Facebook Twitter RSS

O CFP!  | 

ads

WHO EXPERIMENT S NÁMI VŠEMI

Inovace Republiky

PETICE ZA ODMÍTNUTÍ PROTIPANDEMICKÉ DOHODY PŘIPRAVOVANÉ WHO

v souladu s čl. 18 Listiny základních práv a svobod a zákona č. 85/1990 Sb., o právu petičním, ve znění pozdějších předpisů

Vážení spoluobčané,

předkládáme Vám tuto petici, která naprosto odmítá nově připravovaný dokument Světové zdravotnické organizace (dále též „WHO“) k systému řízení celosvětových pandemií a podezření na pandemie (dále též „Protipandemická dohoda“). Protipandemická dohoda v současném, ač prvotním znění, je dle našeho názoru zcela nepřijatelná a nepřípustná, a Česká republika by se proti ní na mezinárodní politické scéně měla ostře vymezit.

  • who-experiment-s-nami-vsemi-reakce-a-petice

Důvodem odmítnuti nově připravované mezinárodní úmluvy jsou závažná podezření o řízení agentury Světové zdravotnické organizace, střetu zájmu při financování nebo roli vedoucích pracovníků v čele s generálním ředitelem Tedros Adhanom Ghebreyesus. Naopak žádáme, aby Česká republika vyzvala další členské státy k vyšetřování uvnitř Světově zdravotnické organizace. Zároveň žádáme, aby Česká republika společně s dalšími zeměmi vyzvala k prošetření řízení a rozhodování agentury Světové zdravotnické organizace v rámci svého členství v Organizaci spojených národů.

Nová mezinárodní úmluva prozatím v podobě tzv. „Nultého draftu“, která se nyní diskutuje a schvaluje na úrovni pracovních skupin Světové zdravotnické organizace má být schválena v květnu 2024. Dokument předkládá naprosto direktivní pravidla, která ohrožují suverenitu jednotlivých členských států a zasahují do základních práv a svobod člověka. Žádáme, aby Česká republika provedla vlastní detailní právní analýzu připravovaného návrhu, zda-li dokument neporušuje zákon číslo 1/1993 Sb., Ústavy České republiky, zda-li neporušuje další zákony České republiky, zda-li nepředstavuje bezpečnostní a lidskoprávní rizika směrem k občanům naší země.

Nultý draft zcela opomíjí základní lidská práva a svobody, která jsou garantována vnitrostátními právními předpisy jednotlivých států (v našem případě Ústavou České republiky a Listinou základních práv a svobod), právními předpisy Evropské unie (Listinou základních práv Evropské unie, Evropskou úmluvou o lidských právech) a právními předpisy na mezinárodním úrovni - Mezinárodním paktem o občanských a politických právech a konečně též Všeobecnou deklarací lidských práv. Žádáme prověření, zda Protipandemická dohoda neporušuje další právní předpisy kterými je Česká republika vázána, např. Úmluvu o lidských právech a biomedicíně.

V tuto chvíli Protipandemická dohoda zcela nedostatečně vyjadřuje závazek zachovat a co nejméně limitovat např. svobodu pohybu a pobytu, kdy tyto byly při poslední pandemii COVID-19 bezprecedentně omezeny, mnohdy bez hlubšího zamyšlení nad ochranou těchto práv.

Vyzýváme ke správnému využiti zákona o veřejnoprávních médiích, aby byla v České televizi a Českém rozhlase umožněna výrazná odborná diskuze za účasti právníků, ústavních odborníků a dalších zástupců práva celého názorového spektra včetně oponentních návrhů. Vyzýváme k uplatňování všech demokratických principů a hodnot, které mají přispět k informovanosti obyvatel.

Zároveň žádáme, aby v případně ratifikace této mezinárodní úmluvy proběhlo celonárodní referendum, které přijme nebo odmítne nová pravidla Světové zdravotnické organizace (WHO).

Zcela odmítáme následující články a přílohy z připravované mezinárodní smlouvy Světové zdravotnické organizace, které centralizují řízení, rozhodování, nákupy, distribuci, práci s informacemi včetně sociodemografických dat o názorech a náladách svých obyvatel. V této podobně považujeme tato pravidla za silně totalitní a lehce zneužitelná proti vůli obyvatel, případně zneužiti při diskriminaci části obyvatel země. Připravovaná úmluva je v této podobě neakceptovatelná a je potřeba ji odmítnout.
Žádáme, aby zástupce České republiky při OSN a WHO pravidelně a zcela transparentně informoval veřejnost o všech fázích příprav této mezinárodní úmluvy, aby průběžně informoval o veškerých náležitostech, které s úmluvou a jejím schvalováním souvisí.

Petice požaduje demokratické projednání a uplatnění principů přímé demokracie v těchto bodech:

Prošetření všech okolnosti souvisejících s řízením, rozhodováním a financováním WHO.
Průběžné zprávy přímého zástupce České republiky při OSN a WHO, aby transparentně informoval veřejnost.
Žádáme, aby Česká republika provedla vlastní detailní právní analýzu této mezinárodní úmluvy.

Vyzýváme ke správnému využiti zákona o veřejnoprávních médích, k odborné diskuzi včetně demokratické diskuze nad oponentními návrhy.
Požadujeme vyhlášení celostátního referenda k nově připravované úmluvě WHO.

Závěrem vyzýváme všechny občany k všeobecné bdělosti, politickému a informačnímu zájmu, veřejné diskuzi, ale zejména využiti veškerých možnosti k právnímu a občanskému odporu.

Děkujeme Vám za pozornost.

Autor petice: Robin Čumpelík,

V Čeladné, dne 4. listopadu 2023.

PodporteCFP QR 22 KAFE KÁVAS

Komentáře

Přidat komentář

Bezpečnostní kód Obnovit

Facebook komentáře