Facebook Twitter RSS

O CFP!  | 

ads

ZA CO UTRATÍ ZÁPAD PENÍZE RUSKÝCH OLIGARCHŮ. ZLOVĚSTNÝ PLÁN GLOBÁLNÍCH ELIT

Už neexistuje žádná konkurence. A trh už vůbec neexistuje. Existují oligopoly. Na konci dvacátého století se rozhodujícím faktorem samotné materiální výroby staly nemateriální faktory, tj. sociální sítě, informace. A ti, kteří si je monopolizovali…

Na Západě je nazývají „ekisté“. Začali šplhat na vrchol pyramidy. A z technologického hlediska je to v současnosti skutečně dominantní způsob práce. Značná část této populace se chystá být okradená na Západě… Třeba jim dát trochu chleba… Jedná se o základní příjem.

A samozřejmě poskytnout jim zábavu a růžové brýle. Potřebují být ponořeni do metavesmíru, být vtaženi dovnitř tohoto fiktivního světa. A co je nejdůležitější, aby byli sociálně atomizováni a neměli mezi sebou kontakt.

  • za-co-utrati-zapad-penize-ruskych-oligarchu-zlovestny-plan-globalnich-elit
  • za-co-utrati-zapad-penize-ruskych-oligarchu-zlovestny-plan-globalnich-elit
 
 
Se zelenou agendou se utlumuje průmysl i zemědělství a zavádí se spotřeba na příděl. Globalistické elity se určitě pokusí dostat střední třídu na úroveň chudoby. Nuže, globalistický sen se stane skutečností – všichni budou chudí a nad nimi bude tato bohatá vyšší třída. Situace bude ještě horší než v Latinské Americe v 80. letech a v Rusku v 90. letech, kde se lidé nesmířili s tím, že je okradou.
 
Skutečnost, že na Západě se začíná mluvit o spotřebě na příděl, dokonce i o vodě na příděl, potvrzuje předpovědi, které před 10-12 lety vyslovil Jacques Attali ve své knize Stručné dějiny budoucnosti. Řekl, že budoucností světa je globální distribuční ekonomika a nikoli trh. Globální distribuční ekonomika je o mimoekonomické kontrole. A právě zde jsou důležité i metauniverzity jako prostředek kontroly sociálního chování lidí. To znamená, že všechno je propojeno – jako když se had zakousne do svého ocasu.
 
Schwab jednou řekl, že v cestě k vytvoření tohoto nového světa, tohoto „nového normálu“… stojí tři překážky. První je společenský odpor. Druhou je pomalé tempo. A třetí. Pokud se z tohoto procesu dostane jedna velká země. A je očividné, že Rusko se v tuto chvíli z tohoto procesu dostává. V případě Číny to není tak jasné. To však neznamená, že nadnárodní struktury ztratily své postavení v části světa, kterou ovládají. Mohou si je zachovat v těch regionech, které prohlašují za demokratický svobodný svět, v konfrontaci s Čínou a Ruskem.
 
Konfrontace Ruska se Západem je dlouhodobá. Pokud nedojde ke zradě, kapitulaci nebo ke katastrofě. Opakuji ale, že se hlásím ke svobodnému světu…. Řekněme Severní Amerika, západní Evropa, Austrálie… Nadnárodní státy v žádném případě neztratí svou moc. Tuto moc nehromadili a neupevňovali 400 let jen proto, aby se jí vzdali. Mimochodem, to, co mohli „nadnárodňáři“ uchmatnout během krize, uchmatli. Souhlasím s těmi analytiky, kteří se domnívají, že jedním z cílů této současné vážné ekonomické situace bylo i vyvlastnění ruských oligarchů. Tento plán byl představen Christine Lagardeovou již v roce 2012, kdy vystoupila v Tokiu na společném zasedání Mezinárodního měnového fondu a Světové banky. Řekla, že jedním z hlavních úkolů je vyvlastnění „mladých“ peněz. Stačí jen záminka…
 
Nyní je zde příležitost. A v zásadě, pokud se spočítají aktiva, nemovitosti, jachty a tak dále – ruským oligarchům byly v současnosti zabaveny přibližně 2 biliony dolarů. Samozřejmě ve srovnání s majetkem, který kontroluje 1 procento lidí na světě… To 1 procento lidí kontroluje 35 bilionů dolarů z 90, které jsou v oběhu. No, 2 biliony dolarů z 35 není až tak mnoho… Ale proč si je nevzít, pokud jsou špatně uloženy? Tak si je také vzali. Postkapitalistický systém, jak si ho představují ultraglobalisté…
 
To ale neznamená, že bude fungovat. Není založen na kontrole… Je to kapitalismus? Je to přivlastňování si objektivizované práce, která se realizuje jako samovytvářející se hodnota. Jelikož hlavní výrobní faktory se stávají nehmotnými, tj. sociální chování, informace, vzdělání, právě jejich přivlastnění a zavedení kontroly nad nimi zajišťuje fungování nového systému. Kontrola prostřednictvím sociálních sítí. Kontrola nad těmi potřebami, které „prodává“ reklama. A celá řada dalších věcí.
 
To znamená, že se vytváří zásadně odlišná forma sociální kontroly. Ta se bude odehrávat především na Západě, přesněji řečeno, na postzápadě. My (Rusko) jsme zatím mimo tento proces… Oni nás vypnuli – my jsme se vypnuli. Na tom ale nezáleží! Kapitalismus, vrchol kapitalistického systému, si již koncem dvacátého století uvědomil, že namísto kapitalismu je třeba vytvořit něco jiného. Zatímco existoval Sovětský svaz, nebylo možné zvrátit situaci. Potom, když Sovětský svaz skončil, když se rozpadl, dostali postzápadňáři na 15 let odklad – VYRABOVALI SOCIALISTICKÉ DĚDICTVÍ. Potom přišla krize. No, JE NAPROSTO JASNÉ, ŽE KAPITALISMUS KONČÍ. A oni se snaží vybudovat zcela nový systém.
 
Situace je taková, že když se systém hroutí a trosky létají, je velmi obtížné realizovat navržený plán. No, nejprve existoval plán evolučního přechodu k postkapitalismu – vytvoření dvou společenství: transpacifického a transatlantického. Zde přichází Trump, nebo spíše síly, které jej dosadily, a rozbíjejí evoluční přechod k postkapitalismu. Vzniká revoluční plán, za kterým stojí Demokratická strana USA. Rusko však z tohoto projektu vycouvá a Čína do něj nespěchá. Takže ať jsou v dějinách jakékoli plány, nikdy se úplně nezrealizují. (Žádný plán nepřežije srážku s realitou)
 
Ale současní světoví lídři mají plán na vytvoření systému, v němž především vyloučí z příjemců obrovskou část těch lidí, kteří byli posledních 100–150 let příjemci zisku. To je zcela pochopitelné. I to, že chtějí vybudovat zcela nový systém.
 
Stále říkám, že Schwabova kniha je mnohem odpornější a zlověstnější věc než Hitlerův Mein Kampf. Hitler se chystal vytvořit nový světový řád – čistě politickou věc.
 
Co dělá Schwab? Schwab propaguje systém, ve kterém, řečeno marxistickým jazykem, si výrobní vztahy vyžadují změnu lidské povahy. Schwabovy knihy by teoreticky měly být stejně zakázány jako Mein Kampf. A přece se překládají jedna za druhou. Lidé zřejmě nechápou, že Schwabův postkapitalismus je v podstatě posthumánní společnost. A myslím si, že mnoho lidí to dříve či později začne chápat a bránit se tomu. Protože ve skutečnosti nechce být nikdo přeměněn na lidské zvíře, na lidské maso, na dobytek.

PodporteCFP QR 22 KAFE KÁVAS

Komentáře

Přidat komentář

Bezpečnostní kód Obnovit

Facebook komentáře