Facebook Twitter RSS

O CFP!  | 

ads

Vatikán, sídlo otrocké církve

  • cirkev-obscenita
Katolická církev má roční příjem 7,5 miliardy dolarů. Ještě významnější je její obrovský nemovitý majetek, který zahrnuje vše od katedrál a škol až po reality na plážích, zámky, golfová hřiště a televizní a rozhlasové stanice. Aktiva římskokatolické církve převyšují kombinované aktiva amerických gigantů Standard Oil, AT & T a US Steel. Korporátní "pobočky" jako Angelus, Inc. byly v podstatě holdingovými firmami církve, které spravují lukrativní majetky, podnikají a věnují světskému mamonu. A vše je osvobozeno od daně z majetku.

O papežích a jejich "ďábelských" skutcích toho bylo napsáno dost a dost, dokonce i v katolických historických záznamech. Byl zde například Albert, od roku 1101; Anastasius, 855; Benedict IX (papež v letech 1032-1044) a dokonce Joan, vlastně žena jménem Joanna, která se vydávala za muže, získala post papeže a ještě porodila dítě.

Papež Pius II prohlásil, že Řím je "jediné město, které řídí parchanti" (synové papežů a kardinálů). Papežové měli patnáctileté milenky, dopouštěli se incestu, měli mnoho dětí a někteří byli dokonce při samotném aktu cizoložství zabiti (žárlivými manžely).

V jednu dobu dokonce v církvi nepraktikovali ani celibát. Neexistuje ani kompletní seznam papežů a během let z něj byly některé jména odstraněny a nahrazeny jinými. V jedné chvíli dokonce úřadovali čtyři papežové a jeden druhého exkomunikoval. Ani věřící tehdy nevěděli, za kým stát.

Alberto Luciani - papež Jan Pavel I. zemřel nebo byl zavražděn někdy mezi 21.30 hod. dne 28. září a 4.30 hod. dne 29. září 1978, kdy bylo nalezeno jeho tělo. Je známo, že Luciani v té době už věděl o finančních intrikách, do kterých bylo zapletené IOR a že měl v úmyslu "udělat pořádek" a odvolat arcibiskupa Marcinkuse a dokonce ukončit styky s Robertem Calvihem, Licciom Gellim a Michaelem Sindonem. Je také známo, že papež, který ho nahradil, Karol Wojtyla jako Jan Pavel II, měl se všemi těmi muži úzké vztahy, ponechal Marcinkuse ve funkci a ponechal "Vatikán sro" fungovat tak, jako předtím. Je také známo, že plány podpořit Wojtylu byly přinejmenším usnadněny Ortolanom, který umožnil, aby se v jeho paláci scházeli ti členové kurie a další příslušníci vatikánské elity, kteří tento záměr podporovali.

Mnozí lidé nevědí, že i prodej požehnaní, titulů, audiencí a mnoho dalšího dodnes nekřesťansky zvětšuje bohatství Vatikánu.

Ceník Vatikánu v roce 1990

· DM 5.000, - které si papež nechává zaplatit za osobně podepsané požehnání s potvrzením

· DM 30.000, - za privátní audienci s papežem, včetně videa

· DM 50.000, - dar za čestný doktorský titul

· DM 120.000, - dar za vyznamenání (řada hvězdy velkokříže, řada sv. Řehoře)

· DM 300.000, - za titul barona

· DM 2.500.000, - za pozvednutí do knížecího stavu

· DM 50.000, - za vedlejší náklady takové procedury, přibližně u příležitosti velikonoční mše

· Počínaje cca 100.000, - euro (v průměru však 250.000, - euro) stojí procesy se svatými. Takto drahý proces si mohou dovolit jen zámožné rodiny a řeholní společenství.

Jen za 464 prohlášení za svatých (více než za posledních 400 let), které provedl Jan Pavel II. šlo do kasy Vatikánu cca. 116.000.000, - eur.

Vatikán se obohacuje i odpustky

Mnozí také nevědí, že více než 1 miliarda guldenů se dostala do Říma prostřednictvím obchodu s odpustky. Ty jsou součástí církevního majetku ještě dnes.

· Papež Sixtus IV. rozhodl v roce 1467, že účinek církevních odpustků platí i pro ubohé duše v pekelném ohni.

· Proto kláštery brali peníze za modlitební služby, aby zesnulí údajně méně trpěli v pekelném ohni.

· Papež rozhodl také, že kdo nemůže nastoupit cestu do Říma za úplnými odpustky, ten dosáhne také úplné odpustky, pokud zaplatí jen 1/3 nákladů na cestu papežovým zástupcem. Tisíce lidí to udělalo.

· Papež Leo X. se domníval, že chudí se takového požehnání mohou jen velmi těžko zúčastnit, protože nemají peníze, a proto se museli vzdát takové útěchy.

· Odpustky se nabízejí dodnes, i v 21. století ... . Během "jubilejního roku 2000" byly uděleny odpustky při překročení různých bran.

· "Podle zjištění Corvína měla prostřednictvím obchodu s odpustky do Říma přitéct v průběhu posledních 600 let, přibližně 1 miliarda guldenů."

Odpustky za vraždění?

Obzvláště odporné byly odpustky, když církvi nešlo jen o finanční obohacení, ale o to, aby lidi svedli k vraždění, aby se údajně dostali rychleji do nebe ...

· Následující řádky velmi připomínají řízení některých islámských fanatiků, kteří nekonají o nic horší, než jim to ukázala církev. A tak i například Martin Luther slíbil místo v nebi každému vojákovi, kteří zavraždil ve válce proti sedlákům povstaleckého sedláka a sám při tom přišel o život.

· Papež Inocenc III. slíbil každému, kdo se zúčastní křížové výpravy proti albigenských, dva roky odpustků. Sesbírala se armáda kolem 200.000 mužů, aby napadli městečko Béziers. Bez ohledu na věk, pohlaví a náboženství bylo zavražděno přibližně 20.000 lidí. Ani ženy a děti, které se ukryly do kostelů, nebyly ušetřeny. Nakonec bylo toto město spálené.

· Aby papež získal dostatek bojovníků na křižácké výpravy, lákala církev s řádnými odpustky. Pro údajné místo v nebi bylo zavražděno nespočet lidí. Zde se hodí řečnická otázka pro zkušené analytiky: Jaký ďábel, který se vydává za "Boha" chce mít kolem sebe bytosti s tak zkrvavenými "vstupenkami"? Zda to bylo křesťanské, to ať si zodpoví každý sám pro sebe.

Zdroje:

Hana Profousová, Fabiano Golgi

GEO-EPOŠE Nr. 10/03, Moc papežů

Hermann Horst, církev a naše peníze, Hamburg 1990

Deschner Karlheinz, Opus Diabolo, Reinbek 1987

Hermann Horst, Knížata církve, Hamburg 1992

Neuer Pfaffenspiegel, Hříchy církve. Obchod s vírou, Pawlak-Verlag, Herrsching 1990

http://www.neo-lutheraner.de

Seifert Petra, Tajné spisy středověkých sekt. Z aktů inkvizice, Augsburg 1997

http://voltaire.netkosice.sk/index2.html

PodporteCFP QR 22 KAFE KÁVAS

Komentáře

Přidat komentář

Bezpečnostní kód Obnovit

Facebook komentáře