Facebook Twitter RSS

O CFP!  | 

ads

Operace Vlasov

KOB - Koncepce Občanské Bezpečnosti

Pro informaci těm, kteří... zapomínají na poučení z historie.

1. srpna 1946 byl na dvoře věznice Butyr oběšen zrádce generál Andrej Vlasov a jeho komplicové.
Z rozsudku: Předběžným a soudním šetřením bylo zjištěno, že:

  • operace-vlasov

Obžalovaní VLASOV, MALYŠKIN, ŽILENKOV, TRUKHIN, ZAKUTNY, MEANDROV, MALTSEV, BLAGOVESHCHENSKY, BUNYACHENKO, ZVEREV, KORBUKOV a SHATOV, kteří byli příslušníky Rudé armády a byli protisovětští, ve vypjatém období pro Sovětský svaz během Velké vlastenecké války porušili vojenskou přísahu, zradili svou socialistickou vlast a v různých obdobích dobrovolně přešli na stranu německých fašistických sil.

Zatímco na straně nepřítele všichni obžalovaní v čele s Vlasovem prováděli v letech 1941-1943 rozsáhlou vlastizrádnou činnost zaměřenou na ozbrojený boj proti Sovětskému svazu na pokyn vedoucích představitelů německé fašistické vlády a v roce 1944 se Vlasov, Žilenkov, Truchin, Malyškin, Zakutnyj, Meandrov, Buňačenko a další připojili k Himmlerově tzv. "Výbor pro osvobození národů Ruska" a na pokyn německé rozvědky vytvořil z řady bývalých bělogvardějců, kriminálníků, nacionalistů a dalších protisovětských živlů ozbrojené skupiny a pojmenoval je "Ruská osvobozenecká armáda" (ROA); organizoval špionáž a sabotáže v týlu sovětské armády, vraždy důstojníků a vojáků Rudé armády a připravoval teroristické akce proti vedoucím představitelům VKP(b) a sovětské vládě.

Obžalovaný Vlasov a jeho komplicové měli za pomoci Němců za konečný cíl svržení sovětské vlády, likvidaci socialistického zřízení a vytvoření fašistického státu na území Sovětského svazu. K provádění své trestné činnosti dostávali VLASOV a všichni jeho komplicové potřebné materiální prostředky a výzbroj od německého vrchního velení a veškerou jejich praktickou činnost řídil Himmler a jeho pomocníci.

Důkazy shromážděnými ve věci a osobními doznáními obžalovaných v přípravném řízení i u soudu byla prokázána následující konkrétní vlastizrádná činnost každého z obžalovaných:

1). 1. V červenci 1942 VLASOV jako zástupce velitele vojsk Volchovského frontu a zároveň velitel 2. úderné armády téhož frontu, nacházející se v Lubanském okrese, na základě svého protisovětského smýšlení zradil svou vlast a přešel k německo-fašistickým vojskům, vyzradil Němcům tajné údaje o plánech sovětského velení a pomluvil sovětskou vládu a týl Sovětského svazu. Krátce nato VLASOV souhlasil s německým velením, aby vedl jednotky takzvané "ruské armády", které Němci formovali, a zároveň vyjádřil přání být součástí budoucí "ruské vlády" a jednal s odpovědnými představiteli německého ministerstva [311] zahraničí o rozdělení Sovětského svazu.

V prosinci 1942 VLASOV spolu s dalšími zrádci vlasti na pokyn německého vojenského velení a německé rozvědky vytvořil takzvaný "Ruský výbor", jehož cílem bylo svržení sovětského státního zřízení a nastolení fašistického režimu v SSSR. V čele tohoto "výboru" VLASOV verboval z řad nepřátelských živlů své stoupence, vydával protisovětské letáky pro Rudou armádu a obyvatelstvo SSSR, objížděl tábory, kde byli drženi sovětští váleční zajatci, a celý okupovaný Sovětský svaz a vyzýval sovětské občany k ozbrojenému boji proti sovětské vládě a Rudé armádě.

Koncem roku 1944 VLASOV na pokyn německé zpravodajské služby a osobně Himmlera sjednotil bělogvardějské organizace existující na území Německa a spolu s nejbližšími komplici - zrádci TRUCHINEM, MALYŠKINEM, ŽILENKOVEM a ZÁKUTNÝM stanul v čele takzvaného "Výboru pro osvobození národů Ruska" (KONR), vytvořeného Němci.

S cílem uchvátit moc v SSSR za pomoci Němců zformoval VLASOV pod vedením fašistů takzvanou "Ruskou osvobozeneckou armádu" z řad bělogvardějců, zločinců a zrádců rodné země, organizoval špionáž a diverze v týlu sovětských vojsk a připravoval teroristické akce proti šéfům sovětské vlády. VLASOV, který vedl nábor sovětských válečných zajatců do takzvané "ROA", popravoval osoby podezřelé z antifašistické činnosti a osobně schvaloval rozsudky smrti.

Když byl Hitlerovým rozkazem jmenován vrchním velitelem takzvané "ROA", vyslal jím zformované vojenské jednotky na frontu k bojovým operacím proti sovětským silám.

V roce 1944 vstoupil VLASOV kromě Himmlera do osobního kriminálního kontaktu s Göringem, Goebbelsem a Ribbentropem, jednal s nimi a společně načrtli opatření k posílení aktivit proti SSSR.

Po porážce a kapitulaci hitlerovského Německa se Vlasov spolu se svými komplici pokusil uprchnout do oblasti obsazené americkými vojsky, aby pokračoval v boji proti Sovětskému svazu, ale byl zajat jednotkami Rudé armády...

Na základě výše uvedených skutečností Vojenský výbor Nejvyššího soudu SSSR rozhoduje: Uznat obvinění vznesená proti VLASOVOVI, ŽILENKOVOVI, MALYŠKINOVI, TRUCHINOVI, BLAGOVESHENSKOMU, ZAKUTNOJOVI, MEANDROVOVI, MALCEVOVI, BUJAČENKOVI, ZVEREVOVI, KORBUKOVI a ŠATOVOVI za zločiny, kterých se dopustili podle čl. 1 výnosu prezidia Nejvyššího sovětu SSSR [312] ze dne 19. dubna 1943 a čl. 58-16, 58-8, 58-9, 58-10ч. NI 58-11 trestního zákoníku RSFSR prokázáno.

Řídí se články. 319-320 trestního řádu RSFSR, Vojenský senát Nejvyššího soudu SSSR.

Rozhodnuto: Zbavit vojenských hodností
1. VLASOV - generálporučík,
2. MALYŠKIN - generálmajor,
3. ŽILENKOV - brigádní komisař,
4. TRUKHIN - generálmajor,
5. Generálmajor Blagoveshchensky z pobřežní stráže,
6. ZAKUTNY - plukovník,
7. MALTSEV - plukovník,
8. BUNYACHENKO - plukovník,
9. ZVEREV - plukovník,
10. MEANDROV - plukovník,
11. KORBUKOV - podplukovník,
12. ŠATOVATOV - podplukovník
- a na základě článku 1 výnosu prezidia Nejvyššího sovětu SSSR ze dne 19. dubna 1943:
1. VLASOV Andrej Andrejevič,
2. Vasilij Fjodorovič MALYŠKIN,
3. Georgij Nikolajevič Žilenkov,
4. Fjodor Ivanovič TRUCHIN,
5. Ivan Aleksejevič BLAGOVEŠČENSKÝ,
6. Dmitrij Jefimovič Zakutnyj,
7. Viktor Ivanovič MALCEV,
8. BUYACHENKO Sergej Kuzmič,
9. Grigorij Alexandrovič ZVEREV,
10. Michail Alexejevič MEANDROV,
11. Vladimir Denisovič KORBUKOV,
12. ŠATOV Nikolaj Stěpanovič


VŠICHNI BYLI ODSOUZENI K TRESTU SMRTI OBĚŠENÍM.
Majetek všech odsouzených, který jim osobně patří, bude zabaven.
Rozsudek je konečný a nelze se proti němu odvolat.

zdroj: https://vk.com/kob.koncepce

PodporteCFP QR 22 KAFE KÁVAS

Komentáře

Přidat komentář

Bezpečnostní kód Obnovit

Facebook komentáře