Facebook Twitter RSS

O CFP!  | 

ads

Pripravili Sredoerópsku jar a rozbitie Vyšehrádskej skupiny štátov V4?

Terajší vývoj v Európe prebieha podľa scénara svetovej finančnej oligarchie, čiže globálneho prediktora . Strojcom tohto vývoja ide o získanie svetovlády / NWO /, kontrolu nad prírodnými zdrojmi a nárast bohatstva chamtivých ľudí.

Bezohľadné narastanie majetkovej nerovnosti medzi jedntlivcami,národmi a štátmi nemôže prebiehať do nekonečna,čo história potvrdzuje. Veľká francúzska revolúcia r 1789 a ďalšie povstania chudobných by mali byť poučením pre týchto chamtivcov ! Ako bolo uvedené, vývoj podľa scénara zasiahol naše Slovensko a z časti už aj Českú republiku.

  • pripravili-sredoeropsku-jar-a-rozbitie-vysehradskej-skupiny-statov-v4

Organizátori pouličných demonštrácií podnecujú hlavne naivných a neinformovaných radových občanov. Podnecujú taktiež mladých neskúsených študentov, ktorí sú ľahko ovládateľným objektom pre manipuláciu zo strany kolaborantov finančnej oligarchie.Cieľom organizátorov týchto demonštrácií je povaliť sociálne orientovanú vládu, deštruovať združenie V4, založené Slovenskom, Poľskom, Maďarskom a ČR. 

Likvidáciou skupiny V4 a uskutočnením prevratov sa vytvoria podmienky na masový príval imigrantov z afroázijských krajín. V prípade, že by organizátorom vyšiel tento zámer, doplatili by na to aj kolaboranti,zmanipulovaní naivní občania a masy radových  rozumných občanov. V prípade prevratu,statoční občania, ktorí boli zneužití a zúčastnili sa demonštrácií  sa budú hambiť pred sebou pri pohľade do zrkadla. V prípade,že niektorí majú záujem konvertovať na islam, nič im nebráni presídliť sa do arabských zemí.

V plánoch globálneho prediktora je zbavenie sa konkurencie Európy, čo by vyplynulo zo zhubnej Kalergiho teórie miešania rás. Vedenie EÚ a drvivá väčšina poslancov v európ. parlamente sú lokajmi nadnárodného kapitálu Nekladú odpor prívalu ľudí z afroázijských krajín do EÚ. Taktiež nekladú odpor propagátorom Rusofóbnych aktivít, ktoré môžu spôsobiť svet. vojnu a zánik civilizácie. Až na pár výnimiek sa správajú rovnako, či ich tam nominovali konzervatívne alebo sociálnodemokratické strany ! Tento stav charakterizuje nasledovný vtip. Otázka : Aký je rozdiel medzi európ. konzervatívcami a socialistami ? Odpoveď, taký rozdiel ako medzi Coca-Colou a Pepsi-Colou. Tragédia tkvie v tom,že zrada národov pokračuje a Euópa ešte spí !!

zdroj:http://richardnovak.blog.pravda.sk/2018/03/25/pripravili-sredoeropsku-jar-a-rozbitie-vysehradskej-skupiny-statov-v4/

Čo sa týka afroázijských krajín, tak dejiny potvrdzujú,že najväčší morálni a materiálni dlžníci týchto krajín sú západné štáty. Tieto ich stáročia kolonizovali, rabovali, zotročovali a bohatla najmä finančná oligarchia. USA taktiež nestáli bokom, zotročených ľudí z Afriky prevážali v neľudských podmienkach do svojej krajiny a nasadzovali na nútené práce.

Na zamedzenie riadeného prívalu imigrantov a zabránenie blížiacej sa katastrofy, by bolo potrebné zriadiť peňažný fond.Z tohto fondu rozvíjať ekonomiky , sanovať život. prostredie, a ďalšie oblasti v bývalých kolóniách. Ťažisko peňažného fondu by mali tvoriť bývalí kolonizátori, lebo štáty bývalého východného bloku sa na kolonizácii nepodieľali. Paradoxom je, že východné krajiny sa po r. 89 stali objektami neokolonizácie a zisky putujú do materských firiem na západ ! Sanovať život. podmienky v bývalých kolóniách naniesol v tomto roku taliansky politik Berlusconi a je to jedno z mála riešení ako zabrániť blížiacej sa katastrofe v Európe, alebo zániku civilizácie ! Na záver mi dovoľte pripomenúť, že v týchto dňoch sa v Poľsku taktiež zahájili aktivity na likvidáciu V4 k čomu sa zneužíva časť ženskej populácie.

PodporteCFP QR 22 KAFE KÁVAS

Komentáře

Přidat komentář

Bezpečnostní kód Obnovit

Facebook komentáře