Facebook Twitter RSS

O CFP!  | 

ads

Bitva o (ne)vědomí lidstva (OL)

Světovláda pochopila, že základní podmínkou „demokratického“ odcizení státu je vytunelování národního vědomí a zatmění občanského svědomí.

Jde o masivní průnik do myšlení občanů, jehož posláním je vtáhnout člověka do matrixu konstrukcí, polopravd a iluzí o tom, co je světlo a co je tma, v jakém prostředí je dobré žít, co smysl má a co nikoliv. Cílem tohoto kroku je překroutit pravdu, zmást pojmy a postavit občany proti sobě.

  • bitva-o-ne-vedomi-lidstva-ol

S tím souvisí cílevědomé pošlapávání hodnot prověřených generacemi předků a znevažování všeho, co by ve vědomí občana mohlo představovat blok znemožňující další manipulaci. A tak jsou dehonestovány pravda, pokora, skromnost a láska, národní hrdost, kulturní prostředí a tradice, jakož i etické odkazy předků. Proč? Aby se co nejvíce oslabilo vnitřní pouto, které spojuje člověka se vším, co jeho stát představuje, jinými slovy - připravit občana o jeho národní identitu, o hlubší vztah ke všemu, co mu má být odcizeno, aby zapomněl, čím ve skutečnosti je, a ztratil zájem o to, co mu patří. K tomu poslouží i padělání historie a znevažování kulturního dědictví.

Vytunelovat národního ducha, kulturní tradici, mezilidské vztahy a svědomí člověka však není tak jednoduché, jako ukrást fabriku. Tady se stratégové Světovlády směle pouštějí na tenký led – musí totiž rozemlít jemné předivo Člověčenství, tedy kouzlo života v lásce, hřejivý pocit sounáležitosti v rodinách, mezi přáteli, skupinami a národy. Nejmocnější zbraní Světovlády se v tuto chvíli stává čas – přesněji jeho nedostatek. Člověk je uměle zahlcován existenčními starostmi, bezcennými vjemy a destruktivními informacemi, je stále více vytěžován, nucen k větším výkonům, odváděn od podstaty ke zbytečnostem. Odčerpává se mu tak prostor k posezení s blízkými, k zamyšlení, meditaci, četbě, tvoření, lásce a přemýšlení. Místo toho je zahlcován kulturním brakem (TV pořady plné násilí a neúcty k životu, ječících feministek a vodopádů slov s nulovým obsahem, bulvární pořady o celebritách, skučící zpěvačky, „melodie“ na jeden tón, „umělecké“ výtvory pracující s toaletním papírem atd.). Tento vjemový smog však plní velmi důležitou roli – válcuje svébytnost každé bytosti, plení hodnotový základ a přehlušuje hlas její duše! Současně probíhá zatemňování svědomí občana rozvojem chamtivosti (vidinou zisku a moci), aby v blížícím se procesu změn nebránil rozbíjení vyšších principů mravních. 

V tomto světle je zřejmé, že všeobecný přehled, vnímání hlubších souvislostí, respektování vyšších zákonů života, kreativita a nezávislost jsou pro Systém zcela nepřijatelné! Proto na scénu vstupují „odborníci“, jejichž úkolem je zdevastovat systém školství, rozbít osnovy, vypustit z výuky etický rozměr a šlechtění ducha, zlikvidovat nejkvalitnější učebnice, vyhodit nejmoudřejší učitele a znehodnotit vzdělání jako takové (soukromé školy – prodejny titulů). Devastace školství je však jen součástí záměru většího: řád nahradit neřádem (chaosem)! Cílem je pošlapat úctu k životu, přírodě, zákonům Bytí, k vyšším principům mravním a nahradit je modlou zisku.

Vládnoucí politickoekonomické oligarchie světa (nezpůsobně nazývané mafiemi) se zuby nehty snaží dostat pod úplnou kontrolu veškeré informační kanály. Nikoliv náhodou! Na scénu totiž vstupuje náramně důležitý hráč: nezávislá informace, jinak též – pravda! Jedině maximální kontrola nad masmédii umožňuje dokonale manipulovat s vědomím občanů, povýšit lež na pravdu, brak na umění, vychytralost na moudrost, egoismus na lásku a hlavně – začít cíleně destruovat mysl občanů a jejich svědomí. Jenže tady nastává problém. Informace je totiž jako voda – nelze ji vzít do hrsti a spoutat; stejně jako život sám i ona si cestu najde. V dnešní epoše informační revoluce mají už lidé takové prostředky a znalosti, že hermeticky izolovat informační příboj už nelze. Samozvaným vládcům tedy zbývá jediná šance – kontaminovat informační oceány jakoukoliv lží a demagogií, zhypnotizovat mysl občanů a vsugerovat jim, že je vlastně všechno pořádku, že to ani jinak nejde. A tak nám jimi ovládané mediální velkovýkrmny dennodenně servírují stále stejné menu nenápadně hlásající, že ničení principů života ve jménu zisku, devastace odvěkých hodnot a rozdělování společnosti na živořící otroky a líné všehoschopné parazity, jsou přirozeným vývojem.

Informace obsahující pravdu a vyšší úroveň poznání je pro Světovládu nesmírně nebezpečná, neboť má doslova kouzelnou moc. Jako katalyzátor dokáže dekontaminovat i ty nejhorší informační stoky, jako živá voda umí vrátit člověku nezávislé myšlení. Kde proudí světlo pravdy vědomím, stává se občan vědomým a vědomí pravdy života jeho svědomím. A nad opravdu vědomými (vědoucími) lidmi ztrácí jakákoliv demagogie svou moc. Informace nesoucí pravdu o zákonech Života má sílu zbourat i základní pilíře globálního konsumismu – egoismus, chamtivost a bezohlednost, dokáže očistit společnost od ekonomických žraloků a hyen a zastavit děsivý hospodářský kanibalismus. Dokáže změnit podstatu fungování státu a restartovat motory trvale udržitelného rozvoje založeného na hodnotách dnes zavrhovaných.

To snad ne, říkáte? Copak jsou v médiích jen samé manipulace a lži? Bohužel, až na výjimky, ano! Alespoň v oblasti informací o tom, co se v České republice a ve světě děje. Ale ještě důležitější je, co v nich není: pravda a dobro! A co je vlastně dobro, kde je vyšší pravda? Dobré je to, co prospívá životu, tedy lidem, životnímu prostředí i celé planetě, co nám pomáhá naplňovat hluboký smysl našeho bytí. Dobré náboženství je to, které ze mne dělá lepšího člověka. Dobré zákony jsou ty, kterým rozumím, které mi vracejí naději a víru, že dobro, pravda a láska opravdu zvítězí. Dobrá politika je ta, která lidem slouží a ne je souží, která přináší harmonii, radost ze života, rozvíjí a využívá tvůrčí potenciál všech občanů k všeobecnému blahu. Skutečná demokracie motivuje občany pravdu mluvit, milovat a bránit, (rádoby)demokracie občany za pravdu zatracuje, špicluje, mediálně upaluje, ekonomicky ukřižuje a nakonec i občansky likviduje. Vyšší pravda je ta, která šíří dobro a hluboké poznání zákonů Života, bourá dogmata a rozpouští lpění, oslabuje ego a posiluje duši.

Všechny změny začínají u nás. Jsme kapkami nejrůznějšího poznání a zkušeností, ze kterých vznikají potůčky společenského vědomí slévající se do řek světového dění naplňujících oceány života. Jakou kvalitu mají kapky, takovou budou mít i oceány. A také země, ve které žijeme. Jakou kvalitou naplníme vědomí společnosti, takový život v ní budeme žít my i naše děti.

Ing. Oldřich Lukáš


zdroj: http://www.svcz.cz/news/bitva-o-ne-vedomi-lidstva-ol-/?utm_source=copy&;utm_medium=paste&utm_campaign=copypaste&utm_content=http%3A%2F%2Fwww.svcz.cz%2Fnews%2Fbitva-o-ne-vedomi-lidstva-ol-%2F

PodporteCFP QR 22 KAFE KÁVAS

Komentáře

Přidat komentář

Bezpečnostní kód Obnovit

Facebook komentáře