Facebook Twitter RSS

O CFP!  | 

ads

Rezoluce Valného shromáždění OSN proti oslavě nacismu

JUAN LÓPEZ PÁEZ

Doporučuje, aby země přijaly konkrétní opatření v oblasti legislativy, vzdělávání a lidských práv.

Valné shromáždění OSN přijalo "Rezoluci proti glorifikaci nacismu", dokument, který od roku 2005 každoročně prosazuje Ruská federace.

Rezoluci, jejímž cílem je bojovat proti myšlenkám nacismu, neonacismu, rasové diskriminace a xenofobie, schválilo 112 zemí, 50 států hlasovalo proti a 14 se zdrželo hlasování. Mezi těmi, kdo se postavili proti dokumentu, byly Kanada, Německo, Spojené státy, Spojené království a Ukrajina.

  • rezoluce-valneho-shromazdeni-osn-proti-oslave-nacismu
  • rezoluce-valneho-shromazdeni-osn-proti-oslave-nacismu
  • rezoluce-valneho-shromazdeni-osn-proti-oslave-nacismu
  • rezoluce-valneho-shromazdeni-osn-proti-oslave-nacismu
  • rezoluce-valneho-shromazdeni-osn-proti-oslave-nacismu
  • rezoluce-valneho-shromazdeni-osn-proti-oslave-nacismu
  • rezoluce-valneho-shromazdeni-osn-proti-oslave-nacismu

Dokument doporučuje, aby země přijaly konkrétní legislativní, vzdělávací, lidskoprávní a jiná opatření k odstranění rasové diskriminace a zamezení revizionismu výsledků druhé světové války a k odhalení nebezpečí stereotypů a falešných obrazů, dezinformací a konspiračního myšlení, které podporují nenávist jako současné formy rasismu.

Ratifikuje se rok co rok. Od prosince 2012 tento mezinárodní orgán hlasuje mimo jiné o tzv. rezoluci: "Boj proti glorifikaci nacismu, neonacismu a dalším praktikám, které přispívají k zesílení moderních forem rasismu, rasové diskriminace, xenofobie a související nesnášenlivosti", která se skládá ze 74 bodů a obsahuje ustanovení o důrazném odsouzení incidentů spojených s glorifikací a propagací nacismu.

Oslava a propagace nacismu

Se znepokojením konstatujeme, že ničení památníků bojovníků proti nacismu a fašismu v souvislosti s otevíráním památníků a výstavbou pomníků Waffen-SS a různých kolaborantů, jakož i pořádání pochodňových pochodů a průvodů nacionalistů a neonacistů, opět nabývá v některých zemích EU-27 na intenzitě. Zároveň vyjadřujeme hluboké znepokojení nad pokusy povýšit do hodnosti hrdinů příslušníky Waffen-SS odsouzené norimberským procesem, jakož i ty, kteří bojovali proti spojeneckým zemím, kolaborovali s nacistickým hnutím a dopouštěli se válečných zločinů a zločinů proti lidskosti.

Rezoluce potvrzuje význam boje v současné situaci proti glorifikaci nacismu a neonacismu, zachování historické paměti národů, poučení z druhé světové války, která lidstvu způsobila nevýslovné utrpení, a uznání těch, kteří v boji proti nacismu položili své životy. Rezoluce obsahuje ustanovení o nepřípustnosti revize historie a výsledků druhé světové války.

Rezoluce varuje před praktikami, které přispívají k současným formám šíření rasismu, diskriminace, nenávisti a násilí na základě rasy, náboženství, národnosti, pohlaví, příslušnosti k určité skupině nebo politického přesvědčení, a před jejich prohlubováním ve vzdělávacích institucích.

Zdroj: https://mundoobrero.es/2023/11/17/resolucion-de-la-asamblea-general-de-la-onu-contra-la-glorificacion-del-nazismo/

PodporteCFP QR 22 KAFE KÁVAS

Komentáře

Přidat komentář

Bezpečnostní kód Obnovit

Facebook komentáře