Facebook Twitter RSS

O CFP!  | 

Czech English French German Russian Spanish

ads

Ivo Krieshofer: Lépe už bylo

Hodnocení uživatelů:  / 0
NejhoršíNejlepší 
  • bezdomovci_2
  • bezdomovci
Občané ČR podle průzkumů očekávají, že se jim během pěti let povede hůř než dosud. To je něco, co stojí za zamyšlení.

Několik posledních staletí se těšili občané evropských států narůstající životní úrovni a rozvíjelo se kapitalistické hospodářství. Málokdo si dnes uvědomuje, že tento růst byl mj. výsledkem úspěšných koloniálních výbojů.

Z kolonií se dovážely suroviny i zemědělské výrobky, tamní obyvatelé byli krutě vykořisťováni a žili v nesrovnatelně horších podmínkách než Evropané. Ti se o to příliš nezajímali.

Obyvatelé kolonií přinesli také početné oběti v obou světových válkách. V té druhé se ukázalo, že nadvláda bílých pánů není nesvržitelná a v krvavých bojích získali domorodci cenné zkušenosti. Koloniální panství se postupně zhroutila, vzniklo mnoho nových samostatných států, některé pod vlivem levicových idejí. Stále však tamní obyvatelé nezískali s Evropany rovné platy, omezenou pracovní dobu, ani sociální vymoženosti prostých obyvatel vyspělých zemí: penzijní a nemocenské pojištění, zdravotní péči na vysoké úrovni, podobný nárok na dovolenou atp. To evropské obyvatelstvo příliš nezajímalo. Odboráři se starali pouze o své členy.

Časy se změnily. Jakmile pominul poválečný nedostatek zboží a možný střet velmocí, rozvinula se nadvýroba a zejména velcí podnikatelé začali hledat, jak snížit produkční náklady. Rozvoj techniky a informatiky jim umožnil přesunovat výrobu do někdejších koloniálních zemí, kde miliony chudých čekali na svou příležitost. Tu jim globální společnosti nabídly. Ukázalo se, že lze úspěšně vyrábět i s personálem bez průmyslových tradic, s lidmi vděčnými za poskytnutí obživy, bez odborů, bez sociálních práv a dalších vymožeností, které si vydobyli evropští pracující v mnohaletých bojích se zaměstnavateli.

V někdejších průmyslově vyspělých zemích agresivní sofistikovaná reklama uměle navyšovala poptávku, lidé se začali zadlužovat, stejně jako státy, které přestaly mít dostatek prostředků na udržení sociálních výdobytků z minulosti. Celé výrobní obory ztratily schopnost konkurovat laciné asijské práci, nastal růst nezaměstnanosti. Tento trend pokračuje a není naděje, že by se změnil. Znamená to, že práce pro obyčejné lidi bude stále méně, uspějí jen vysoce vzdělaní specialisté. Do toho závažným způsobem zasahuje všeobjímající korupce, rozkrádání a neplacení daní.

Politici se marně snaží na tento vývoj reagovat. Jsou buď pevně svázáni s vysokými hospodářskými, finančními a vojenskými kruhy, nebo chápou, že ztratili čas a nyní už nemají sílu globální kapitál omezit.

Čas oponou trhnul a mění se svět. Lépe pro nás už bylo...

Facebook komentáře