Facebook Twitter RSS

O CFP!  | 

Czech English French German Russian Spanish

ads

Migrační úder kvůli „přelidnění Afriky“?

Hodnocení uživatelů:  / 3
NejhoršíNejlepší 

V souvislosti s „migračním úderem“ Evropě se mluví o tom, že hlavním důvodem je přelidnění Afriky. Je to skutečně takto jednoduché?

  • migracni-uder-kvuli-prelidneni-afriky

Podívejme se na zalidnění jednotlivých kontinentů. Největší hustotu obyvatel (HO) má Asie (101 obyvatel na 1 km²). Na druhém místě je Evropa (73 obyvatel/km²). Teprve třetí příčku obsazuje Afrika (41 obyvatel/km²), čtvrtou Amerika (23,5 obyvatel/km²), pátou Austrálie (2,8 obyvatel/km²). U Antarktidy, bez stálého osídlení, se hustota obyvatel neuvádí.

Podíváme-li se ještě podrobněji na západní část Evropy ( přibližně zahrnující Belgii, Nizozemsko, Lucembursko, Velkou Británii, Francii, Dánsko, Švédsko, Norsko, Finsko, Španělsko, Itálii, Irsko, Portugalsko, Rakousko, Švýcarsko ) mají tyto země v souhrnu 330 milionů obyvatel, plochu 3 175 000 km² a hustotu zalidnění 104 obyvatel/km². Tedy západní část Evropy je 2,5 x „zalidněnější“ než Afrika !?

Afrika tedy vůbec není přelidněná, ale zoufale nerozvinutá. Západ ji několik staletí koloniálně (a nyní neokoloniálně – nerovnoprávným obchodem i mezinárodními finančními nástroji) drancoval a drancuje. Dříve narození pamatují symboly odporu proti neokolonialismu - Patrice Lumumbu, Nelsona Mandelu, Gamala Násira. Neokoloniální drancování Afriky Západem stále pokračuje – viz např. článek

O systematickém okrádání Afriky Západem

http://severoceskapravda.cz/index.php/radime/2069-afrika-i-%C4%8Dr-%C5%BEiv%C3%AD-z%C3%A1pad

Proč tedy migrační úder – přelévání obyvatel z okolních kontinentů do (zatím především západní) Evropy?. Skutečnost je složitá a určitě současně působí mnoho motivů, a to :

- Snaha získat další levné pracovní síly do západní Evropy (což je silně pochybné, většinou chybí jazyk, vzdělání, pracovní návyky);

- Dalším motivem určitě je snaha „chuligánů“ („zlaté mládeže“) Afriky, Asie využít vítací politiky a dostat se tam, kde se budou co nejsnadněji míti co nejlépe;

- Jistě je motivem také zájem vzniknuvšího „migračního podnikání“ (pašeráků lidí a jejich organizací - velmi zištných „neziskovek“);

- V dostupných informacích se uvádí, že v Německu je jen ½ mladé mužské populace v principu zdravotně schopna být použitelná pro Bundeswehr a ochotná k „vojenskému použití“ je ještě podstatně menší část. Pro velmocenské aspirace Německa je silná armáda potřebná. ( Připomeňme, že zhruba za posledních 100 let Německo potřetí začíná ničit Evropu – I. světová válka, II. světová válka, nyní migrační úder Evropě.) Přitom nejde jen o zájem převážně germánských elit, ale i výrazné podněcování Německa a podrobené části Evropy k tahu proti Rusku ze strany sionoanglosaských elit. );

- Někteří diskutéři píší o tom, že snaha migrantů přesunout se z „okolí“ do Evropy je určitou módní posedlostí – psychologicko-sociologickým jevem;

Domnívám se, že většině těch, kdo se nad událostmi zamýšlejí, uniká důležitý motiv. Podněcovaná masová migrace ( v některých odhadech se mluví o tom, že je potřeba přesídlit do Evropy stovky milionů lidí ) je strategickou zbraní – migrační zbraní hybridního válčení – viz články:

Leonid Savin: Migrace jako strategická zbraň

http://www.stripkyzesveta.cz/cz/media/1347/leonid-savin-migrace-jako-strategicka-zbran

Radim Valenčík: Čelíme použití migrační zbraně“

http://radimvalencik.pise.cz/1977-celime-pouziti-migracni-zbrane-zatim-uspesne.html

Komu a k čemu je tato migrační strategická zbraň dobrá? Pro sionoanglosaské elity (alias superelity, alias superglobalisty (stojí nad euroatlantickými globalisty), alias temnou elitu, alias černou šlechtu, alias globálního prediktora) usilující o východisko z konce západního kapitalismu nastolením tzv. „Nového světového řádu“ - NWO (moderního feudalismu – jak jej nazval sociolog Keller) není výhodné zničit odpůrce (a zařídit depopulaci planety o 90 až 98 %) raketojadernou válkou (planetu by si poničily), ale je pro ně výhodnější, když genocidy většiny lidstva, o kterou usilují, docílí tak, že se vzájemně vybijeme v malých lokálních válkách, v konvenční válce zemí EU proti Rusku, v pouličních bitkách (resp. občanských válkách) s nepřizpůsobivými migranty, když pomřeme na nekvalitní jedovaté potraviny, když nebudeme mít děti pro bídu, módní homosexualismus a pod. Zbylou popolaci po migračním úderu, ať už jakéhokoliv etnika a množství, ale podstatně méně schopnou odporu, by pak ozbrojená moc seperelit lehčeji konvenčním způsobem odstranila.

Viz články

Elitáři z Bilderberg Group ovládají svět

http://www.czechfreepress.cz/spiritualita-tajemno/elitari-z-bilderberg-group-ovladaji-svet.html

Odpor proti „depopulaci vlastních zemí“ však kladou nižší západní elity a střední vrstva Západu. Proto „migrační zbraň“ poslouží tomu, aby byla jejich pozornost, jejich síly, obráceny proti přivandrovalým chuligánům, případně, aby došlo k pouličním bojům s nimi - občanským válkám, k rozkladu tradiční společnosti vlivem migrantů.

Nabízí se otázka, je úsilí superelit o depopulaci zeměkoule logickým řešením zdrojově neudržitelné dosavadní ekonomiky? Domnívám se, že ne!!! Trvale udržitelný rozvoj má jinou základní cestu k zabezpečení. A to skoncování s kapitalistickou honičkou za ziskem, skoncování s „plýtvací ekonomikou“. Dosavadní kapitalismus silně „podpořil“ technologický a civilizační rozvoj. Částečně samozřejmě užitečně v zájmu zlepšování zajištění lidí potravinami, ošacením, bydlením, zdravotní péčí, rekreačními možnostmi, kulturou (nebo spíš zábavou) a podobně. Převážně však v zájmu zvyšování bohatství a moci svých superelit a elit.

Podle MUDr. F. Koukolíka, DrSc. (v pořadu Meteor ČRo 19.2. 2019) došlo ve „vyspělém“ světě k přeměně občana v konzumenta. Za inspirace Edvarda Bernaise, vlivem masivní reklamy, došlo k tomu, že si ve „vyspělém“ světě lidé nekupují to, co potřebují, ale to, co si chtějí koupit.

MUDr. F. Koukolík, DrSc.:

http://www.conematevedet.cz/Z-Meteoru-190216.mp3

Reklamní průmysl vyrábí pseudopotřeby v hlavách lidí. Dochází k převrácení hodnot – ke proměně užitečného ve škodlivé. Například je špatné, když jsou někteří lidé jednak přesyceni biologicky nehodnotnými potravinami a trpí zdravotními potížemi z nadváhy a nezdravých potravin (např. geneticky modifikovanými, které pro zdárné pěstování potřebují ošetřování Rundupem). Na druhé straně, v rozvojových zemích trpí množství lidí nedostatkem potravy a pitné vody.

Přitom kapitalismus pokroku zaostalých zemí usilovně brání, aby elity měly možnost dosahovat z nich co největší míry zisku. Viz článek

Saharská veľká umelá rieka“:

http://www.boinc.sk/clanky/saharska-velka-umela-rieka

Dvě stě let amerického terorismu, tajných operací a válečných zločinů - GOD SAVE THE US!

http://www.skrytapravda.cz/zahranicni/1873-dveste-let-americkeho-terorismu-tajnych-operaci-a-valecnych-zlocinu-god-save-the-us

Je určitě zbytečné, aby příslušníci nižších elit a vyšších středních vrstev Západu byly vybaveny nadbytečným množstvím materiálních statků, obytných ploch, automobilů. (masový automobilismus považuji za jeden ze zločinů plýtvacího kapitalismu).

Z celospolečenského hlediska je nevýhodné pěstovat potraviny na vzdálených místech a dopravovat je tisícovky kilometrů, příp. i na druhou stranu Zeměkoule, při tom nevyužívat schopnosti vlastní zemědělské produkce. Je rovněž nesmyslné, aby se lépe situovaní lidé kvůli rekreačnímu odpočinku a zábavě přemísťovali na velké vzdálenost – i na druhou stranu zeměkoule. Místo podpory přebujelého zdravotnického a lékového kšeftu na Západě by více prospěl zdravější životní styl.

43. zpráva think tanku západních elit – Římského klubu – je převratná v tom, že říká, že životní prostředí na Zeměkouli zatěžuje nejvíce takzvaná zlatá půlmiliarda – nižší elity a střední vrstvy Západu. (Zatěžují tedy Zeměkouli více než ostatních 6,5 miliardy chudých obyvatel Zeměkoule.)

Kapitalismus je mrtvola

http://www.conematevedet.cz/Kapitalismus-mrtvola.htm

Podle mne však nejvíce ničí životní prostředí a plýtvají zdroji planety války a horečné zbrojení. A to probíhá v zájmu udržení a růstu moci a bohatství západních superboháčů.

Pokud bychom odstranili současný kapitalisticky pokroucený (orwellovský) svět, což znamená: 1) odstavit od moci a bohatství západní superboháče; 2) přejít k rozumnému (neplýtvavému) životnímu stylu ve vyspělých zemích; 3) nebránit, ale rozumně pomáhat rozvoji zaostalých zemí; došlo by ke značnému snížení čerpání planetárních zdrojů. Při zvyšování civilizační úrovně zaostalých zemí i k zastavování demografické exploze. Bylo by možné zajistit dostatečnou životní úroveň všech obyvatel Zeměkoule a také ekologickou udržitelnost civilizace.

Facebook komentáře