Facebook Twitter RSS

O CFP!  | 

ads

Přízrak „Stínového NATO“ visí nad „Velkou Skandinávií“

Tento region je pravděpodobně jedním z cílů „Stínového NATO“, konceptu, který odkazuje na faktické začlenění zemí do vojenské aliance pod vedením USA.

Mluvčí ruského ministerstva zahraničí Maria Zacharová o víkendu vyjádřila znepokojení nad snahou NATO rozšířit se do Švédska a Finska.

Varovala, že „Je zcela zřejmé, že vstup Finska a Švédska do NATO ... by mělo vážné vojenské a politické důsledky, které by vyžadovaly adekvátní reakci z ruské strany.“

Ačkoli Finsko není oficiálně považováno za součást Skandinávie, jeho historie švédské nadvlády před začleněním do Ruské říše a geografická blízkost tohoto sousedního státu mohou vést k tomu, že pozorovatelé budou považovat Finsko za součást „Velké Skandinávie“, chcete-li.

  • prizrak-stinoveho-nato-visi-nad-velkou-skandinavii
  • prizrak-stinoveho-nato-visi-nad-velkou-skandinavii
  • prizrak-stinoveho-nato-visi-nad-velkou-skandinavii

 

Tento region je pravděpodobně jedním z cílů „Stínového NATO“, konceptu, který odkazuje na faktické začlenění zemí do vojenské aliance pod vedením USA. Stínové NATO se již vplížilo na Ukrajinu, což bylo jedním ze spouštěčů nevyhlášené raketové krize v Evropě vyvolané Spojenými státy poté, co se Rusko začalo znepokojovat, že tam Amerika plánuje tajně rozmístit útočné jaderné střely pod krytím takzvaných „protiraketových systémů“ . „Velká Skandinávie“, zejména Švédsko a Finsko, jsou také terčem tohoto spiknutí, a to od roku 2015, kdy se oba začaly zapojovat do fantomových lovů na ruské ponorky .

Vzhledem k tomu, jak ruský návrh „bezpečnostní rovnice“ usiluje o zodpovědnou regulaci vojenského soupeření této země s USA v Evropě, je nezbytné, aby byl plíživý vliv Shadow NATO na Velkou Skandinávii držen pod kontrolou jako součást nadcházejících jednání.

Ani Ukrajině, ani Švédsku nebo Finsku by nemělo být dovoleno stát se de facto členy této aliance, protože takové snahy jsou odpovědné za bezprecedentní bezpečnostní krizi na kontinentu po skončení studené války. I když se vyřeší obavy Ruska z neformálního členství Ukrajiny v NATO, krize se v severní Evropě nevyhnutelně časem zopakuje, pokud bude Švédsko a Finsko nadále neformálně pohlcováno blokem.

Ostatně Arktida je mnohými pozorovateli považována za vznikající frontu v nové studené válce. USA si kladou za cíl militarizovat tento region, protože se stává důležitějším pro mezinárodní lodní dopravu postupným otevíráním „severní mořské cesty“ (NSR) přes vodní cesty pod suverénní kontrolou Ruska.

Čína začne tuto cestu využívat častěji prostřednictvím své vize „Polární hedvábné stezky“ rozšiřování obchodních vazeb s EU přes Arktidu. Rozšiřování NATO pod vedením USA v severní Evropě přímo poškodí bezpečnostní zájmy Ruska, i když bude realizováno pod záminkou „zadržování“ Číny. Za žádných okolností nesmí být Švédsku a Finsku dovoleno, aby se funkčně přiblížily NATO.

„Bloku Vikingů“, který USA plánují sestavit mezi třemi tradičními skandinávskými státy Dánskem, Norskem a Švédskem (poslední z nich není formálně součástí NATO) a zbývajícími dvěma, nebyla věnována velká pozornost. Země, které zahrnují koncept „Velké Skandinávie“: Člen NATO Island a aspirativní „Stínové NATO“ plus Finsko.

Tato otázka bude muset být vyřešena v rámci nadcházejících jednání o ruské „bezpečnostní rovnici“, která výslovně navrhuje zastavení expanze bloku NATO.

Ďábel se skrývá v detailech, jak se říká, ale bylo načase, aby to Zacharová uvedla před jednáními v příštím roce, aby naznačila, že toto téma bude určitě na pořadu dne.

Autor: Andrew Korybko
Americký politický analytik

zdroj - https://oneworld.press/?module=articles&action=view&id=2372

PodporteCFP QR 22 KAFE KÁVAS

Komentáře

Přidat komentář

Bezpečnostní kód Obnovit

Facebook komentáře