Facebook Twitter RSS

O CFP!  | 

ads

Islám a násilí. Zabíjel Ježíš lidi?

pondělí 2. únor 2015 00:02

Islám má problém. Příliš mnoho jeho vyznavačů vraždí nevinné lidi. Vraždí po celém světě - všichni jsme to viděli ve zprávách - jen za poslední týdny se to dělo od Kanady, přes Evropu, Afriku, Asii až po Austrálii. Vrazi byli nejrůznějších národů a občanství, všichni však měli jedno společné – byli to muslimové. K násilí je inspiroval islám. To, že vraždí jen nepatrná část z celkového počtu muslimů, je jen malou útěchou - jak pro jejich oběti, tak pro nás všechny. Dokud celá islámská kultura nepostaví cenu lidského života nad poslušnost k Aláhovi, nepřestanou někteří z nich ve jménu Aláha zabíjet. Dokud se muslimové jednoznačně, masově a upřímně od násilí neodstřihnou, zůstane celý islám umazaný krví nevinných lidí. Jako tomu ostatně bylo už v době jeho vzniku.

 

Řada lidí tyto muslimy, kteří vraždí, nazývá různými termíny - islámský terorista, islámský extrémista, islámský radikál, islámský fundamentalista, islamista, džihádista a já nevím jak ještě - nikdo však nemůže zastřít fakt, že jsou to pořád muslimové. Čtou Korán, uctívají Mohameda a modlí se k Aláhovi. Tito lidé vraždí, protože vedou svatou válku. Jsou přesvědčeni, že tak činí pro dobro islámu a ve jménu Aláha. Vždyť i při vlastním aktu vraždění provolávají jeho jméno. Islám má zkrátka potenciál inspirovat své následovníky ke konání násilí na nevinných lidech - to je mnohokrát v praxi potvrzený fakt. Jednou z dosavadních charakteristik 21. století je nepopiratelný fakt, že nejmohutnější zdroj ideologicky motivovaného násilí ve světě vychází s islámského prostředí.

  • islam-a-nasili-zabijel-jezis-lidi

Často též slýcháme názor, že extremisté islám zneužívají, že berou Korán příliš fundamentalisticky, příliš doslova. Ani toto tvrzení však nijak zvlášť neuklidňuje. Znamená to tedy, že čím podrobněji se Korán čte a čím doslovněji se převádí do praxe, tak tím blíže mají jeho následovníci k násilí? Domnívám se, že kdyby byl islám ztělesněním ideologie lásky, míru a tolerance, tak by nás islámští fundamentalisté měli zahrnovat láskou a zasypávat květinami.

Pokud mluvíme o islámem inspirovaném násilí, tak je nutné a férové říct, že vraždí jen velmi malá část muslimů. Naprostá většina muslimů vede život pokojný, nikoho zabíjet nechce a jistě u toho chce i zůstat. Ale v tom je právě další část tohoto problému – při tom všem, co se kolem děje, vypadá život muslimské většiny často až příliš pokojně. To, že ideologicky motivované vraždění akademicky odsoudí několik islámských intelektuálů, nemůže stačit. Jednak to zkrátka udělat musí, jednak to většinou dělají s nějakým dodatkem. Ano, na sociálních sítích existuje iniciativa „Not in my name“, kde se britští a jiní evropští muslimové vyslovují proti spojování islámu s násilím, ale - při vší úctě - působí to spíš jako taková salónní iniciativa, která moc úsilí nestojí. To když se má projevit odpor proti Izraeli nebo proti dehonestaci islámu, tak statisíce britských muslimů spontánně demonstrují přímo v ulicích britských měst. Kde jsou tedy všechny ty miliony evropských muslimů, když jejich souvěrci páchají tak otřesné činy ve jménu jejich boha? Kdy a kde zaplnili ulice demonstracemi, aby ukázali své upřímné rozhořčení nad tím, že někdo ve jménu Aláha zabíjel nevinné lidi a pošpinil tím jeho jméno a celý islám? Jestliže Mohameda a Aláha milují tolik, že masově protestují, když někdo nakreslí jejich karikatury, jak to, že se masově nebouří, když je jejich jméno špiněno krví nevinných lidí? Pro tohle skutečně hledám vysvětlení jen obtížně. Mlčí proto, že jsou k islámskému násilí lhostejní, nebo proto, že pro něj mají jakési pochopení,neřkuli sympatie?

Něco snad mohou napovědět průzkumy veřejného mínění konané mezi britskými muslimy. Tak například - každý pátý britský muslim sympatizoval s bombovými útoky na Londýňany v roce 2005 (1), každý čtvrtý britský muslim si myslí, že tyto útoky byly oprávněné (2),  každý třetí muslimský vyšokoškolák (výzkum na 30 univerzitách v Británii) si myslí, že je oprávněné ve jménu islámu zabíjet (3), více než třetina mladých britských muslimů považuje sebevražedné útoky za oprávněné (4), až 80% mladých londýnských muslimů sympatizuje s Islámským státem (5). Mluví tyto statistiky stále o malé části britské muslimské populace?

Jistě, i křesťanská kultura měla temná období, kdy lidé zabíjeli jiné lidi ve jménu boha zjeveného v Bibli. Pokud jakákoli civilizace staví iracionální dogma nad cenu lidského života, potom se kvůli kacířství zabíjí. Evropská společnost naštěstí prošla Osvícenstvím a naše moderní civilizace již tradičně humanismus staví nad religiozitu. Islámská kultura takovou změnou ještě neprošla - dogma staví nad rozum, úctu k bohu nad úctu k životu. Dlí tak stále hluboko ve středověku. A pak je tu ještě jeden zásadní rozdíl. V Novém zákoně nenajdeme návod k nenávisti nebo násilí. Ježíš kázal lásku. A nezabíjel lidi. Svaté písmo muslimů k násilí a nenávisti na mnoha místech přímo vybízí. A Mohamed lidi zabíjel. Jedinou otázkou zůstává, kolik jich vlastně dohromady zabil nebo nechal zabít.

Velmi varovným faktem zůstává, že mnoho muslimů, kteří se inspirovali nenávistí a násilím, nepochází pouze ze zaostalých feudálních muslimských států. Mnozí z nich se narodili a byli vychováni v demokratické Evropě, v kultuře založené na úctě ke svobodě a k lidským právům. Daleko větší formující vliv na ně zřejmě mělo to, že navštěvovali evropské mešity.  Tak třeba ten slavný jihadi John - ten se v Británii narodil, v Británii žil, v Británii se vzdělal. Dalo by se tedy předpokládat, že je to tuctový britský občan. Není. John byl totiž zárověn vychováván v londýnských mešitách. Teď se po celém světě proslavil tím, že před kamerou uřezává živým lidem hlavy. John v tom není sám. Jeho pobočníky mu dělají další britští muslimové Paul, George a Ringo. („Aspoň, že se nám Beatles vrátili“, suše a rezignovaně poznamenal jeden z mých anglických kolegů.) Ani celí Beatles tam nejsou sami. Kromě nich už odjely bojovat za Islámský stát stovky až tisíce britských muslimů.  Vraždí nevinné lidi. Dělají to, co dělají, protože jsou to Britové, nebo protože jsou to muslimové? Mimochodem, stojí za povšimnutí, že stát, který sám sebe nazývá Islámský, si z násilí udělal hlavní vývozní artikl, chlubí se s ním po celém světě, dělá si jeho propagací celosvětové PR. Tento zrůdný stát – Islámský stát – páchá naprosto neuvěřitelná zvěrstva proti lidskosti. A opět - najdou se mnozí, kteří tvrdí, že tohle nejsou ti praví muslimové. I David Camoron svému národu říkal, že to nejsou muslimové,  ale zrůdy (not muslims but monsters). Měl pravdu, ale jen způli. Jsou totiž obojí. A i kdyby tomu tak nakrásně bylo a byly jakési dva druhy muslimů, jak tedy máme poznat ty pravé od nepravých? Čert se v tom vyznej - je přeci jen jeden Korán, jeden Mohamed, jeden Aláh, jedna šaría. Ať si v tom už konečně ta vraždící menšina s tou mlčící většinou udělají pořádek.

Zdá se, že násilí inspirované islámem už pomalu probouzí i nejvyšší patra britské politiky. Erick Pickles, ministr Cameronovy vlády, před necelým měsícem rozeslal dopis do všech mešit v Británii (6). Po oslovení „Assalamu Alaikum“ (ano, takto britský ministr v Británii zdraví své britské spoluobčany) ministr velmi uctivě vyzdvihuje pozitiva islámu, jeho pevné místo v britské společnosti, a zároveň ujišťuje, že vláda je odhodlána islám v Británii bránit. A pak jen tak jemně naznačil, jestli by se však přeci jen nedalo něco trošku víc dělat s tou pokulhávající integrací do společnosti a s tou radikalizací k násilí, která probíhá v mešitách. Reakce britských muslimů včetně Muslimské rady Británie byla okamžitá a odmítavá. Prý jim nemá nikdo co povýšenecky kázat, co mají dělat. Zkuste si to představit - pokud islám dorazí i do České republiky, budou se velmi podobné zprávy objevovat i v domácím zpravodajství České televize.

UKIP, Strana nezávislosti Spojeného království (černý kůň nadcházejících květnových voleb) navrhla, aby britští muslimové podepsali jakési prohlášení, ve kterém se zřeknou násilí a zároveň, aby prohlásili ty části Koránu, které k násilí přímo vybízejí, za neplatné. Pokud by to neudělali, chtějí v parlamentu iniciovat diskusi o zastavení finanční podpory islámským organizacím. Jakkoli jsou to kroky správným směrem,  je to „too little too late“. Nikdo nemůže nutit islámské kultuře její historickou reformu zvenčí, ta musí přijít jedině zevnitř. Sami muslimové se musí chtít distancovat od násilí, které je s islámem spojené. Dokud si sami muslimové nezačnou vážit člověka více než Aláha, nepřestanou někteří z nich kvůli Aláhovi zabíjet.

Minulý měsíc ve Francii a Belgii proběhly přímo v ulicích přestřelky ze samopalů. Muslimové vraždili a bojovali přímo v ulicích evropských měst. Bezpečnostní složky mnoha evropských států jsou na nohou. Zajistit Evropanům bezpečnost v jejich vlastních domovech je stále těžší a stojí každý den ohromné materiální i finanční úsilí. Je opravdu tak těžké si otevřeně přiznat, že ozbrojený střet kultur se přenesl už i do Evropy?

Islámská kultura se zkrátka prezentuje širokým spektrem následovníkú od mírumilovných intelektuálů až po masové vrahy. Dokud se však islám jednoznačně a viditelně od násilí neodstřihne, bude krví nevinných lidí ušpiněn vždy celý. A jako takový by se měl posuzovat a postavit mimo zákon - stejně jako ostatní ideologie inspirující k nenávisti a násilí - po bok fašismu a komunismu.

Tyto úvahy nad událostmi posledních týdnů píšu jako prostý občan bez vzdělání v teologii nebo jiných společenských vědách. Přiznávám (a doufám), že se mohu mýlit. Byl bych proto velmi vděčný komukoli, kdo by dokázal tyto úvahy vyvrátit jako nepravdivé. Velmi by se mi totiž ulevilo.

Odkazy v textu:

  1. http://www.telegraph.co.uk/news/uknews/1510866/Poll-reveals-40pc-of-Muslims-want-sharia-law-in-UK.html
  2. http://www.cbsnews.com/stories/2006/08/14/opinion/main1893879.shtml&;date=2011-04-06
  3. http://www.dailymail.co.uk/news/article-1340599/WikiLeaks-1-3-British-Muslim-students-killing-Islam-40-want-Sharia-law.html
  4. http://pewresearch.org/assets/pdf/muslim-americans.pdf#page=60
  5. http://www.frontpagemag.com/2014/dgreenfield/80-of-london-muslims-support-isis/
  6. https://www.gov.uk/government/uploads/system/uploads/attachment_data/file/396312/160115_Final_Draft_Letter_to_Mosques_PDF.pdf

zdroj:http://rogozov.bigbloger.lidovky.cz/c/446611/Islam-a-nasili-Zabijel-Jezis-lidi.html 

PodporteCFP QR 22 KAFE KÁVAS

Komentáře

Komentáře  

#5 osvietenieludstva@azet.sk 2015-07-25 22:21
Len nizky a kruti ludia zabijaju inich ludi-v mene toho ci onoho "nabozenstva-do ktrin a politickej agendy/strany" prave pri moci...Islam je Lunarne nabozenstvo(tak ako Judaizmus),a Qur'an(Qur=Hora /Kopec;a AN=nebesia,pomi mo tradicny klam o "Recitacii"),Ko ran,ma cosi spolocne s Bibliami: KODY...Zatialco v UK vydavaju priamo kodovane Biblie s kodami vekov-cyklov a kalendarov; Koran ma tzv. Abjad=inicialne kody,ktorych je 84(Cislo sudu sveta),pozostav ajucich z 13 pismen Arabskej abecedy(mame 13 domov zodiaku,nie 12),kedze aj Jakub/Izrael ma 12 synov-domov a jednu dceru,Dinah-sym bol 13.domu zodiaku pre Ciernu dieru...Sucet Arabskej gematrie tychto kodov,plus kapitol/sur(822 ) sa rovna cislu 5777,co je rok 5777 A.M.,teda nas rok 2016-ako nastup doby a chaosu-ANTIKRIS TA,po dobu 3.5 rokov,co maju zakodovane aj mnohe biblie vydavane v UK!!!
Citovat
#4 Petr Přecechtěl 2015-06-24 12:59
Isa 52:4: Toto praví Panovník Hospodin: Můj lid kdysi odešel bydlet do Egypta a nakonec ho utiskovala Asýrie.
Isa 52:5: Co tedy mám teď udělat? praví Hospodin. Zadarmo byl odveden můj lid a ti, kdo mu vládnou, se mu smějí, praví Hospodin; mé jméno je stále uráženo, celé dny.
Isa 52:6: Nuže, můj lid pozná jméno mé! V ten den pozná, že já jsem ten, který prohlašuje: "Hle, jsem zde."
Isa 10:5: Běda Asýrii, metle mého hněvu - hůl v jejich ruce je má prchlivost!
Isa 10:6: Vypravil jsem je proti bezbožnému národu, poslal jsem je na lid, jenž ve mně budí zlost, aby se vrhli na kořist, aby shrábli lup, aby je pošlapali jak bahno v ulicích.
Citovat
#3 Petr Přecechtěl 2015-06-24 12:58
Buďte v klidu, kritika "křesťanů" o kterých mluví autor článku je na místě. Prostě to nebyli křesťané, ale církevní firmy. Křesťan je člověk, který má rád pravdu, protože to je pravda a dobro, protože to je dobro a ostatní lidi, i nepřátele, ti jsou jenom podvedení a sami si už nemůžou pomoct, někde někdy udělali chybu, prodali se. Vidíme to na vlastní oči, jak toto kumuluje. Třeba jak "naše" vláda schválila ten branný zákon, očividně jsou duševně nemocní, potlačili svědomí, už si sami nepomůžou. Copak to člověk se zdravým rozumem udělá, když ta genocida zahrnuje i jeho vlastní? No a teď k "muslimům". Je fakt, že v koránu ta nadřazenost muslimů je zakotvená, ale sami od sebe vraždit nezačnou. Tyto vrahy platí furt stejní lidé, kteří chtějí rozvrátit svět, kvůli NWO, tam všude tiskaři peněz, co už prohráli, jenom Rusko jaksi tu hru nehraje. Všechno ale je jinak, než na prvníí pohled vypadá: :-)
Citovat
#2 danpoisel@seznam.cz 2015-06-24 00:33
Tak jen pro pořádek:
Jak protestovali evropští křesťané proti zdecimování původních obyvatel Jížní Ameriky, Latinské Ameriky, Severní Ameriky, Australie, afrických zemí...?
Pokud autor chce poukazovat na mrtvoly, které za sebou zanechal islám, měl by asi nejdříve poukázat na mrtvoly, které se mu válejí před jeho (naším) křesťanským prahem.
A pokud není schopen dohlédnout za 21., resp. 20.století, pak je nutno autorovi plně přiznat jeho domněnku o nedostatečném vzdělání, byť "Střet civilizací", ke kterému nás nabádá, v Evropě zcela jistě probíhal, ale asi tak před 500 lety.
Otázka dneška zní: oč je horší islám než transatlantický mesianismus?
Citovat
#1 makovicka.jan@seznam.cz 2015-06-23 19:02
Autor má pravdu, ale ne zcela, bohužel i Nový zákon obsahuje výzvy k násilí:
Ale mé nepřátele, kteří nechtěli, abych byl jejich králem, přiveďte sem a přede mnou je pobijte ( Lukáš kap. 19, verš 27), Krev jeho na nás i na naše děti ! (Matouš kap. 27, verš 25) apod.
Nicméně NZ obsahuje časté výzvy k lásce: Miluj bližního svého, Milujte své nepřátele atd., což patrně korán nezná..
.
Citovat

Přidat komentář

Bezpečnostní kód Obnovit

Facebook komentáře