Facebook Twitter RSS

O CFP!  | 

ads

Occupy Wall Street: Umělá opozice Nového světového řádu

  • wall_1
„Dvě věci jsou nekonečné, vesmír a lidská hloupost, ale co se týče vesmíru nejsem si zcela jistý." Můj oblíbený citát Alberta Einsteina by mohl uvádět mnoho článků, ale jedná-li se o hnutí Occupy, je zcela přesný.

Nejprve: Nedomnívám se, že každý, kdo je součástí tohoto hnutí, je hloupý. Mnoho lidí má oprávněné pochyby ohledně systému a chce něco udělat.

Rovněž nelze od každého, kdo vyjde do ulic, očekávat, že si nejprve pročte velké množství knih, které se zabývají finančním systémem. Nicméně pro ty, kteří jsou u kormidla, jakož i pro ty, kteří se nechávají zvát do televizních diskusí, by toto mělo být samozřejmostí.

Vždy je obtížné rozlišit, jedná-li se o zlý úmysl nebo o hloupost. Byla Angela Merkelová v květnu 2010 během první pomoci Řecku, tedy v téže době, kdy celá katastrofa začala v Moskvě náhodou, anebo tam byla proto, aby převzala povely svých řídících důstojníků? Hlasují poslanci pro vydrancování Německa z toho důvodu, že je někdo vydírá nebo proto, že jsou prostě hloupí? Kdo to dokáže posoudit?

Co se týče hnutí Occupy, je to podobné. Jak líčím ve své knize Das Kapitalismus-Komplott, používá globální elita stále stejné schéma, které se zakládá na Hegelově dialektice. Vytvoří nějaký problém (teze), dopředu znají reakci lidí (antiteze) a poté nabídnou předem připravené řešení tohoto problému (synteze). Cíle globalistů známe dobře, neboť je sami popsali v nepřeberném množství knih a článků: Globální politické struktury (=definice pro světovou vládu, bývalý Mitterandův poradce a další o tom píší zcela otevřeně), eliminace svobody a osobního vlastnictví a centrálně plánované hospodářství. Globalisté rovněž usilují o zničení individua, protože člověk, podle nich, něco znamená pouze jako součást kolektivu. H. G. Wells popisuje detailně Nový světový řád ve své knize The New World Order. Jako příklad a vzor nám nyní slouží Evropská unie. Oblíbeným cílem globalistů je globální daň, kterou budou muset platit všichni lidé, aby bylo jejím prostřednictví možné tyto globální struktury financovat.

Co požadují lidé z hnutí Occupy? Na začátku se maskovali, ale nyní se pravda pomalu dostává na povrch: vyšší daně a více regulace. Také na německých webových stránkách tohoto hnutí najdete prakticky seznam přání socialistických globalistů: zahájení sociálně-ekologické transformace evropského hospodářství, zavedení daně z finančních transakcí a ústavně garantované právo na, podle tarifu ohodnocenou práci a další donucovací opatření namířená proti občanům, které má toto hnutí údajně zastupovat. Ve vysílání Alexandra Benesche (Infokrieg.tv – p.p.) se jeden z organizátorů hnutí vymlouval, že na stránky hnutí může přispívat kdokoliv. Nicméně výše uvedené požadavky nebyly ze stránek staženy ani po vysílání. Že by bylo množné rovněž požadovat zrušení ECB (Evropské centrální banky)? (Výzva pro čtenáře: pokuste se o to).

Samozřejmě se na scéně objevují opět obvyklí podezřelí: hlavní globalista George Soros pravděpodobně oklikou financuje toto hnutí, Obama, jenž je sponzorovaný Wall Street, projevuje "porozumění" a největší zloduch ze všech - Ben Bernanke - se vyslovuje pro "solidaritu" s tímto hnutím. Nelze se tedy divit, že se hnutí Occupy vyhýbá hlavnímu problému, jímž je státem garantovaný monopol na peníze FEDu (centrální banky USA – p.p.) nebo Evropské centrální banky (ECB), které neustále vytvářejí peníze z ničeho, což je skutečná podstata dnešní krize. Naopak příznivci Rona Paula, který již po několik desetiletí požaduje odstranění tohoto kartelu velkých bank, jsou hnutím Occupy Wall Street často šikanováni a vykazováni z demonstrací. V zajímavém videu Adama Kokeshe se účastníci tohoto hnutí vůbec netají svým (levicově) totalitním viděním světa. Tito lidé ničí svobodu tisku, když nedovolí, aby byli zabíráni cizí kamerou, ale sami sebe vehementně natáčejí, jakmile dorazí policejní jednotky, když propagují násilí, když někdo z nich přebírá zodpovědnost a tak dále a tak dále.

Iniciátoři hnutí si přejí zůstat v anonymitě, což je dostatečně podezřelé. Představitelé levice se během shromáždění střídají jako na běžícím pásu. Ale to, co je opravdu nebezpečné, je způsob, jakým s tímto fenoménem zacházejí zrádcovská media. V Německu ještě ani nedošlo k jedné jediné demostraci hnutí Occupy a pořadatel byl již dopředu pozván do čtvrtečního pořadu Maybrit Illnerové (diskusní pořad ZDF – p.p.) a bylo mu tam umožněno propagovat demonstraci, která se měla teprve uskutečnit. Strana rozumu (Partei der Vernunft) organizuje již měsíce demostrace proti euru a nikdo z těch, kteří jsou za tyto demonstrace zodpovědni (autor tohoto článku je jedním z nich) nebyl do pořadu pozván. Jak je to možné?

Tyto demonstrace byly ignorované stejně tak, jako média ignorují hnutí Rona Paula ve Spojených státech. Proč? Protože v rámci tohoto hnutí jde o skutečný problém: o systém centrálního bankovnictví, o kartel velkých bank. Banksteři mají z odstranění tohoto kartelu takový strach, že raději vytvořili svou vlastní opozici. Za kulisami si již mnou ruce ti, jejichž mottem je "řád z chaosu". Tito lidé v zákulisí doufají, že se odehraje, pokud možno, velké množství mimoparlamentních protestů, aby bylo na základě toho možné ještě více posílit moc státu. Dále doufají, že se podaří vytvořit evropskou supervládu, aby mohli zničit poslední zbytky svobody. Je kuriózní, že účastníci hnutí Occupy požadují vice toho, co tento problém způsobilo: více plánovaného hospodářství, větší zasahování a diktát státu. Z tohoto důvodu se hodí výše uvedený Einsteinův citát.

Pokud nebereme v potaz požadavky hnutí Occupy, které mohou být hnutím ovšem podle potřeby opět kdykoli dementovány, zanechali skuteční iniciátoři hnutí za sebou stopy, jež nelze vymazat. Na oficiální stránce hnutí se nachází návod ke kolektivismu, který snad ani nemůže být vice zrádcovský. Odhlédneme-li od toho, že tento návod zřetelně říká, že jedinec (člověk) není ničím a kolektiv vším, obsahuje tento text klíč k těm, kteří se ukrývají v pozadí. Takovýto hrůzostrašný způsob řízení skupin pochází přímo z laboratoří Tavistockého institutu. Počínaje stránkou 183 popisuji ve své knize, která byla napsána ještě předtím, než se objevilo hnutí Occupy, techniky skupinové dynamiky, které byly vyvinuty Kurtem Lewinem. Tyto techniky se používají v rámci hnutí Occupy. Cílem těchto technik je redukovat člověka na úroveň zvířete. Díky těmto technikám mizí vysoce diferencované a mnohostranné schopnosti jedince. Účastníci hnutí jsou rozrušeni, ale hlubší analýzy již schopni nejsou. Pokud se vám při sledování těchto obrázků vybaví slovo sekta, tak se nemýlíte. Účelem opakování textů řečníků kolektivem je vytvoření pocitu sounáležitosti se skupinou, v níž se individuum vytrácí. "Borgové" nechávají zdravit. Tato komunistická propaganda se snaží potlačit podstatu člověka: člověk přichází na svět sám a svobodný, nikoliv ve skupině. Člověk je sice sociální bytostí, ale z toho důvodu, že to chce sám ze své vlastní vůle a nikoliv proto, že by k tomu musel být donucen. Těchto okolností využívá "elita", aby mohla kontrolovat obyvatelstvo. Elita namlouvá lidem, že stát je tímto společenstvím. Přitom lidé nepotřebují žádné byrokraty k tomu, aby mohli společně žít, pracovat a svobodně si vyměňovat výsledky své práce.

Tavistocký institut je zodpovědný téměř za veškerou, na strachu založenou propagandu, kterou tato planeta musela projít v minulých desetiletích. Globální "elita" používá tento institut proto, aby ovlivňovala lidi a učinila z nich to, o co usiluje: stádo ovcí.

Mezitím již Hans Dietrich Genscher (bývalý ministr zahraničí a vícekancléř SRN – p.p.) definoval úlohu EU v Novém světovém řádu, když prohlásil: "Buďto se vydáme cestou, která vede ven ze vzájemné zodpovědnosti za budoucnost, což v konečném důsledku znamená únik do národního osamocení, anebo se rozhodneme pro více Evropy, to jest pro Evropu vnitřní solidarity se všemi členskými státy, jež tomuto kontinentu dovolí zaujmout důstojné místo v rámci Nového světového řádu". Solidarita samozřejmě znamená socialismus.

Occupy Wall Street: Die kunstliche Opposition der Neuen Weltordnung, vyšel 17.10.2011 na info.kopp-verlag.de, překlad R. Václav

Zdroj

PodporteCFP QR 22 KAFE KÁVAS

Komentáře

Přidat komentář

Bezpečnostní kód Obnovit

Facebook komentáře