Facebook Twitter RSS

O CFP!  | 

Czech English French German Russian Spanish

ads

VYJÁDŘENÍ EDWARDA SNOWDENA PRO LIDSKO-PRÁVNÍ ORGANIZACE

Hodnocení uživatelů:  / 0
NejhoršíNejlepší 

Dobrý den. Jmenuji se Ed Snowden. Před měsícem jsem měl rodinu, svůj domov v ráji a žil jsem si komfortní život. Také jsem mohl bez jakýchkoliv zvláštních povolení vyhledávat, získávat a číst vaše zprávy. Zprávy od kohokoli a kdykoli. To je moc měnit osudy lidí.

  • vyjadreni-edwarda-snowdena-pro-lidsko-pravni-organizace

Je to také vážné porušení zákona. Čtvrtý a pátý dodatek k ústavě mé země, článek 12 Všeobecné deklarace lidských práv, jakož i množství stanov a dohod zakazují takové systémy souvislého, vše prostupujícího sledování. Ačkoli americká ústava označuje tyto programy za nezákonné, vláda mé země tvrdí, že tajné soudní usnesení, které svět nesmí vidět, prý určitým způsobem legitimizují nezákonnou věc. Tyto usnesení prostě porušují nejzákladnější pojetí spravedlnosti - že spravedlnost je třeba vidět, aby se mohla provádět. Nemůžeme použít tajný zákon, abychom změnili nemorální na morální. "

(Snowden naráží na argumentaci vlády USA, která deklaruje, že sledovací program PRISM je legální podle vyjádření soudu, které prý ale nesmí zveřejnit - pozn. překl.)

"Věřím v princip, který byl vyhlášen v Norimberku v roce 1945: "Jednotlivce zavazují nadnárodní závazky, které přesahují jejich národní povinnost poslušnosti. Proto jsou jednotliví občané povinni porušit domácí zákony, aby předešli zločinům proti míru a lidskosti."

V souladu s tímto jsem udělal to, co jsem považoval za správné a spustil jsem kampaň za napravení tohoto zločinu. Nechtěl jsem se obohatit. Nechtěl jsem prodat tajemství Spojených států. Nespojil jsem se s žádnou zahraniční vládou, aby mi zajistila bezpečnost. Místo toho jsem odevzdal veřejnosti to, co jsem věděl, abychom my všichni mohli ve světle dne diskutovat o tom, co nás všechny ovlivňuje a žádal jsem svět o spravedlnost.

Toto morální rozhodnutí říci veřejnosti o špionáži, která má vliv na nás všechny, mě přišlo draho, ale bylo to správné a nic nelituji.

Od té doby se vláda a tajné služby Spojených států amerických snaží udělat ze mě příklad, varování pro všechny, kteří by mohli vystoupit na veřejnost tak jako já. Za mé politické vyjádření se ze mě stal pronásledovaný člověk bez státní příslušnosti. Vláda Spojených států mě dala na seznam osob, které mají zákaz létat. Žádala Hong Kong, aby mě vydali mimo rámec svých zákonů, což je v přímém rozporu s principem non-refoulement - práva národů.

Zemím, které by obhajovaly mé lidská práva a azylový systém OSN, vyhrožovala sankcemi. Dokonce při hledání politického uprchlíka nařídila vojenským spojencům zrušit start letadla prezidenta jedné latinskoamerické země, což je krok, který nemá obdoby. Tyto nebezpečné eskalace představují hrozbu nejen pro důstojnost latinské Ameriky ale i pro základní práva, které jsou společná všem lidem, všem národům, a to žít bez pronásledování, vyhledat a požívat azyl.

Ale i přes tuto historicky nepřiměřenou agresi nabídli země po celém světě svoji podporu a azyl. Tímto národem, mezi nimiž je Rusko, Venezuela, Bolívie, Nikaragua a Ekvádor, patří moje díky a respekt za to, že se jako první postavili proti porušování lidských práv, jehož se dopouštějí silní a ne bezmocní. Tím, že odmítli ustoupit od svých principů tváří v tvář zastrašování, si vysloužili úctu celého světa. Mám v úmyslu cestovat do každé z těchto zemí, abych jejich občanům a vůdcem vyjádřil svou osobní vděčnost.

Dnes prohlašuji, že oficiálně přijímám všechny nabídky podpory či azylu, které jsem dostal, i všechny další, které v budoucnu můžu dostat. Například díky udělení azylu, který mi poskytl venezuelský prezident Maduro, je moje postavení azylanta nyní oficiální a žádný stát nemá důvod omezit nebo zasáhnout do mého práva požívat tento azyl. Jak jsme však viděli, vlády některých západoevropských a severoamerických států projevily snahu jednat v rozporu se zákonem a toto chování trvá dodnes. Tato nezákonná hrozba mi znemožňuje vycestovat do latinské Ameriky a požívat azyl, který mi tam byl udělen v souladu s našimi společnými právy.

Tato snaha mocných států jednat mimo zákon představuje hrozbu pro nás všechny a nesmíme dopustit, aby uspěla. Proto vás prosím o podporu, když budu při zajišťování své cesty do Latinské Ameriky žádat od těchto zemí záruky bezpečného přechodu, jakož i o podporu při žádání o azyl v Rusku do doby, kdy tyto státy přistoupí k dodržování zákona a moje zákonná cesta bude povolena. Svou žádost Rusku podám dnes a doufám, že bude přijata kladně.

Dne 12. července v 17:00 moskevského času, letiště Šeremetěvo.

Překlad J. Viktoriuzsova.

Více info o kauze: http://www.ludskeprava.sk/snowden/

zdroj:http://www.jetotak.sk/ludskeprava/vyjadrenie-edwarda-snowdena-pre-ludsko-pravne-organizacie

Facebook komentáře