Facebook Twitter RSS

O CFP!  | 

ads

Kauza Libye: Dopis OSN

  • libya-bombing
Vážené dámy, Vážení pánové,

My, občané České republiky, Slovenské republiky a jiných zemí, jsme hluboce znepokojeni vývojem situace v Libyi resp. vojenskou agresí proti této zemi. Naše důvody jsou tyto:

1. Je ničen suverénní prosperující stát.

2. Zažíváme další devalvaci OSN jako garanta mezinárodního práva.

Z tohoto důvodu považujeme za nutné vyjasnit následující aspekty.

Jaký konstitutivní význam mají z hlediska mezinárodního práva pojmy ‚mezinárodní společenství' a ‚koalice ochotných'? Jaký druh právních vztahů mezi nimi panuje? Jedná se o subjekty mezinárodního práva a nebo znamená pojem ‚mezinárodní společenství' lidstvo jako celek? A není ‚koalice ochotných' nic jiného než zájmová skupina / vojenský „joint venture" - bez jakékoliv právní způsobilosti? A konečně: jaký právní vztah existuje mezi nimi a organizací NATO?

Existuje rámcový zákon OSN na ustanovení tzv. koalice ochotných? Nestojí ustanovení takové vojenské koalice ad hoc v protikladu s mezinárodním právem? Existují zpětné právní vazby vojenské koalice na OSN resp. její konzultace Spojených národů během vojenských operací? A jaké právní sankce je možné použít v případě překročení mandátu Spojených národů?

Na jakém právním podkladě je možné, aby velení vojenských akcí „mezinárodního společenství" / koalice ochotných bylo delegováno na vojenský pakt NATO?

Je naprosto evidentní, že cíl ‚koalice ochotných' není ochrana civilního obyvatelstva, ale svrhnutí libyjské vlády a násilná změna politického systému. To je ale z hlediska mezinárodního práva nepřípustné a odporuje i rezoluci č. 1973. Navíc NATO / USA v koordinaci s „povstalci" odmítlo všechny pokusy o příměří a mírové řešení, kromě jiného aktivity a návrhy Africké unie. A nyní odmítly USA návrh libyjské vlády uspořádat svobodné voby za asistence OSN. Zastává OSN stále ještě pozici mírotvorce a nebo hodlá legitimovat válku NATO proti Libyi? A jsou USA oficiální součástí libyjské občanské války?

Kdo ochraňuje civilisty, kteří nejsou v koalici s „rebely"? Instituce ‚mezinárodního společenství' byla usurpovaná Severoatlantickou aliancí, která bojuje za „rebely". Kdo nese morální a právní zodpovědnost mrtvé civilisty usmrcené rebely a bombami NATO? OSN nebo členové koalice ochotných?

Stojí NATO nad mezinárodním právem?

Dámy a pánové,

Velká část lidstva sdílí naše otázky a obává se o osud Libye, světa a mezinárodního práva. Mezinárodní právo je výdobytek civilizace, který nám dává pravidla práva, nikoliv zákon džungle. Proto žádáme:

1. Okamžité a bezpodmínečné zastavení všech vojenských a politických aktivit NATO v Libyi.

2. Pověření Africké unie (AU) zprostředkovací misí v libyjské občanské válce.

3. Ustanovení nezávislé komise OSN, která by zkoumala roli NATO resp. členských států koalice ochotných v libyjské občanské válce.

Ať žije suverenita, demokracie, právo a mír!

PodporteCFP QR 22 KAFE KÁVAS

Komentáře

Přidat komentář

Bezpečnostní kód Obnovit

Facebook komentáře