Facebook Twitter RSS

O CFP!  | 

ads

Západní civilizace je v posledním tažení

Paul Craig Roberts

19. září 2022 

Nesvědomitost něco stojí a tato cena se nyní západní civilizaci vrací jako bumerang.

Možná se jiné civilizace zničily samy, ale je jisté, že západní svět zničil sám sebe. Jiné civilizace možná podcenily hrozbu, dopustily se vojenské chyby nebo si podobně jako Kartágo znepřátelily mocnějšího nepřítele.

Ale západní svět je první v dějinách, který se navzdory své dominantní ekonomické a vojenské síle rozložil sám sebe.

Všude, kam se v západním světě podíváme, vlády, intelektuální a odborné elity a média od 60. let 20. století rozebírají západní civilizaci s neúprosnou démonizací.

(A ano, jsou tu i starší kořeny. Frankfortova škola "pochodu institucemi" se ve 30. letech 20. století přesunula na Kolumbijskou univerzitu).

Bílí liberálové si mysleli, že takto lze společnost reformovat, ale byli to bludy. Je to způsob, jak společnost dekonstruovat, a toho také dosáhli.

  • zapadni-civilizace-je-v-poslednim-tazeni

Vzdělání, média, Hollywood a bílí liberální politici jsou zbraně nasazené proti bílé společnosti. Všem generacím, které přišly po té mé, vykreslili obraz západní civilizace jako rasistického utlačovatele všech ostatních národů - barevných, lidí, kteří nejsou heterosexuální, lidí nejistého pohlaví a žen.

Feministky, aktivisté za práva menšin, aktivisté za práva lesbiček a homosexuálů, aktivisté za práva transsexuálů spolu s neokonzervativci, kteří obhajují války USA v zájmu Izraele, jsou již 60 let dominantními silami západního světa.

Démonizace západní civilizace jako kolonialistické, imperialistické a rasistické je institucionalizována na univerzitách, ve veřejných školách, ve filmech, literatuře, umění a v projektu New York Times 1619. Sochy a památníky byly zničeny, muzejní sbírky odstraněny a knihy zakázány.

S tím, jak se v bělošských zemích rozšiřují univerzitní třídy, dochází k útokům na kulturu, historii a literaturu těchto zemí jako na nereprezentativní. Například Shakespeare již není povinnou literaturou pro studenty angličtiny. Před sedmi lety americká Rada správců a absolventů uvedla, že pouze čtyři z 52 nejlepších amerických univerzit vyžadují znalost Shakespeara pro obor angličtina.

Místo Shakespearova ústředního místa ve vývoji anglické literatury poskytují univerzity kurzy o upírech, kyborzích a populárních filmech a televizních seriálech. Opuštění anglické literatury, a to dokonce i na univerzitních katedrách angličtiny, se stalo běžným jevem. Například Stirlingova univerzita ve Velké Británii upustila od Jane Austinové, aby "dekolonizovala studijní program".

Pokaždé, když je kus kulturní tradice uvržen do díry v paměti, kultura slábne a bledne o něco víc. Tímto způsobem jsme zbavováni toho, kým jsme. Zjednodušeně řečeno, rok od roku je západní civilizace vymazávána.

Vyprávění jsou kontrolována a cenzura je extrémní. Indoktrinace mladých kritickou rasovou teorií a genderovou teorií je zdůrazňována více než čtení, psaní a matematika. To, že černoši mají horší výsledky v matematice než běloši, je považováno za důkaz, že matematika je nástrojem útlaku bělochů.

Bílí studenti, bílí příslušníci armády a bílí zaměstnanci korporací a federálních, státních a místních úřadů jsou podrobováni "školení o citlivosti", které vštěpuje bělochům pocit viny a učí je úctě k barevným. Bílí Američané se stali občany druhé kategorie, kteří jsou drženi zpátky rasovými kvótami.

Bílí Američané nejsou chráněni zákazy zločinů z nenávisti a musí se smířit s řáděním záporáků, kteří rabují a vypalují jejich podniky, s neustálými urážkami a výzvami k jejich zabití. Demokraty ovládaná města, jako je San Francisco, přijala zákon, který černochům umožňuje krást v obchodech až do výše 950 dolarů při každé příležitosti, aniž by byli obviněni z trestného činu.

Jinými slovy, černošská kriminalita je legalizována a stává se výsadou. V důsledku toho společnost Walgreen a další maloobchodní prodejci uzavřeli velké množství obchodů a v jiných zkrátili otevírací dobu. Povzbuzeni tím, že město akceptovalo kriminalitu, došlo k prudkému nárůstu trestné činnosti a 45 % obyvatel města se stalo obětí krádeží.

Potvrzení Západu je těžké získat a již není součástí vzdělávacího procesu. Odpovídající ztráta sebevědomí bílých a pocit viny vedly k tomu, že mnoho bílých Američanů přijalo v neprospěch svých vlastních dětí nižší vzdělávací standardy a kvóty pro přijímání a zaměstnávání. Společnost založená na zásluhách zmizela.

Většinu lidí, kteří v těchto desetiletích dospěli, ovlivnila starost o "utlačované". Dřívější utlačovaní - dělnická třída - se změnila v utlačovatele známé jako "Trump Deplorables". Novými utlačovanými jsou oběti bílé dělnické třídy, která volí Trumpa. Dnes je pravděpodobné, že každý, kdo se zastane dělnické třídy, bude vyšetřován FBI jako "bílý supremacista" nebo "domácí terorista".

Vymývání mozků bylo účinné. Nejnovější průzkum Rasmussen Poll zjistil, že s Bidenovým tvrzením, že "Donald Trump a MAGA republikáni představují extremismus, který ohrožuje samotné základy naší republiky", souhlasí stejný počet Američanů jako těch, co s tím tvrzením nesouhlasí.

Na té malé části území planety Země, na níž existují běloši, kteří tvoří malou menšinu světové populace, prý běloši tvoří utlačovatelskou většinu a jsou ve svých zemích odstrkováni. V těch minulých dobách, kdy země byla homogenním národem, se národ zakládal na rase. Německo se skládalo z Němců. Francii tvořili Francouzi. Británii tvořili Britové. Švédsko tvořili Švédové. Dnes žádné západní národy neexistují. Západní země jsou pouze geografické lokality.

Základem jednoty je nacionalismus. Aby imigrace neproměnila USA v babylonskou věž, prošli přistěhovalci procesem asimilace, a vytvořili tak národ z různých etnik. Od asimilace se však upustilo s odůvodněním, že je v rozporu s rozmanitostí a multikulturalismem. Nacionalismus byl nově definován jako fašismus a nadřazenost bílé rasy. Bez nacionalismu však není národa a jednota zmizela. Západ má již mnoho let otevřené hranice a je zaplaven různorodými miliony přistěhovalců-nájezdníků, kteří získali status "preferovaných menšin".

Bílé rodiny mizí v reklamách korporací, což je další důkaz marginalizovaného postavení bělochů v jejich vlastní zemi. Bílí muži mizí z vládních pozic. Skandinávské vlády jsou v podstatě ženské. Liz Trussová sestavila v Británii různorodou vládu, v níž mají většinu ženy a barevní. Bidenův kabinet je chudý na bílé gójské muže. Jeho ministr zahraničí je Žid. Jeho generální prokurátor je Žid, ministryně financí je Židovka, ministr obrany je černoch. Jeho viceprezidentkou je černoška. Ze zbývajících 18 členů vlády je 15 žen, černochů, Hispánců nebo homosexuálů. Pouze 3 členové vlády jsou bílí heterosexuální muži. Náčelník generálního štábu je Žid. https://www.whitehouse.gov/administration/cabinet/

Dříve jsme hodně slýchali o nedostatečném zastoupení žen a černochů. Nyní jsou nedostatečně zastoupeni bílí muži. Hodně slyšíme o "privilegiích bílých", ale kde jsou? Jak vysvětlíme marginalizaci bělochů v bělošských zemích? Wilmot Robertson to vysvětlil v roce 1972 ve své knize The Dispossessed Majority. Jean Raspail to vysvětlil v roce 1973 ve své knize The Camp of the Saints (Tábor svatých). Pomalé vymazávání západní civilizace je jevem trvajícím několik desetiletí. V 21. století tento proces urychlila politika otevřených hranic bílých zemí. Ve Švédsku šlo podřízení bílých lidí přistěhovalcům-nájezdníkům tak daleko, že před několika dny vyvolalo politické povstání proti dlouho vládnoucí švédské levicové sociálnědemokratické straně, která byla právě odstavena od moci.

Ve Švédsku jsou umírněné politické strany označovány za pravicové a extremistické, ale navzdory tomuto handicapu to, co New York Times nazývají "pravicovým blokem", sesadilo šílenou protibělošskou vládu levicové sociálnědemokratické strany, která odmítala uznat řádění zločinnosti imigrantů-nájezdníků.

Švédsko, přeplněné přistěhovalci-nájezdníky, se díky politice otevřených hranic sociálnědemokratické strany rychle dostalo z nejnižšího počtu smrtelných přestřelek v Evropě na nejvyšší úroveň. Znásilnění se rozmohlo se rozmohlo do nebývalé míry..

Čtvrtina švédských žen tvrdí, že se bojí opustit svůj domov. Soudní rozsudky odhalily, že v případech znásilnění, kdy oběť útočníka neznala, mají 85 % znásilnění na svědomí pachatelé narození v zahraničí. Zdaleka ne všechna znásilnění jsou však nahlášena, protože znásilněné Švédky se obávají obvinění z trestných činů z nenávisti za to, že svědčily proti privilegovanému imigrantovi-násilníkovi.

Z toho vyplývá, že švédské ženy jsou rasistky, protože obvinily imigranta-nájezdníka. Za vlády sociálních demokratů, kteří jsou stejně špatní jako američtí Woke Democrats, se znásilnění stávalo právem imigrantů-vetřelců.

 

Za vlády protibělošských sociálních demokratů nesměla policie připisovat vlnu zločinnosti přistěhovalcům-nájezdníkům. Nakonec toho měl před několika lety jeden z vysokých policejních důstojníků, Peter Springare, dost. Cituji z britského deníku Daily Mail z 18. září 2022:

"V internetovém příspěvku napsal o svém pracovním týdnu: 'Tohle jsem řešil od pondělí do pátku: znásilnění, znásilnění, loupež, napadení s přitěžujícími okolnostmi, znásilnění a znásilnění, vydírání, vydírání, napadení, násilí proti policii, vyhrožování policii, drogová kriminalita, drogová kriminalita, trestný čin, pokus o vraždu, opět znásilnění, opět vydírání ... . Země představující trestné činy v tomto týdnu: Irák, Irák, Turecko, Sýrie, Afghánistán, Somálsko, Somálsko, opět Sýrie, Somálsko . . .'"

Protibělošští sociální demokraté se pokusili Springareho stíhat za to, že se svým sdělením pravdy dopustil trestného činu z nenávisti, ale rozsáhlé protesty veřejnosti proti umlčení někoho, kdo jim konečně řekl pravdu, zabránily sociálním demokratům v likvidaci vysokého policejního úředníka.

Útočníci z řad přistěhovalců vycítili nedostatek důvěry, který ve švédském lidu vyvolala léta protibělošské propagandy. Imigrant-nájezdník Based Mahmoud nedávno prohlásil, že "Švédsko bude za deset nebo patnáct let naše, ať se jim to líbí, nebo ne". Demografické údaje jeho tvrzení podporují.

Stručně řečeno, lze bezpečně dojít k závěru, že sociální demokraté Švédsko zničili. Navzdory masivní vlně kriminality, kterou sociální demokraté ve Švédsku rozpoutali, činil rozdíl jejich porážky pouhé tři hlasy. Probuzená média a univerzity nebudou spokojeny, dokud se jim do vlády nevrátí strana imigrantských vetřelců sloužící diverzitě a multikulturalismu. Další velkou vlnou uprchlíků budou běloši prchající ze Švédska.

Překlad CFP!

Zdroj: https://www.paulcraigroberts.org/2022/09/19/western-civilization-is-in-its-final-years/

 

 

PodporteCFP QR 22 KAFE KÁVAS

Komentáře

Přidat komentář

Bezpečnostní kód Obnovit

Facebook komentáře