.000.000 Liberty dluhopisů. Tímto nevědomky totiž oni sami přispívali svými dolary do zisků muničních výrobců a bankéřů, stavitelů lodí a spekulantů.

Do pekla s válkou!

Dejte příště kapitálu a průmyslu třicet dnů na rozmyšlenou a zjistíte, že nebude žádná válka. Kapitál má stále velké slovo. Cena a zisk tvoří jeho myšlení, a ti kteří byli v politice a armádě zvoleni do funkcí nakonec musejí plnit jejich rozkazy.

Kapitál se bude neustále snažit zvyšovat svoje zisky výrobou zbraní, válečných letadel a bitevních lodí, smrtících chemikálií a plynů. A pro vojáky jsou to samozřejmě uniformy, což znamená pro další výrobce také válečné zisky.

Bude výhodnější, když budeme veškeré zdroje využívat pro konstruktivní práci při budování větší prosperity pro všechny národy. Tím, že budeme dělat užitečnou práci, tak můžeme pro společnost vydělávat více peněz, než ve válce pro kapitál.

Takže do pekla s válkou!

Major General Smedley Butler
Třídní boj na místo války!

zdroj: http://pavelherman.blog.idnes.cz/c/383132/Valka-je-kseft-War-Is-A-Racket.html

PodporteCFP QR 22 KAFE KÁVAS

Komentáře

Přidat komentář

Bezpečnostní kód Obnovit

Facebook komentáře